<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 1   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Word slim met syfers

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

Module 1

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 4, 5, 8, 15
KU 3 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19
KU 4 4, 21
KU 7 11, 12, 13, 16, 17, 20
KU 8 4
 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer
 • MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees
 • INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle – geen uitsondering word gemaak nie.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: vorms - reghoeke [lu 3.1, lu 3.5, lu 3.6, lu 2.1]

Miemie Muis

Hierdie kartondoos het kante.

Miemie Muis staan voor die kartondoos.

Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos.

Trek met jou vinger om hierdie kant.

 • Teken hierdie kant.

een kant

Miemie hardloop om die kartondoos na die volgende kant.

Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos.

Trek met jou vinger om hierdie kant.

 • Teken hierdie kant.

een kant

Miemie hardloop na die volgende kant.

Sy staan agter die kartondoos.

Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos.

Trek met jou vinger om hierdie kant.

 • Teken hierdie kant.

een kant

Miemie hardloop om die kartondoos na die volgende kant.

Sy kyk na hierdie kant van die kartondoos.

Trek met jou vinger om hierdie kant.

 • Teken hierdie kant.

een kant

Nou spring Miemie binne-in die kartondoos.

Sy hardloop op die bodem van hoek tot hoek.

Trek met jou vinger om hierdie kant.

 • Teken hierdie kant.

een kant

Miemie spring bo-op die kartondoos.

Sy hardloop om die deksel van hoek tot hoek.

Trek met jou vinger om hierdie kant.

 • Teken hierdie kant.

een kant

Miemie het nou elke kant van hierdie kartondoos bekyk.

 • Tel die kante.

Daar is ses kante.

So lyk hulle:

 • Wat is eenders aan almal?
 • Hoeveel hoeke het elke kant?
 • Hoeveel sye het elke kant?
 • Hierdie vorms word reghoeke genoem.
 • ‘n Reghoek het vier reguit kante.
 • Twee daarvan is lank en twee is kort.
 • ‘n Reghoek het vier hoeke.
 • Teken ‘n reghoek in die lug met jou vinger.
LU 3.1
LU 3.5
LU 3.6

bokant

agterkant

sykant

sykant

voorkant

onderkant

LU 3.1
LU 3.5
LU 3.6
 • Kan jy enige kante sien wat reghoekig is?
 • Kleur hulle in.
 • Voltooi die patrone.
LU 2.1 LU 3.1
 • Reghoeke om in te kleur:
 • Knip prente uit van dinge met kante wat soos reghoeke lyk. Plak hulle hier.

Assessering

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.1: Die leerder is in staat om eenvoudige patrone kopieer en uitbrei deur fisiese voorwerpe en tegnieke te gebruik (bv. deur kleur en vorms te gebruik).

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele voorwerpe in ‘n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.1: Die leerder is in staat om tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder een driedimensionele voorwerp in verhouding tot ‘n ander beskryf (bv. “voor” of “agter”).

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder rigtingaanwysings volg (alleen en/of as lid van ‘n groep of span) om self binne die klaskamer te verplaas of te posisioneer of om driedimensionele voorwerpe in verhouding tot mekaar te posisioneer.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 1. OpenStax CNX. Oct 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11125/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask