<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 6

Pneumaties en hidroulies: laat wind en water werk

Module 17

Bou ‘n poppekas

Probleemsituasie

Die kinderpasiënte van die Moreson Kinderhospitaal voel baie bedruk. Dit is nie net omdat hulle pyn het a.g.v. siekte nie, maar niemand kom besoek hulle om hul dag op te vrolik nie, omdat hulle families almal ver bly. Die dokters en verpleegsters het hierdie behoefte raakgesien en het besluit om vir hulle ‘n poppekas te bou om hul dag meer op te vrolik en hulle te laat lag.

Ontwerpvoorstel

Gebruik jou kennis van pneumatiese en hidrouliese stelsels en ontwerp en maak ‘n karakter met ‘n verrassingselement wat hulle in die poppekas kan gebruik om die pasiënte se dag op te helder.

ONDERSOEK

opdrag 1:

Om die situasie te analiseer

LU/AS 1.3

a) Identifiseer die woorde wat jy nie verstaan nie. Bespreek dit met jou opvoeder.

b) Skryf die situasie kortliks in jou eie woorde oor.

opdrag 2:

Skryf ‘n ontwerpvoorstel neer deur die volgende sin te voltooi

LU/AS 1.3

(Die ontwerpvoorstel is die moontlike oplossing vir die probleem)

Ek gaan ‘n___________ (produk /wat) vir______________

(gebruiker/wie) ontwerp en maak dat dit deur middel van ‘n_______(hoe)

stelsel werk sodat dit ‘n ________ het wat ‘n bedrukte persoon sal laat

______________s dit in die poppekas gebruik word. (Funksie daarvan)

opdrag 3:

Navorsing

LU/AS 1.3

Ons het reeds in hierdie module kennis gemaak met hoe pneumatiese en hidrouliese stelsels werk. Indien jy lus het, kan jy nog verder gaan navorsing doen. Skryf enige interessante inligting hieronder neer. Dui ook die bron aan wat jy geraadpleeg het.

Bron:

opdrag 4:

Doen ‘n dinkskrumaktiwiteit om alle moontlike oplossings vir die probleem te oorweeg

LU/AS 1.3

Ontwerp en maak:

Beperkings: (Die reëls wat gevolg moet word)

 1. Die materiaal wat jy moet gebruik, is twee of drie spuite , ‘n plastiekbuis en ‘n T- aansluiting (indien benodig) vir die pneumatiese of hidrouliese stelsel.
 2. Die pneumatiese/hidrouliese stelsel mag nie vir die gehoor sigbaar wees nie.
 3. Die karakter met sy bewegende deel/dele moet uit dik karton wees en regop gehou word deur ‘n ronde stokkie. Deur die spuit te stoot of te trek sal die gewenste beweging in die ander spuit veroorsaak word wat die bewegende deel sy verlangde reaksie sal laat toon. Die bewegende deel mag met ‘n klinknael/s aan die statiese deel geheg wees.
 4. Die voltooide artikel mag nie groter as ‘n A3-bladsy wees nie.
 5. Dit moet binne 2 ure voltooi wees.
 6. Dit moet veilig wees, want ‘n kind moet dit ook kan gebruik.
 7. Die voorkoms moet aantreklik en kreatief wees.

opdrag 5:

Besluit watter van jou oplossings by Opdrag 4 jy verder wil ontwikkel deur jou oplossing te omkring

LU/AS 1.3

opdrag 6:

Teken vryhandsketse van die vooraansig en agteraansig van jou gekose ontwerp

LU/AS 1.3

 • Kleur die vooraansig in soos die finale produk moet wees en dui ook volledig die werklike afmetings en ander inligting daarop aan.

Vooraansig

Agteraansig

REALISERING

opdrag 7:

LU/AS 1.3

Watter materiale gaan jy gebruik?

opdrag 8:

LU/AS 1.3

Watter gereedskap gaan jy gebruik?

opdrag 9:

Skryf die werkstappe wat jy gaan volg neer onder die volgende hofies: (Gebruik slegs een werkwoord per sin en skryf duidelik)

LU/AS 1.3
 • Meet
 • Vorm
 • Heg

opdrag 10:

Maak nou jou artikel

LU/AS 1.3

Evalueer

opdrag 11:

Gebruik jou eie verbeelding en skryf ‘n kort drama/alleenspraak wat jy met jou model kan opvoer. Gaan vermaak ‘n paar kinderpasiënte in jul plaaslike hospitaal met jul toneelstukkies en maak so ‘n klomp kinderharte bly

LU/AS 1.12

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen :
Ondersoek:
1.3 voer, waar gepas, ‘n wetenskaplike ondersoek uit oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik;
1.12 maak gepaste sketse (bv. tweedimensionele sketse van idees met byskrifte, uitgebreide tekeninge van finale oplossing en tekeninge met afmetings) om verskillende inligting gepas en doeltreffend te kommunikeer.

Memorandum

Opdrag 1

 1. Soos van toepassing op elke leerder.
 2. Daar moet eers iets gemaak word vir ‘n poppekas om die kinderpasiënte in ‘n hospitaal beter te laat voel(soortgelyke antwoorde).

Opdrag 2

 • marionette
 • Kinderpasiënte
 • pneumatiese/hidrouliese (soortgelyke antwoord)
 • verrassingsfunksie
 • beter voel/lag

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11004/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask