<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Quá trình quá độ cơ học khi khởi động:

Xét QTQĐ cơ học khi khởi động với M() tuyến tính, Mc() = const:

Hình 5-5: Các sơ đồ, đặc tính khởi động của ĐMđl, ĐMnt, ĐK++ƯCKT2G 1GRưf2 Rưf1--a)+ƯCKT2G 1GRưf2 Rưf1-b)Đ2G 2G1G 1GR2f2R2f1c)0 Mc M2 M1 M TNdebca21XLXL0 Mc M2 M1 M TNdebca21XLXL0 Mc M2 M1 M TNdebca21XL~

Để đơn giản, ta xét QTQĐ khi khởi động 2 cấp điện trở phụ mạch rôto của động cơ điện một chiều kích từ độc lập (hình 5-5a) khi khởi động m = 2 cấp: sẽ có 3 giai đoạn QTQĐ khởi động:

Hình 5 - 6: Các đặc tính khởi động với m = 2 II1XLI2Ic(t)I(t)Tc1 Tc2 Tc3t1 t2 t3tqđ =tkđtTNdebca21XL0 Mc M2 M1 Mxl2xl1a)b)

* Giai đoạn 1: đoạn (ab)  đặc tính :

Trên đó: Rưf = Rưf1 + Rưf2  R1 = Rư + Rưf1 + Rưf2

Theo đặc tính :

(sec); (5-11a)

Điều kiện ban đầu: điểm (a):

bđ1 = 0 ; Mbđ1 = M1 ;

Điều kiện xác lập:

xl1 = xác định theo đặc tính cơ ; Mxl1 = Mc ;

Theo các điều kiện trên và phương trình (5-6), (5-7) ta có phương trình QTQĐ trong giai đoạn 1 này:

(5-12a)

(5-13a)

Khi  = 1 : tính theo (5-13a) khi t = t1 ; M = M2 thì chuyển sang giai đoạn 2:

* Giai đoạn 2: đoạn (bcd)  đặc tính :

Trên đó: Rưf = Rưf2  R2 = Rư + Rưf2

Theo đặc tính :

(sec); (5-11b)

Điều kiện ban đầu: điểm (c):

bđ2 = 1 ; Mbđ2 = M1 ;

Điều kiện xác lập:

xl2 = xác định theo đặc tính cơ ; Mxl2 = Mc ;

Theo các điều kiện trên và phương trình (5-6), (5-7) ta có phương trình QTQĐ trong giai đoạn 2 này:

(5-12b)

(5-13b)

Khi  = 2 : tính theo (5-13b) khi t = t2 ; M = M2 thì chuyển sang giai đoạn 3:

* Giai đoạn 3: đoạn (deXL)  đặc tính TN:

Trên đó: Rưf = 0  R3 = Rư = Rư

Theo đặc tính TN:

(sec); (5-11c)

Điều kiện ban đầu: điểm (e):

bđ3 = 2 ; Mbđ3 = M1 ;

Điều kiện xác lập:

xl3 = xl ; Mxl3 = Mc ;

Theo các điều kiện trên và phương trình (5-6), (5-7) ta có phương trình QTQĐ trong giai đoạn 3 này:

(5-12c)

(5-13c)

Khi   xl ; M  Mc xem như kết thúc QTQĐ khởi động.

Dựa vào các phương trình QTQĐ của (t)i; M(t)i trong 3 giai đoạn ta vẽ được đặc tính (t); M(t) khi khởi động với m = 2 như hình 5-6.

Tính thời gian khởi động:

Tính:tkđ = tqđ = t1 + t2 + t3

Có m cấp khởi động sẽ có (m + 1) giai đoạn QTQĐ khi khởi động, từ phưpưng trình M(t) ta tính được:

(5-14)

Vậy: (5-15)

* Xây dựng I(t):

+ Đối với ĐMđl: ; (5-16)  tương tự M(t).

+ Đối với ĐKdq: từ M(t), đặc tính M(), I(), tính được ti tương ứng Mi, suy ra Ii(Mi), và cuối cùng ta có Ii(ti) và vẽ I(t).

Quá trình quá độ cơ học khi hãm:

Xét QTQĐ cơ học khi hãm ngược:

+ƯRưf-+CKT-a)M1 M2 Mc M TNRưfABoCbđHình 5-7: Các sơ đồ, đặc tính hãm ngược của ĐMđl, ĐMnt, ĐK+ƯRưf-CKTb)M1 M2 Mc M TNRưfABCbđĐR2fc)M1 M2 Mc M TNR2fABCbđ

Hãm ngược, đối với động cơ điện một chiều (ĐM) thì thay đổi cực tính điện áp phần ứng, còn động cơ không đồng bộ 3 pha (ĐK) thì thay đổi thứ tự pha điện áp stato, vì dòng hãm ban đầu lớn nên cần phải thêm điện trở phụ (Rưf, R2f) để hạn chế dòng hãm không được vượt quá dòng cho phép (Ih.bđ  Icp).

Cũng như khi tính toán quá trình khởi động, đối với quá trình hãm thì các đặc tính cơ phi tuyến như ĐMnt hay ĐKdq cũng được thay thế bằng đoạn đặ tính tuyến tính hoá từ -M1 đến -M2 như hình 4-8a. Phương trình của một đoạn thẳng ấy có dạng:

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask