<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Els Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE), no només dels aprenents sinó també dels ensenyants, són la manifestació i, alhora, un dels principals motors de la innovació educativa .

Pràctiques pedagògiques emergents

Segons aquest mateixos autors, els PLE aglutinen un conjunt d'idees i pràctiques pedagògiques emergents, que tenen com a principals característiques:

  • Entenen que l'educació va més enllà de l'adquisició de coneixements o habilitats concretes, i que ha de suposar una oportunitat per al canvi significatiu en la manera d'entendre i actuar en el món.
  • Es basen en teories com el constructivisme social o el connectivisme i l'aprenentatge rizomàtic
  • Superen els límits físics i organitzatius de l'aula unint contextos formals i informals d'aprenentatge, aprofitant recursos i eines globals.
  • Animen els participants a configurar espais i ecologies d'aprenentatge.
  • Promouen aprenentatges col·laboratius i oberts.
  • Potencien coneixements, actituds i habilitats relacionades amb l’aprendre a aprendre, la metacognició i el compromís amb el propi aprenentatge dels estudiants, més enllà del curs, l'aula, l'avaluació i el currículum prescrit.
  • Converteixen les activitats escolars en experiències personalment significatives i autèntiques.
  • Estimulen el compromís emocional dels participants.
  • Faciliten que alumnes i docents assumeixin riscos intel·lectuals, desenvolupant activitats creatives, divergents i obertes, que no són mera repetició.
  • Tenen com a ideal l'aprenent emancipat, que assumeix el protagonisme i el control del seu propi aprenentatge, i és el que està en millors condicions per esdevenir un ciutadà lliure i responsable en la complexa societat actual.

En suma, malgrat la incertesa respecte a com serà la societat del futur i, per tant, la dificultat de precisar com haurà d’acabar essent l’educació del segle XXI, entenem que els aspectes esmentats hi seran necessàriament presents. I el PLE esdevé el mitjà idoni per fer-los possibles, en tant que encarna una profunda innovació en la metodologia educativa (Cabrero, Marín i Infante, 2011).

Conclusió: ple versus aprenentatge convencional

En la taula següent exposo els trets més característics dels PLE contraposant-los amb els enfocaments de l'aprenentatge convencional.

Val a dir que per enfocaments d'aprenentatge convencional no entenc únicament la formació que tradicionalment s'ha donat en entorns presencials, sinó que també hi incloc moltes modalitats d'e-learning que, malgrat haver integrat la tecnologia, no deixen de reproduir les pautes fonamentals d'un procés d'aprenentatge basat en la transmissió de coneixement unidireccional, on el protagonisme recau sobretot en el docent.

PLE versus aprenentatge convencional
PLE APRENENTATGE CONVENCIONAL
Aprenentatge centrat en l'aprenent, veritable protagonista del procés, subjecte actiu que cerca, edita, crea, adapta i emet continguts. El coneixement es construeix escoltant però també, sobretot, compartint. Aprenentatge transmissiu, centrat en el docent. S'aprèn bàsicament escoltant, rebent passivament informació que circula de dalt cap a baix.
Personalització del procés. És l'aprenent qui, recolzat per una comunitat de referència, cerca i aprofita oportunitats d'aprenentatge i utilitzar serveis i eines en la mesura de les seves possibilitats. Ús d'activitats i eines adreçades a tothom, estàndards i poc personalitzades, seleccionades per tercers.
Es nodreixen de continguts lliurement accessibles seleccionats pels propis usuaris o per la comunitat de referència. Continguts finits i comuns per a tothom, seleccionats pels docents.
Implicació social, integració de l'aprenent en una o diverses comunitats d'aprenentatge i/o pràctica integrades tant per aprenents com per professionals experts. Treball en grup classe amb un professor, de manera aïllada i amb poc o molt escàs contacte amb professionals.
Accés lliure i gratuït als documents, que són compartits obertament sota llicències del tipus creative commons. Continguts com a mercaderies, propietats de la institució o de proveïdors comercials.
Cultura educativa i organitzativa. L'aprenent s'autoorganitza i és capaç de relacionar-se i situar-se en una posició interessant per al seu aprenentatge, partint de les seves pròpies necessitats. Focus centrat en el professor i els continguts.
Primen eines de software social dèbilment acoblades i l’agregació de múltiples fonts d'informació. Plataforma tancada i repositoris de materials seleccionats i aprovats pels docents o la institució.
Necessitat d’un aprenent format. L'autonomia, element essencial en tot PLE, requereix que l'aprenent compti amb un mínim de coneixements i aptituds per tal de gestionar adequadament el seu propi aprenentatge. L'aprenent compta amb el recolzament d'una estructura institucional i d'uns docents que l'orienten o li marquen les pautes a seguir, així com els fonts i les eines a utilitzar.

Font: elaboració pròpia a partir d'Adell i Castañeda, 2010 i Álvarez, 2010.

Referències

Adell, J., i Castañeda, L. (2010). Los entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. Dins R. Roig i M. Fiorucci (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil.

Álvarez, D. (2010). L'estudiant d'entorns virtuals. Entornos personales de aprendizaje. Recuperat 09/11/2014 des de http://www.slideshare.net/balhisay/entornos-personales-de-aprendizaje-proyecto-epereport-6216449

Blanco R., i Messina, G. (2000). L'estudiant d'entorns virtuals. Estado del Arte sobre las Innovaciones Educativas en América Latina. Santiago de Chile: Convenio Andrés Bello.

Cabrero, J., Marín, V., i Infante, A. (2011). Creación de un entorno personal para el aprendizaje: desarrollo de una experiencia. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. (38).

Castañeda, L., i Adell, J. (Eds.). (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil.

Sancho, J., i Hernández, F. (1993). L'estudiant d'entorns virtuals. La comprensión de la cultura de las innovaciones educativas como contrapunto a la homogeneización de la realidad escolar. Congreso Internacional de la Coruña. La Coruña: Mimeo.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Entorns personals d'aprenentatge (ple). OpenStax CNX. Nov 11, 2014 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col11720/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Entorns personals d'aprenentatge (ple)' conversation and receive update notifications?

Ask