<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Persoonlike ontwikkeling

Module 14

Probleemoplossing

Hierdie is ‘n pretoefening waar leerders ook hulle drama- en kunstalente kan inspan.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n poppekasvertoning aan te bied wat handel oor probleemoplossing

[lu 3.6]

Groepopdrag

Elke groep hou ‘n poppekasvertoning vir die res van die klas. ‘n Maklike manier om handpoppe te maak is om ‘n ou sokkie te gebruik en ‘n gesiggie daarop te verf met materiaalverf of filtpenne. ‘n Mens kan ook maklik ore, hare of ‘n hoed aan die kous vaswerk. Eenvoudige “klere” soos ‘n das of mantel kan om die “nek” vasgebind of vasgewerk word. Vir die poppekas kan ‘n groot kartondoos gebruik word wat as ‘n verhoog dien. Daar kan selfs gordyntjies aangebring word. Wees kreatief!

Leerders sal voorbereidingstyd nodig hê om items van die huis af te bring en dalk ook weer die stories te gaan lees.

Onthou:

Elke groep moet een verteller hê wat die storie vertel. Die ander karakters mag wel ook praat of geluide maak. Aan die einde van die opvoering moet die verteller die les wat die storie inhou aan die gehoor verduidelik. Die verteller moet sê wat die probleem was en hoe dit opgelos is. Kommentaar of die probleem goed of sleg deur die storiekarakters hanteer is, kan ook goed te pas kom.

Elke groep trek een "storie" uit ‘n papiersak:

 • Die Sewe Bokkies en die Wolf
 • Rooikappie
 • Sneeuwitjie en die Sewe Dwergies
 • Die Drie Varkies
 • Gouelokkies en die Drie Bere
 • Aspoestertjie
 • Die Slapende Skone
 • Jan en die Boontjierank

Die opvoeder kan ook ander stories gebruik. Afrika- en ander legendes kan net so suksesvol aangewend word.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Persoonlike ontwikkelingDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • oor sy/haar eie vermoëns, aanleg, belangstellings en sterk punte, asook selfbeeld, besin;
 • verduidelik hoe om in verskillende situasies op groepdruk te reageer;
 • deernis toon deur vir mense en diere om te gee;
 • die vaardigheid toon om in verskillende konfliksituasies die vrede te behou en as bemiddelaar op te tree;
 • verduidelik wat geleer is deur oor eie ervaring met betrekking tot selfbestuursvaardighede na te dink;
 • ‘n verskeidenheid probleemoplossings-vaardighede vir verskillende kontekste beskryf en kies.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask