<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Bố trí mặt bằng dịch vụ:

Các kiểu bố trí mặt bằng dịch vụ:

Bố trí mặt bằng dịch vụ tùy thuộc vào bản chất tự nhiên của dịch vụ và các mà các doanh nghiệp phối hợp và vận chuyển dịch vụ của họ: hàng không, ngân hàng, nhà bán lẻ, bệnh viện, nhà hàng, bảo hiểm, vận tải, giải trí, viễn thông....Ngoài ra, bố trí mặt bằng dịch vụ còn tùy thuộc vào máy móc chuyên dùng cho từng loại dịch vụ.

Điểm khác biệt trong kinh doanh dịch vụ so với sản xuất là sự chạm trán giữa khách hàng và những dịch vụ mà các doanh nghiệp này cung cấp cho họ. Sự chạm trán này có thể mạnh mẽ vì khách hàng thực sự là một phần của qui trình sản xuất như trong bệnh viện, nơi mà dịch vụ thực sự được hình thành trên khách hàng. Hoặc sự chạm trán ít mạnh mẽ hơn trong các hiệu buôn lẻ vì ở đó khách chọn hàng, thanh toán và mang đi những hàng hóa vật chất. Nhưng bất kể trường hợp nào, bố trí mặt bằng dịch vụ có ảnh hưởng một cách sâu đậm.

Nguyên tắc chung là phải bố trí sao cho khách hàng dễ dàng khi vào, ra và đi lại giữa các phần trong mặt bằng. Ngoài ra, cũng cần phân bố diện tích thích hợp cho hành lang, phòng chờ...

Có 2 cực trong việc bố trí mặt bằng dịch vụ. Ví dụ, đa ngân hàng chẳng hạn, một cực là dịch vụ công khai, khi đó các máy móc thiết bị phải được bố trí xung quanh khách hàng, làm cho họ thuận lợi nhất (phòng chờ, nơi đậu xe, cửa sổ thu ngân...). Một cực khác là các dịch vụ bên trong với các máy móc phục vụ được bố trí chủ yếu theo công việc giao dịch tài chính (cập nhật tài khoản, lập báo cáo...)

Hầu hết các bố trí đều xoay quanh hai cực này. Ví dụ, các nhà hàng bố trí nhằm nhấn mạnh sự chấp nhận và tiện lợi cá nhân của khách hàng hơn là chuẩn bị và chế biến thức ăn.

Phân tích bố trí mặt bằng dịch vụ:

Trong hầu hết các loại dịch vụ, người ta cố gắng bố trí sao cho tổng cự ly di chuyển của khách hàng là ít nhất bên cạnh việc bố trí các máy móc phục vụ tiện lợi. Ngoài ra cần lưu ý việc bố trí phòng chờ, nơi xếp hàng sao cho thoải mái.

Đối với nhiều loại dịch vụ, lý do khiến cho một bộ phận nào đó ở cạnh một bộ phận khác rất phức tạp. Khi đó người ta thường sử dụng tỷ lệ gần gũi nhằm phản ánh sự mong muốn một bộ phận nào cạnh bộ phận nào đó. Sau đó dùng phương pháp thử đúng - sai, phân tích chuỗi tác nghiệp hay phân tích sơ đồ khối, sử dụng tỷ lệ gần gũi để xây dựng bố trí mặt bằng tốt.

Thí dụ 5.6: Giả sử một cửa hàng bán các loại thực phẩm, dự định bố trí 6 nhóm mặt hàng (A,B,C,D,E,F) theo mức độ quan hệ gần gũi giữa các nhóm mặt hàng như sau:

Tỷ lệ gần gũi Ý nghĩa Tỷ lệ gần gũi Ý nghĩa
1 Cần thiết 4 Hơi quan trọng
2 Rất quan trọng 5 Không quan trọng
3 Quan trọng 6 Không mong muốn

Dựa trên các nhóm mặt hàng, chúng ta biết được mối quan hệ gần gũi của chúng như sơ đồ dưới đây:

131555115165561Bộ phận A
B
C
D
E
F

Dùng phương pháp tỷ lệ gần gũi để bố trí 6 nhóm mặt hàng này vào mặt bằng của cửa hàng.

Bài giải:

Đầu tiên, chú ý rằng cặp bộ phận có tỷ lệ gần gũi 1 (cần thiết) là A-C, A-E, A-F, C-E, C-F và E-F. A phải tiếp cận C, E và F; C phải cạnh E và F; E phải cạnh F. Khi thử lần đầu tiên, cố gắn bố trí để A, C, E, F tất cả cạnh nhau. Bố trí dưới đây thích hợp với tất cả cặp bộ phận với tỷ lệ gần gũi 1.

A C A C B
E F E F D

Kế đến, lưu ý rằng cặp bộ phận với tỷ lệ gần gũi 6 (không mong đợi) là A-B và D-E. A phải không cạnh B và D phải không cạnh E. Bằng cách xếp 2 bộ phận D và E vào 2 chổ trống còn lại, bố trí hình trên đây thích hợp cho tất cả các cặp với tỷ lệ gần gũi 6.

Chú ý rằng trong bước cuối cùng nêu trên, việc đặt bộ phận có tỷ lệ gần gũi là 6 lập tức thích hợp với những bộ phận có tỷ lệ gần gũi 1. Vấn đề không luôn đơn giản như vậy, có thể cần một vài vòng điều chỉnh các bộ phận để cải thiện, nếu có.

Questions & Answers

why one should read psychology
MAMATA Reply
memory of development brain of the human psychologist
SERAJ Reply
?
lord
hlo
Ananya
Haw are you?
Shilan
hi
zge
hello
Emm
usef
hi
Gil
Haw are you?
Shilan
Aha ok
Shilan
hi
Daniella
waasup
Isaiah
hello
Sara
hello
androi
Haw are you
Shilan
im ok you
Daniella
Me to
Shilan
Thanks
Shilan
What's going?
Shilan
working
Daniella
hey everyone this Mahmoud
Mahmoud
is
Mahmoud
Fine
Shilan
Hello
Jobe
how is it going people?
Tomasz
kind
Alter
thanks
Alter
hi..!
Alter
yes we'll
Alter
yes we'll
Alter
how did psychology begin?
Valerie Reply
of psychologys commencement, the traces can be seen in the work of Aristotle, where he talk about soul and body, likewise work in durrant, de anima, all these were somewhere supporting dualism, in which soul could exist separately from body
amaan
but if you talk about the moder psychology, Gustav fechner, is credited with performing scientific experiments, basis of his experiments in psychology with his studies perception.
amaan
hi, can you help me to find research related to child truma
Heba
yes same here I have cptsd and am looking for more info since my doctor doesn't know what to do I want to know what I can
Mark
does psychology deal with love?
Mohammed Reply
Maybe, i think
edem
I definitely would say yes
Clara
how so
Isaiah
*triarchic
Meredith
there are so many different reasons why you can fall in love with someone, many of them develope subconsciously -> psychology
Clara
love messes with the brain, a lot, ergo I believe that Psychology does indeed deal with love
I would like an example as to what and how you think it deals with.
Tyler
how can I discover that this individual has a long-term memory and shot- term memory?
Namuaha
what is synapse
Katie Reply
In the central nervous system, a synapse is a small gap at the end of a neuron that allows a signal to pass from one neuron to the next. synapse are found where nerve cells connect with other nerve cells
Najeem
a synapse the connection is where a neuron cell connects to another neuron cell.
Shaun
good
Jobe
what is psychology
Jobe
can you do auto book auto
Mariah Reply
WHT u mean?
usef
yes
MD
heyy, may i join the conversation please?
edem Reply
yes of course
Najeem
how to avoid theory of bias confirmation in real life
Scar
yes
Jobe
hello
Bhavin
hello to all
Genevieve
hey, may I join the conversation?
samra
salaam
Ibrahim
so i cn even do this after ba hons in psychology?
Avneet
the only eligibility criteria is that you should have 50% of aggregate in your psychology papers. (bachelors)
syeda
okay thank you so much❤ have a lovely day🙂
Avneet
you're welcome. glad it helped ^_^
syeda
To pursue a career as a psychotherapist you'll have to do your bachelors in psychology. (bsc honors is preferable). since there are many fields and you've chosen as a therapist. a masters degree in clinical psychology or therapy and family counseling is preferable.
syeda
so i cn even do this after ba hons in psychology?
Avneet
yes you can.
syeda
you're welcome. glad it helped ^_^
syeda
hello
Vhikkie
yh
Parker
hello
Avneet
is there any psychotherapist here? i need to know the qualification one hve to pursue.
Avneet
I'm clinic psychologist...
Shilan
Hey. I'm pursuing BA in Clinical Psychology
Aakarshan
the only eligibility criteria is that you should have 50% of aggregate in your psychology papers. (bachelors)
syeda
hello
Vhikkie
who is the father of psychology
Richy Reply
aristatil
Ramadevi
and please, how would you guys, describe the study of psychology at college ?
edem
psychologist student?
Aspen
i mean not yet but am about to start college so wanna know how is it(college in general and psychology course) please
edem
Psychology is the study of mind and behaviour. So if you will take psychology as a subject so you will get to know how your everything (physical, mental, social, spiritual aspects) effects your behaviour
sakina
With this brief knowledge you can help people to cope up with their problems and only you can guide them correctly
sakina
And if you go for further specialisations you can study hypnosis, face reading, body language etc
sakina
Thanks a lot🙏🏾 And ik some of the stuffs u said but i am also going to write thesis, right ?
edem
ok no prob, thanks a lot🙏🏾✨
edem
cerebellum
Khan
hae everyone, hope you are well this evning my question is what is the difference between drive and motivation
Michael
good question
Rainee
drive is more like an impulse or urge and i think they both go together (drive and motivation) even if there is a slight difference
edem
@ Michael Drive is delivered to be innate without the use of an external stimuli, motivation normally evolves an outside stimuli which may include praise, appreciate, or reward.
Reginald
*believed...sorry for typo
Reginald
@Reginald, can't the motivation come from the inner self?
edem
Good question, please give an example.
Reginald
can we say desire of success for example
edem
Wilhelm Wundt is the father of psychology
ipau
Wilhem Wundt thank you for the road that you opened.
Qwanta
You mean who is the father of having a great educated argumentative guess? nothing is more wrong than this question. The question is you should ask yourselfs is, how sure are you abour their scientific studying? one's percieved assimilated approach to judging another person and saying they are
Roger
the biggest problem with scientific research and data is that ya you could get the same result 1000 times then it could go the other way 1000 times, but we would never know that and we did, we would still say ya but the proof is there. The only thing science proves is that humanity has
Roger
no facts about human behavior in the scientific context, but more in the trial and error.. sorry to tell you, but so far no one has proven Father of anything, thats up to you and i, judgement is bias, science is good enough lazy
Roger
cognitive development is the growing and development of the brain.
Jessy Reply
Anyone knows about Techno-fascism?
Hussein Reply
Ecofascism is a theoretical political model in which an authoritarian government would require individuals to sacrifice their own interests to the "organic whole of nature". The term is also used as a rhetorical pejorative to undermine the environmental movement.
ipau
what's the big difference between prejudice and discrimination?
Danice Reply
A prejudiced person may not act on their attitude.  Therefore, someone can be prejudiced towards a certain group but not discriminate against them.  Also, prejudice includes all three components of an attitude (affective, behavioral and cognitive), whereas discrimination just involves behavior
Nancy Lee
hi
basher
hello
Rahul
what is all about cognitive development?
Kamohelo
cognitive development is the growing and development of the brain
Jessy
how do you control a variable when using spss whilst running a pearsons correlation analysis?
Jessie Reply
it dependa on your study. according to what you want to say and explain your result
Pouran
Hello
Jobe
why does it say her and she
Jayla Reply
stages of cognitive development
brivia Reply
sensory preoperatinal concrete formal
Rajendra
What's mental memory?
Namuaha
Memory is our ability to encode, store, retain and subsequently recall information and past experiences in the human brain. It can be thought of in general terms as the use of past experience to affect or influence current behaviour.
Shilan
What I mental memory?
Namuaha
What's mental memory?
Namuaha
my thankful
Namuaha
Shilan I love your definition
Jobe
what is psychology
Chethani Reply
the study of insecurities and the effect on the host .
Sera
Psychology is the scientific study of behavior & mental processes
Angela
psychology is science about learning human behaviour
Zhamshid
behaviorosm
Khan
is the study of human behaviour and mental processes
Jobe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask