<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 2   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas: Wiskunde met die drie bere.
 • Menseregte: Die storie van die drie bere leer leerders dat almal regte het en almal moet gerespekteer word.
 • Leerders brei hulle getalbegrip uit tot 109 op die klimraam. Die aktiwiteite sluit in die ordening van getalle, getalname, simbole en aan- en terugtel.
 • Posisie word bepaal van plekke in die klaskamer. ‘n Vloerplan van die klaskamer word gebruik.
 • ‘n Grafiek word ontwerp wat voltooi moet word deur inligting in te samel.
 • Optelling en aftrekking word uitgebrei na +4, -4, +5, -5, +6, -6, +7, -7.
 • Samestellings van 10 en 11 word ontdek.
 • Aanwysings word gegee om ‘n vorm te teken en in te kleur.
 • Meting met die duime en vergelyking van hierdie mate, met die gebruik van die relevante woordeskat.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: getalbegrip [lu 1.1, lu 1.2, lu 1.4, lu 2.2]

 • Klim en gly op die Klimraam.
 • Vul die getalle in soos jy die trappe klim en teen die glyplank afgly.
LU 1.1 LU 2.2
 • Pret en plesier met getalle op die klimraam.
 • Tel vir ‘n maat.

2. Tel al die getalle van 0 – 59 op die klimraam.

3. Begin by 0, en tel in 2’s tot by 58.

 • Hierdie is die _______ getalle. (ewe, onewe)

1. Begin by 58. Tel terug in 2’s tot by 0.

2. Begin by 1, tel in 2’s tot by 59.

 • Hierdie is die _______ getalle. (ewe, onewe)

1. Begin by 59. Tel terug in 2’s tot by 1.

2. Begin by 0, tel in 3’e tot by 30.

 • Skryf hulle:

0, 3, __, __, __, __, __, __, __, __, 30

1. Begin by 30. Tel terug in 3’e tot by 0.

 • Skryf hulle:

30, 27, __, __, __, __, __, __, __, __, 0

2. Tel in 10 ‘e tot by 100.

 • Skryf hulle:

10, __, __, __, __, __, __, __, __, 100

LU 1.2
 • Watter getal kom tussen …?
 • Skryf hulle name:
 • Tel in 10 ‘e:

 • Maak vier groepe.
Groep 1 Groep 2
 • Praat oor wat dieselfde is omtrent 14 en 41.
 • Praat oor wat verskillend is omtrent 14 en 41.
 • Teken en groepeer die tiene.
 • Praat oor wat dieselfde is omtrent 23 en 32.
 • Praat oor wat verskillend is omtrent 23 en 32.Teken en groepeer die tiene.
14 23
41 32
 • Skryf hul name.
 • Skryf hul name.
14 23
41 32
 • Watter getal kom voor 14?
………………………………………..
 • Watter getal kom voor 41?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 14?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 41?
………………………………………..
 • Watter getal kom voor 23?
………………………………………..
 • Watter getal kom voor 32?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 23?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 32?
………………………………………..
 • Doen verslag aan die klas.
 • Doen verslag aan die klas.
LU 1.4
Groep 3 Groep 4
 • Praat oor wat dieselfde is omtrent 11 en 31.
 • Praat oor wat verskillend is omtrent 11 en 31.
 • Teken en groepeer die tiene.
 • Praat oor wat dieselfde is omtrent 34 en 43.
 • Praat oor wat verskillend is omtrent 34 en 43.
 • Teken en groepeer die tiene.
11 31
31 43
 • Skryf hul name.
 • Skryf hul name.
11 31
31 43
 • Watter getal kom voor 11?
………………………………………..
 • Watter getal kom voor 31?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 11?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 31?
………………………………………..
 • Watter getal kom voor 34?
………………………………………..
 • Watter getal kom voor 43?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 34?
………………………………………..
 • Watter getal kom na 43?
………………………………………..
 • Doen verslag aan die klas.
 • Doen verslag aan die klas.
LU 1.4
 • Ons is weer by die klim-en-gly speletjie.
LU 1.1 LU 2.2
 • Tel vir mekaar.

1. Tel al die getalle van 60 tot by 109 op die klimraam.

2. Begin by 60, en tel in 2’s tot by 108.

 • Hierdie is die _______ getalle. (ewe, onewe)

3. Begin by 108. Tel terug in 2’s tot by 60.

4. Begin by 61, en tel in 2’s tot by 109.

 • Hierdie is die _______ getalle. (ewe, onewe)

5. Begin by 109. Tel terug in 2’s tot by 1.

6. Begin by 60, en tel in 3’e tot by 90.

 • Skryf hulle:

60, 63, __, __, __, __, __, __, __, __, 90

7. Begin by 90. Tel terug in 3’e tot by 60.

 • Skryf hulle:

90, 87, __, __, __, __, __, __, __, __, 0

8. Tel terug in 10 ‘e van 100 tot by 0.

 • Skryf hulle:

100, __, __, __, __, __, __, __, __, __, 0

LU 1.2
 • Watter getal kom tussen ________?
 • Skryf hulle name:
 • Tel in 10’e.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe akkuraat tel;

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in:

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen 0 en 200;

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen 0 en 200;

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen 0 en 200;

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen 0 en 200;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende getalle:

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle;

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei tot minstens 200.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
what is hormones?
Wellington
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask