<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 7

Module 5

Skryftekens en spelling

Opdrag 1:

Om die skryftekens korrek te gebruik

[lu 6.1.3]

Die afkappingsteken

 1. Besin (in groepe) waarom ego’s en skadu’s , sowel as die onderstaande woorde, met afkappingstekens geskryf word.

kano’s ; hoera’s ; Van Breda’tjie ; rabbi’tjie

Die oplossing is:

 1. Verklaar ook waarom woorde soos oumas, oupas, sofas en malvas nie met ‘n afkappingsteken geskryf word nie.
 2. Die meervouds- en verkleiningsvorme van EIENAME (vanne) wat op ‘n onuitgesproke e en s eindig, kry ‘n afkappingsteken.

- e byvoorbeeld Terblanche’e, Terblanche’ie

- s byvoorbeeld Marais’s, Marais’tjie

Hierdie reël geld wanneer die - e , en - s nie in die enkelvoud uitgespreek word nie.

 1. Die meervouds- en verkleiningsvorme van LETTERS kry ook ‘n afkappingsteken:
a a’s a’tjie
k
n
t

Opdrag 2:

Om skryftekens korrek te gebruik en vertroud te raak met kort- en langklanke

[lu 6.1.1]

Die deelteken en lettergrepe

 1. Verdeel die woord vroeë, in lettergrepe.
 1. Wat is dus die funksie van ‘n deelteken?
 1. Skryf nog vier woorde met deeltekens neer en verdeel hulle langsaan in lettergrepe.
 1. Wanneer lettergrepe gebruik word, sal jy sien dat daar twee soorte lettergrepe is, nl:
OOP LETTERGREPE‘n Oop lettergreep eindig op ‘n GESLOTE LETTERGREPE‘n Geslote lettergreep eindig op ‘n
 1. Verdeel die volgende woorde uit die gedig in lettergrepe en skryf langs elke lettergreep of dit oop of geslote is:

geskenkpapier

diertjie – liedjie

hartedief

Wanneer jy ‘n woord skryf , breek jy die woord soms op ander plekke op as wanneer jy dieselfde woord sê:

Kyk na die volgende voorbeelde:

Ons skryf sok-kie en sê so-(k)kie

Ons skryf pot-te en sê po-(t)te

Die lettergrepe en klankgrepe van ‘n woord is dus nie altyd dieselfde nie.

Opdrag 3:

Om skryftekens korrek te gebruik

[lu 6.1.3]

Die koppelteken

Die gebruike van die koppelteken:

na-aap; uie-oes; ru-olie

 • Dus by die opeenhoping van
 • By saamgestelde titels, bv. adjunk-minister en
 • By herhalings, bv. gou-gou en

Ma-hulle; Anwar-hulle; Oom Simon-hulle

 • Dus by samestellings, waarvan die laaste deel vorm .
 • By samestellings met letters of syfers,

bv. A-span en

 • Samestelling van rigting en aardrykskundige name,bv. Oos-Kaap; Soweto-Wes

Opdrag 4:

Om skryftekens korrek te gebruik

[lu 6.1.3]

Die Kappie

Die kappie word gebruik om die besondere klank van ‘n klinker aan te dui.

Byvoorbeeld:

more -

kerel -

rue -

wereld -

Voeg nog voorbeelde by deur in groepsverband daaroor te besluit.

-

-

-

-

-

Assessering

LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.1 met woorde werk:
6.1.1 raak vertroud met kort en lang klanke en met tweeklanke (diftonge);
6.1.2 verdeel woorde korrek in lettergrepe;
6.1.3 gebruik skryftekens (deelteken, koppelteken, afkappingsteken en kappie) korrek;
6.1.5 gebruik ‘n woordeboek om woordeskat en spelvermoë uit te brei;
6.1.6 gebruik samestellings en verkleinwoorde korrek om woordeskat uit te brei.

Memorandum

Die deelteken en lettergrepe

(a) vroe - e

(b) Die deelteken dui die begin van ‘n nuwe lettergreep aan.

 • voël vo - el

beëindig be - eindig

moeë moe - e

ruïne ru - ine

 • oop lettergrepe eindig op ‘n vokaal

geslote lettergrepe eindig op ‘n konsonant

(e) ge - skenk - pa - pier

ge - : oop

skenk - : geslote

pa -:oop

pier: geslote

dier - tjie - lie - djie

dier - : geslote

tjie - : oop

lie - : oop

djie : oop

hart - te - dief

hart -:geslote

te -:oop

dief -:geslote

Die koppelteken

 • Word gebruik by die opeenhoping van vokale saamgestelde titels:
 • hoof-mediese beampte
 • direkteur-generaal
 • sersant-majoor
 • speurder-sersant
 • By herhalings:
 • fluit-fluit
 • kamma-kamma
 • plek-plek
 • so-so
 • toi-toi
 • staan-staan

By samestellings waarvan hulle die laaste deel vorm

By samestellings met letters of syfers:

 • A-span R100-noot
 • B-mol 9 mm-pistool
 • V-hals 50c-stuk
 • DNS-molekuul 4 × 4-entoesias
 • U-vormig 1994-verkiesing

Opdrag 4:

Om skryftekens korrek te gebruik

 • Die kappie
 • môre
 • kêrel
 • rûe
 • wêreld

sê, hê, wîe, bêre, nêrens, affêre, aikôna, gô, sôe, brûe.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask