<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 4

Organisasie en bestuur

Module 7

Wat is ‘n organisasie?

Dis reg. Ons kan “ ORGANISASIE ” spel deur al elf letters te gebruik!

Nou kom ons by die maklike deel…. Wat is ‘n organisasie?

Aktiwiteit 1

Om ‘n organisasie te definieer [lu 3.1]

A. Groepwerk

Gesels in jul groepe en kyk of julle ‘n kort definisie vir ‘n organisasie kan skryf.

Hou nou ‘n kort klasbespreking oor almal se bydraes en formuleer ‘n klasdefinisie.

Behoort jy aan enige organisasies?

Indien ja, hoeveel mense behoort aan hierdie organisasie?

Behoort jou ouers / familie aan enige organisasies?

B. Hier volg ‘n paar voorbeelde van organisasies:

 1. O uer- en Onderwysersvereniging
 2. Raad van Verteenwoordigers
 3. G ereformeerde Kerk
 4. A NC
 5. N asionale Krieketraad
 6. I nstituut vir Dwelmverslawing
 7. S enior Burgers-Hulpfonds
 8. A artappelprodusente Vereniging
 9. S uid-Afrikaanse Lugdiens
 10. I nternasionale Rugbyraad
 11. E landspark Laerskool

Ek is seker jou begrip van die term “organisasie” raak al beter.

Aktiwiteit 2

Om oor die eienskappe van ‘n organisasie na te dink [lu 3.1]

C. Deur nou die lys met voorbeelde in gedagte te hou, kyk of julle in jul groepe ‘n paar eienskappe van ‘n organisasie kan neerskryf:

Kyk of julle die volgende eienskappe op julle lys het:

‘n ORGANISASIE is ‘n groepering van mense wat…

gewoonlik dieselfde voel oor ‘n spesifieke saak;

‘n gemeenskaplike doel voor oë het ( ‘n doel wat vir almal geld);

volgens spesifieke reëls en regulasies funksioneer, en

‘n eie unieke naam het.

D. Gebruik nou alle inligting wat jy sover oor ‘n ORGANISASIE versamel het en bespreek die volgende stelling krities (m.a.w. sê of dit waar of onwaar is en gee redes vir jou antwoord):

“My gesin is ‘n organisasie.”

E.gevallestudie

MY SKOOL - ‘N ORGANISASIE

Aktiwiteit 3

Om oor jou skool as organisasie te dink [lu 3.2]

Beantwoord die volgende vrae oor jou skool as ‘n organisasie.

 • Wat is die naam van die organisasie?
 • Hoeveel mense behoort aan die organisasie?
 • Wat is die hoofdoel van die organisasie?
 • Hoeveel lede behoort aan die organisasie?
 • Bestaan daar reëls binne die organisasie?
 • Wat gebeur indien die lede die reëls oortree?
 • Hoe voel jy as die organisasie op ‘n spesifieke terrein presteer?

F. Organisasie / Grondwet

Die reëls waarbinne ‘n organisasie funksioneer, word die KONSTITUSIE of GRONDWET genoem. Die grondwet sluit die volgende in:

 • die naam van die organisasie;
 • wat die organisasie probeer bereik;
 • wie almal lede van die organisasie mag wees;
 • hoe gereeld vergaderings gehou moet word;
 • hoe die organisasie bestuur moet word.

Die grondwet van suid-afrika

Aan die begin van die 1990’s het die politieke partye in ons land besluit dat Suid-Afrika ‘n nuwe nasionale grondwet (stel reëls waarbinne almal in Suid-Afrika moet leef) nodig het. Hierdie nuwe grondwet is in 1994 saamgestel en ons eerste demokratiese verkiesing om ‘n nuwe regering te verkies het ook in daardie jaar plaasgevind. Die grondwet se hoofdoel is om die regte van elke inwoner van die land te beskerm. Almal moet die reëls gehoorsaam - selfs die regering.

Aktiwiteit 4

Om ‘n grondwet vir die skool as organisasie te skryf [lu 3.1]

Probeer nou om ‘n grondwet (stel reëls waarbinne die organisasie funksioneer) vir jou skool as ‘n organisasie te skryf.

Assessering

LEERUITKOMS 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 deelneem aan die bestuur van ‘n klasprojek (beplanning, organisering, leiding en beheer);

3.2 drie verskillende soorte plaaslike sakeondernemings onderskei.

Memorandum

Bladsy 1

 • Na groepgesprekke word daar terugvoering gegee en as klas word ‘n definisie van “organisasie” geformuleer (opvoeder fasiliteer).

Bladsy 2

 • Met behulp van voorkennis en inligting wat in hierdie module versamel word, word ‘n lys van eienskappe van organisasies gemaak.

Bladsy 3

 • Is hierdie stelling waar of onwaar? Gebruik eienskappe by bladsy 2 om dit te bepaal.

Bladsy 3

 • Individueel of kleingroep. Opvoeder fasiliteer en verskaf antwoorde waar nodig.

Bladsy 4

 • Leerders lys kortliks die reëls van hul eie skool.

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11085/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask