<< Chapter < Page Chapter >> Page >

- Speel saam met ‘n maat, dan is daar twee stelle kaartjies.

- Plaas die kaartjies onderstebo op jou tafel.

- Elkeen dop ‘n kaartjie om en lees dit.

- Sodra jy ‘n woord lees en weet waar die maat lê, mag jy die maatjies neem.

- Die een met die meeste kaarte wen.

 • Om kaartjies uit te sorteer.

- Speel snap. Wanneer daar ‘n “snap” is, neem elke leerder een kaartjie en plaas dit in sy eie houer.

 • Sleutelklanke:
 • Skryf woorde met die klanke neer:
ou ie eu
 • Kies een woord uit elke klank en bou ‘n sin.

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

 • Lees jou sin vir jou maat.
 • Verstaan julle die nuwe woorde?
 • Vertel vir mekaar wat die woorde beteken.
LU 3.3.3 LU 3.5.3

Persephone

 • Teken self jou storie.
Hulle was baie lief vir Moeder Aarde en haar dogter. Moeder Aarde leer hulle ploeg, plant en oes.
Persephone pluk die mooi wit blom. Uit die gat kom swart perde en Hades!
Persephone huil en huil. Alles op die aarde gaan dood. Almal mis vir Persephone!
Apollo weet waar sy is. Persephone eet ses pitte.
Almal vier fees. Hulle is so bly. Moeder Aarde bedek alles met ‘n sagte wit kombers.
LU 5.6.2
 • Voltooi:

- Die plante word bruin en vaal in die ...................................................................

- Die bloeisels kom in die .............................................................................. uit.

- Daar is vrugte en blomme in die .........................................................................

- Alles lê toe onder ‘n wit kombers in die .............................................................

 • Aanleer van y; ui; ei.

So speel ons:

- Elke maat het ‘n knoop.

- Gebruik ‘n dobbelsteen. Lees elke woord en maak ‘n sin daarmee. Beweeg slegs aan vir elke woord wat jy ken.

- Die wenner is die een wat eerste by die beker kom.

 • Nog aktiwiteite:
 • Knip die woorde uit en speel snap.
 • Speel ‘n geheuespeletjie.
 • Kies ‘n woord om die sin te voltooi:

- ..............................................................................sal sy ‘n mooi wit blom pluk.

- Die plante sal ................................................................. winter weer vaal wees.

- .................................................................................... sal Ma weer vrugte koop.

volgende môre oormôre
LU 3.3.1 LU 3.3.2 LU 3.5.3
 • Hoofletters en punte:

- Bring ‘n koerant skool toe.

- Omkring al die hoofletters in rooi.

- Omkring al die punte in groen.

 • Wie het die meeste hoofletters omkring? ............................................................
 • Hoeveel?...............................................................................................................
 • Wie het die minste omkring? ...............................................................................
 • Hoeveel? ..............................................................................................................
 • Wat is die verskil? ...............................................................................................
 • Skryf jou som hier neer:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LU 4.7

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde herken en skep;

3.3.2 gebruik woordherkennings en begripsvaardighede soos klanke, kontekstuele leiddrade en voorspellings om teks te verstaan;

3.3.3 lees met toenemende spoed en vlotheid;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.5.3 herken vokaalklanke wat uit twee letters bestaan, soos in “moet”, “deur”, en diftonge, soos “ou”, “ei”, “ui”;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofletters en punktuasie: komas, punte, vraagtekens en uitroeptekens gebruik;

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om deur middel van taalgebruik te dink en te redeneer, en u toegang tot inligting te verkry, dit te verwerk en te gebruik sodat leer kan plaasvind.

Assesseringstandaard 5.6: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting van een vorm na ‘n ander oordra;

5.6.2 gebruik inligting uit ‘n visuele of geskrewe teks om ‘n tabel, staafgrafiek of kopkaart te maak of byskrifte by ‘n diagram te skryf.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask