<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 4

Organisasie en bestuur

Module 7

Wat is ‘n organisasie?

Dis reg. Ons kan “ ORGANISASIE ” spel deur al elf letters te gebruik!

Nou kom ons by die maklike deel…. Wat is ‘n organisasie?

Aktiwiteit 1

Om ‘n organisasie te definieer [lu 3.1]

A. Groepwerk

Gesels in jul groepe en kyk of julle ‘n kort definisie vir ‘n organisasie kan skryf.

Hou nou ‘n kort klasbespreking oor almal se bydraes en formuleer ‘n klasdefinisie.

Behoort jy aan enige organisasies?

Indien ja, hoeveel mense behoort aan hierdie organisasie?

Behoort jou ouers / familie aan enige organisasies?

B. Hier volg ‘n paar voorbeelde van organisasies:

 1. O uer- en Onderwysersvereniging
 2. Raad van Verteenwoordigers
 3. G ereformeerde Kerk
 4. A NC
 5. N asionale Krieketraad
 6. I nstituut vir Dwelmverslawing
 7. S enior Burgers-Hulpfonds
 8. A artappelprodusente Vereniging
 9. S uid-Afrikaanse Lugdiens
 10. I nternasionale Rugbyraad
 11. E landspark Laerskool

Ek is seker jou begrip van die term “organisasie” raak al beter.

Aktiwiteit 2

Om oor die eienskappe van ‘n organisasie na te dink [lu 3.1]

C. Deur nou die lys met voorbeelde in gedagte te hou, kyk of julle in jul groepe ‘n paar eienskappe van ‘n organisasie kan neerskryf:

Kyk of julle die volgende eienskappe op julle lys het:

‘n ORGANISASIE is ‘n groepering van mense wat…

gewoonlik dieselfde voel oor ‘n spesifieke saak;

‘n gemeenskaplike doel voor oë het ( ‘n doel wat vir almal geld);

volgens spesifieke reëls en regulasies funksioneer, en

‘n eie unieke naam het.

D. Gebruik nou alle inligting wat jy sover oor ‘n ORGANISASIE versamel het en bespreek die volgende stelling krities (m.a.w. sê of dit waar of onwaar is en gee redes vir jou antwoord):

“My gesin is ‘n organisasie.”

E.gevallestudie

MY SKOOL - ‘N ORGANISASIE

Aktiwiteit 3

Om oor jou skool as organisasie te dink [lu 3.2]

Beantwoord die volgende vrae oor jou skool as ‘n organisasie.

 • Wat is die naam van die organisasie?
 • Hoeveel mense behoort aan die organisasie?
 • Wat is die hoofdoel van die organisasie?
 • Hoeveel lede behoort aan die organisasie?
 • Bestaan daar reëls binne die organisasie?
 • Wat gebeur indien die lede die reëls oortree?
 • Hoe voel jy as die organisasie op ‘n spesifieke terrein presteer?

F. Organisasie / Grondwet

Die reëls waarbinne ‘n organisasie funksioneer, word die KONSTITUSIE of GRONDWET genoem. Die grondwet sluit die volgende in:

 • die naam van die organisasie;
 • wat die organisasie probeer bereik;
 • wie almal lede van die organisasie mag wees;
 • hoe gereeld vergaderings gehou moet word;
 • hoe die organisasie bestuur moet word.

Die grondwet van suid-afrika

Aan die begin van die 1990’s het die politieke partye in ons land besluit dat Suid-Afrika ‘n nuwe nasionale grondwet (stel reëls waarbinne almal in Suid-Afrika moet leef) nodig het. Hierdie nuwe grondwet is in 1994 saamgestel en ons eerste demokratiese verkiesing om ‘n nuwe regering te verkies het ook in daardie jaar plaasgevind. Die grondwet se hoofdoel is om die regte van elke inwoner van die land te beskerm. Almal moet die reëls gehoorsaam - selfs die regering.

Aktiwiteit 4

Om ‘n grondwet vir die skool as organisasie te skryf [lu 3.1]

Probeer nou om ‘n grondwet (stel reëls waarbinne die organisasie funksioneer) vir jou skool as ‘n organisasie te skryf.

Assessering

LEERUITKOMS 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 deelneem aan die bestuur van ‘n klasprojek (beplanning, organisering, leiding en beheer);

3.2 drie verskillende soorte plaaslike sakeondernemings onderskei.

Memorandum

Bladsy 1

 • Na groepgesprekke word daar terugvoering gegee en as klas word ‘n definisie van “organisasie” geformuleer (opvoeder fasiliteer).

Bladsy 2

 • Met behulp van voorkennis en inligting wat in hierdie module versamel word, word ‘n lys van eienskappe van organisasies gemaak.

Bladsy 3

 • Is hierdie stelling waar of onwaar? Gebruik eienskappe by bladsy 2 om dit te bepaal.

Bladsy 3

 • Individueel of kleingroep. Opvoeder fasiliteer en verskaf antwoorde waar nodig.

Bladsy 4

 • Leerders lys kortliks die reëls van hul eie skool.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11085/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask