<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 8

Die verryking wat diverse kulture in suid-afrika meebring

Die verryking wat diverse kulture in suid-afrika meebring

Die leuse op ons landswapen, geskryf in die Khoisan-taal van die / Xam-mense, beteken Verskillende mense verenig , of mense wat verskil, verenig saam . Met hierdie woorde bevestig ons die groot verskeidenheid kulture wat ons verteenwoordig. Indien ons dit nastreef en ook die laaste strofe van ons volkslied ernstig opneem (“ Sounds the call to come together, and united we shall stand, Let us live and strive for freedom, in South Africa our land. ”), het ons ‘n wenresep vir die daarstelling van ‘n groot kulturele skatkis.

Voor jy die werkopdragte kan aanpak, is dit nodig dat jy weet wat die woord “kultuur” beteken. Die Verklarende Woordeboek (HAT, 1988) beskryf dit so: Begrip wat die ganse geestelike besitting van ‘n volk op elke terrein omvat . Die woordeboek verduidelik dit verder deur die sin: Kultuur is wat oorgebly het nadat jy vergeet het wat jy opsetlik geleer het.

Kultuurgoed is dus die taal, kos, danse, liedere, speletjies, rituele en gebruike wat jy vanself in jou ouerhuis aanleer. Met die wêreld wat as gevolg van globalisasie en die kommunikasie-ontploffing “kleiner” word, word die grense tussen verskillende kultuurgroepe toenemend vaag en minder duidelik onderskeibaar. Dit is eintlik jammer dat kosbaarhede wat eie is aan ‘n volk of groep, stelselmatig verdwyn. Dit is baie belangrik dat elke volgende geslag erns maak om vas te stel waar hulle wortels lê sodat hulle die beste daaruit kan haal, dit kan uitbou en dit vir die toekomstige geslagte kan behou. Dink maar aan die wonderlike kultuurskat van die Koisan wat deur verwestering amper tot niet is. Wonderlike rotstekeninge, stories en medisyneresepte wat nog net deur ‘n paar ou mense onthou word, is bykans al wat van hierdie ryk skat oorgebly het.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n ondersoek oor kultuuronderwerpe te doen [LU 2.4]

Groepaktiwiteit

Werk in groepe van vier tot ses leerders.

Elke groep moet ‘n ondersoek gaan doen oor een van die onderstaande kultuuronderwerpe om vas te stel watter verskillende kulture in ons land verteenwoordig word:

  • Grimering en juwele
  • Kleredrag
  • Kos
  • Dans
  • Musiek

Versamel oor ‘n tydperk van twee weke pamflette, kleurbrosjures en artikels in tydskrifte en koerante wat handel oor verskeie kultuurgoed en gebeure. Advertensies kan ook ‘n goeie bron wees.

Wenk:

‘n Goeie plek om te begin, is by toerismekantore, kunsgalerye of winkels wat gerig is op toerisme.

Hier is ook ‘n paar webtuistes waar jy inligting kan kry oor kulturele aspekte in al nege provinsies:

www.capetourism.org

www.northerncape.org.za

www.ectourism.co.za

www.zulukingdom.org.za

www.fstourism.co.za

www.gauteng.net

www.tourismnorthwest.co.za

www.ourismboard.org.za

www.mpumalanga.com

  • Bring nou die inligting wat julle versamel het, klas toe.
  • Vul die onderstaande tabel in en gee telkens ‘n voorbeeld uit jou artikels en brosjures.

Voorbeeld:

Onderwerp van ondersoek: grimering en juwele

Voorbeeld Voorwerp/onderwerp Kultuur
a Saffraan verfpatrone op die handpalms en voete (Mahendi) Hindoe
b Kralewerk Zoeloe

Onderwerp van ondersoek:

Voorbeeld Voorwerp/onderwerp Kultuur

Assessment

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask