<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 6

Module 11

Rampe en ongelukke

1. Verdeel in groepe van 6 en bespreek wat in elke prentjie gebeur. Elke groeplid kry ‘n beurt om een van die prentjies te beskryf.

Bespreek ook die volgende:

  • Wat is die verskil tussen ‘n ramp en ‘n ongeluk?
  • Watter van hierdie prentjies se gebeure beskryf ‘n ramp?
  • Watter van hierdie prentjies se gebeure beskryf ‘n ongeluk?
  • Watter rampe het die eerste en tweede varkies getref?
  • Is die wolf deur ‘n ramp getref?

2. WOORDESKAT EN SPELWOORDE

Slaan die woord ramp in die verklarende woordeboek na. Watter definisie gee hulle in die woordeboek?

Rampe kan natuurlike oorsake (“causes”) hê, soos ‘n vulkaniese uitbarsting (volcanic eruption) of ‘n aardbewing (earthquake). Rampe kan ook plaasvind wanneer mensgemaakte dinge ontplof of sink of val, soos ‘n skip wat sink of ‘n gebou wat brand.

Dit maak nie saak wat die ramp veroorsaak nie, ‘n ramp gebeur altyd onverwags (suddenly) en dit is ‘n verskriklike ongeluk (misfortune).

3. ALGEMENE KENNIS

Kyk of jy enige van die rampe hieronder kan verbind met die naam van die plek, mens of voorwerp wat deur ‘n ramp getref is. Jy en ‘n maat kan saamwerk.

Titanic Groot Vloed
Pompeji Terroriste Aanval
New York Ruimtetuig Ontplof
Chernobyl Skip wat gesink het
Challenger Vulkaniese Uitbarsting
Noag Kernkrag Ontploffing
LU 5.2.2

4. BEGRIPSTOETS

Die onderstaande leesstuk vertel julle meer van ‘n ramp wat ‘n stad byna 2 000 jaar gelede getref het. Luister terwyl julle opvoeder dit hardop voorlees. Daarna kan jy en ‘n maat dit vir mekaar hardop voorlees. Help mekaar met die korrekte uitspraak van die woorde.

‘N VULKANIESE UITBARSTING

Die stad Pompeji was besig. Die beste gladiators sou later in die amfiteater veg. Die strydwa-wedrenne was ook op die program. Die herberge was vol mense wat sit en eet het en sommer ook na die nuutste skindernuus geluister het.

Skielik het die honde begin tjank en die perde het hulle ruiters afgegooi en weggehardloop. Die voëls het wild in sirkels rondgevlieg. Die lug het donker geword. Daar was ‘n harde gedreun en ‘n stortvloed van brandende klippe het op die stad gereën.

Wat het gebeur?

Die Stad Pompeji was aan die voet van die berg Vesuvius. Vesuvius was ‘n vulkaan wat uitgebars het. Brandende puimsteen en warm as het op die stad gereën. Oral het mense probeer wegvlug. Terwyl die brandende lawa op die stad geval het, het die geboue aan die brand geslaan. Alles was bedek met smeulende as.

Meer as 2 000 mense het gesterf. Hulle is begrawe onder die as en puimsteen wat verhard het rondom hulle liggame. Die stad het vergete gebly tot die middel van die 18de eeu toe dit deur argeoloë ontdek is.

Beantwoord nou die volgende vrae:

1. Beantwoord die vrae deur slegs die antwoorde te skryf.

(a) Watter stad was baie besig?
(b) Waar sou die gladiators veg?
(c) Watter wedrenne sou die middag plaasvind?
(d) By watter plekke het die mense geëet?

(4 x 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} ) = 2

2. Kies die korrekte antwoorde tussen hakies en onderstreep hulle:

(a) Die honde het (geblaf, geknor, getjank).

(b) Die perde het (weggehardloop, gerunnik, rondgevlieg).

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10996/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask