<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Die ekonomiese siklus

Module 4

Buitelandse sektor in die ekonomiese siklus

Tot dusver het ons veronderstel dat alle ekonomiese aktiwiteite slegs binne die grense van ‘n land plaasvind. Met die hedendaagse tegnologiese ontwikkelinge op die gebied van kommunikasie en vervoer, sowel as die voordele wat uit die gebruik van grootskaalse produksie voortvloei, word produktemarkte nie net binnelands nie, maar ook internasionaal benut. Vergelyk in dié verband Suid-Afrika se handel in steenkool en ander minerale, sowel as landbouprodukte soos wyn, suiker, wol, ens. wat uitgevoer word, asook tegnologiese produkte en masjinerie wat uit die buiteland ingevoer word.

Die doel van internasionale handel soos hierbo aangedui, is hoofsaaklik om die behoeftes van die inwoners van die land beter en meer effektief te kan bevredig. Elke land is nou nie net op sy eie bronne/produksie aangewese nie, maar kan ook die produkte van ander lande aanwend. Ons in Suid-Afrika kan dus nou gesofistikeerde rekenaars invoer, terwyl daar weer ander lande is wat Suid-Afrika se ystererts en goud sal wil aankoop.

Hierdie internasionale handelsverkeer tussen lande bestaan uit twee komponente, naamlik:

 • Die vloei van goedere en dienste wat versend en ontvang word, (ook genoem internasionale handel); asook
 • Die wedersydse betaling vir hierdie goedere en dienste in die geldeenheid van elke land (ook genoem valuta-transaksies).Internasionale handel vind plaas omdat:
 • sekere lande ‘n oorvloed van sekere hulpbronne het, byvoorbeeld Suid-Afrika het baie goud en ander minerale, wat ons kan uitvoer, terwyl ons geen natuurlike oliebronne het nie;
 • klimaatstoestande verskil van land tot land. As gevolg van die wisselvallige reënval in Suid-Afrika is daar sekere landbouprodukte wat nie hier verbou kan word nie, en wat dus ingevoer moet word, byvoorbeeld koffie, ens.
 • die vlak van tegnologiese ontwikkeldheid verskil, byvoorbeeld die Japannese wat gekenmerk word deur hul kundigheid in rekenaartegnologie;
 • vervoer en kommunikasie drasties verbeter het. So byvoorbeeld word vars blomme uit Suid-Afrika op ’n daaglikse basis oral in Europa voorsien.

Aktiwiteit 1:

Buitelandse sektor

[lu 1.2]

SELF:

Teken jou eie weergawe van die ekonomiese siklus (wat die buitelandse sektor insluit) sodat die deelnemers en die vloei duidelik blyk. Voeg diagram op ‘n aparte vel in.

Aktiwiteit 2:

Redes vir buitelandse handel

[lu 1.2]

GROEP:

Verwys na die redes vir buitelandse handel hieronder en gee (in elke geval) voorbeelde wat op die Suid-Afrikaanse situasie betrekking het.

 1. Beskikbaarheid van hulpbronne:
 2. Klimaatstoestande verskil:
 3. Vlak van tegnologie:
 4. Vervoer en kommunikasie:

Die toevoeging van die buitelandse sektor as die vierde deelnemer in die ekonomiese siklus word ook gekoppel deur middel van twee strome, naamlik die goederestroom en die geldstroom , soos hierbo verduidelik. Die toevoeging van die buitelandse sektor veroorsaak dat die ekonomie nou nie meer “geslote” is nie, maar meer “oop” geraak het, deurdat invoere en uitvoere veroorsaak dat “meer” goedere en geld invloei en/of uitvloei vanuit die twee strome soos voorheen aangedui.

Aktiwiteit 3:

Buitelandse handel

[lu 1.2]

SELF / GROEP:

Maak ‘n lys van goedere wat Suid-Afrika uitvoer en invoer en dui so ver moontlik aan waarheen die uitvoere versend word en waarvandaan goedere ingevoer word.

Aktiwiteit 4:

Buitelandse valuta

[lu 1.2]

SELF/GROEP:

Dui aan wat die geldeenheid van die lande is:

 1. Japan
 2. Rusland
 3. VSA
 4. Brittanje
 5. Botswana
 6. Indië
 7. Duitsland
 8. Frankryk

Aktiwiteit 5:

Grafiek van buitelandse valuta

[lu 1.2]

GROEP:

Teken op elke Woensdag (vir ten minste agt weke) aan wat die wisselkoers tussen die Suid-Afrikaanse Rand en die volgende geldeenhede is: (Verdeel die klas in vier groepe vir die doel.)

(Groep 1)Rand/VSA Dollar (Groep 2)Rand/Euro (Groep 3)Rand/Pond (Groep 4)Rand/Pula
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8

GROEP:

Elke groep moet aan die einde van die agt weke hul bevindinge op 'n grafiek aandui en daarna aan die klas verduidelik watter tendens oor die agt weke gegeld het.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
die ekonomiese siklusDie leerder is in staat wees om kennis en begrip van die ekonomiese siklus binne die konteks van ‘die ekonomiese’ probleem te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • verskillende wyses van geld die vloei van produksiefaktore en goedere en dienste in die ekonomiese siklus binne die Suid-Afrikaanse ekonomie kan verduidelik;
 • die rol van die buitelandse sektor in die ekonomiese siklus kan bespreek;
 • met behulp van ‘n grafiek kan illustreer hoe vraag en aanbod pryse beïnvloed, en hierdie verband kan bespreek;
 • die invloed en aksies (stakings en wegblyaksies) van vakbonde oor die algemeen en in die apartheidsera op die volgende terreine krities kan evalueer:
 • die Suid-Afrikaanse ekonomie;
 • politieke, ekonomiese en sosiale transformasie;
 • arbeidsaangeleenthede;
 • die uitwerking van die nasionale begroting op die ekonomie (bv. belasting en besteding op onderwys, sosiale welsyn, gesondheid en veiligheid) kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: Buitelandse sektor

SELF:

Diagram van ekonomiese siklus, insluitend die buitelandse sektor .

VERBRUIKERS
VERBRUIKERS
Mark virVERBRUIKERSGOEDERE STAAT Mark virPRODUKSIEFAKTORE
SAKEONDERNEMINGS

AKTIWITEIT 2: Redes vir buitelandse handel

GROEP:

Verskaf redes vir buitelandse handel

 1. Beskikbaarheid van hulpbronne
RSA het verskeidenheid minerale, maar geen natuurlike olie.
 1. Klimaatstoestande verskil
RSA verbou mielies, lemoene, ens., maar geen koffie, rubber.
 1. Vlak van tegnologie
RSA moet horlosies, rekenaars, ens. invoer.
 1. Vervoer en kommunikasie
RSA het goeie vervoer- en kommunikasiegeriewe.

AKTIWITEIT 3: Buitelandse handel

SELF / GROEP:

Lys van goedere wat in- en uitgevoer word .

UITVOERE INVOERE
Mielies (Afrikalande) Rekenaars (VSA)
Wyn (Europa) Horlosies (Switserland)
Ystererts (Japan) Motors (Japan)

AKTIWITEIT 4: Buitelandse valuta (Betaalmiddele)

SELF / GROEP:

Verskaf die geldeenheid van die volgende lande

JAPAN yen

RUSLAND roebels

VSA dollar

BRITTANJE pond sterling

BOTSWANA pula

INDIË rupee

AKTIWITEIT 5: Grafiek m.b.t. Buitelandse valuta

GROEP:

Versameling van gegewens m.b.t. wisselkoerse en teken van die grafiek t.o.v. die gegewens.

Questions & Answers

With the aid of diagrams,compare the short run equilibrium positions of a perfect competitor and an imperfect competitors
Monlay Reply
What is the term consultation in economics?
Nthabiseng Reply
why is it that the long run Average cost curve does not touch that of the short run curve at its minimum?
Baah Reply
In few words, what is the role of interest rate in economy?
Carlos Reply
what is population
Nyakeh Reply
total number of people in a given area or country
Clement
the total number of people at a given area or country
Clement
total number of people in a given area or country
okhiria
What is price Elasticity of demand?.
Samuel
The responsiveness of the quantity of a commodity demanded to a change in its price, expressed as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price.
EMMANUEL
why is it that the long run Average cost doesn't touch the short run cost curve at its minimum?
Baah
what is supply
Precious
please rice and beans will be what type of demand but note we mostly cook it together
Oladosu Reply
complementary or joint demand
Yillah
but did you know you can demand for rice without beans so how is it joint or complementary
Oladosu
From my point of view, rice and beans are replaceable goods, hence they can't be complementary.
Carlos
what are the money value
Wisdom Reply
Nothing more than a purchase power, in other words, $100 now, must have the same value after 1 year.
Carlos
what is Monopoly
Rebecca Reply
what is money
Lawal Reply
It can be define as a big transaction that can control any business for one place to another base.
Akinlo
money is recognisable note to accept both parties selling and buying
Hassan
i don still understan
Rene
hey
Abdul
hi
Rene
money is anything generally accepted as a medium of exchange
Awwal
Money is anything generally accepted as a medium of exchange and for the settlement of goods and services .
Korda
hi good ppl, pls help out
Tumi
discuss human and natural resources as develop strategies ro improving living condition of citizens in developing countries.
Tumi
I don't understand the question.
Naomi
it's a form of currency used for 2 or more individuals or parties in order to reach their amicable personal or business attainment. one must understand that money itself can manifest in multiple fashions for which the individuals or parties adheres.
are u trying to say we shld discuss ways in which human natural resources help in improving living condition of citizens in developing countries?
Naomi
money is a legal thunder generally accepted as a medium of exchange for the payment of debt ,goods and services
Naomi
money is a way of payment.
Carlos
money is any thing that is generally accepted as a medium of exchange good for good and settlement of debt and means of payment
Yillah
money is nothing but a object which is used for exchange of goods and services.
Harshita
money is anything that is generally accepted as payment of goods and services and settlement of debt
Rebecca
what is demand
Melissa Reply
demand is where the customer is willing and able to buy goods and services during a given period of time
idk
demand is the ability and willingness of an individual to buy goods and services at a given price in a particular period of time
Alpha
demand is the ability to buy a specific quantities of goods and services at a given price and at a specific period of time
rosemary
what are the rules of demand
rosemary
Rosemary Nsebon, Do you mean laws of demand?
Alpha
what are the rules of demand
Rene
the rule of demand is the higher the price the lower the quantity demanded and the lower the price the higher the quantity demanded
mbi
thank
Rene
what is unemployment
Rebecca
unemployment is a scenario or a phenomenon in an economy whereby people are willing are able to work but cannot a job
mbi
Suppose you have a team of two workers: one is a baker and one is a chef. Explain why the kitchen can produce more meals in a given period of time if each worker specializes in what they do best than if each worker tries to do everything from appetizer to dessert. please I need a urgent answer
Oladosu Reply
Enables individuals and countries to consume a variety of goods and services
Iddrisu
what is the meaning of competency
Oladosu Reply
competency is an ability and courage to do something perfectly
Abdullahi
ability to perform some task
Segun
rival
Ray
thanks 🙏 it is also the same with the core competency
Oladosu
A sufficient supply
Ebenezer
Ebenezer you mean the (core competency) right?
Oladosu
what is mean,median and mode
Ikeh Reply
mean is the average number of a given data
Gallant
median is the middle number of a given data
Gallant
in a given data sorry
Mitchel
hi
Sajib
Pls am new here
Physcal
what are development bank in Nigeria
Adedigba Reply
.hi
Physcal
hi
Adedigba
hw
Physcal
and cool
Rosie
nice to meet everyone
Rosie
hi how are dears
Mumtaz
how can we development economic in our country
Mumtaz
hi
Charm
Payroll and​ 4p
Wasuroj
Agriculture
Wasuroj
Export
Wasuroj
Transport
Wasuroj
Change management​ and​ cerrancy
Wasuroj
Empoyee
Wasuroj
Lawyer army and​ Lawyer​
Wasuroj
animal husbandry essay
Rakuane Reply
what's the primary location of capital and money market respectively
ALIMI
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask