<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Opdrag 1:

Om met waardering na verbeeldingryke tekste te luister en vrae te beantwoord

[lu 1.1, 4.1]

 1. Watter plek word in die eerste paragraaf beskryf?

Wie word in die daaropvolgende twee paragrawe beskryf?

 1. Van wie kom ons meer te wete in paragraaf 4?
 2. In hierdie uittreksel het ons kennis gemaak met die drie hoofkarakters van die verhaal. Skryf hulle name neer.
 3. Stem julle saam met die volgende stellings? Staaf julle antwoorde met toepaslike aanhalings.
 4. Die inwoners van Avignon was ‘n klomp suurpruime.
 • Avignon was ‘n spookdorp.
 • Die stad was vaal en kleurloos.
  1. Daar het nooit besoekers gekom nie.
  2. Daar het ‘n stilte in die strate geheers.
  3. In die huise om die paleis was dit rustig en stil.
  4. Die mense was te lui om te werk.
  5. Die mense van Avignon was sielsongelukkig en sedig.
  6. Die mense was alleenlik gelukkig as hulle hard moes werk.
  7. Die fluit- en tromspelers het slegs by begrafnisse gespeel.
 • Vertel nou in jou eie woorde hoekom Avignon ’n wonderlike stad was in die tyd van die pouse.

Die inleiding tot die verhaal

Hoofstuk I dien as inleiding tot die verhaal.

Eerstens beskryf dit baie mooi waar die verhaal afspeel, en hoe soort plek dit was.

Tweedens word die hoofkarakters van die verhaal aan die leser voorgestel.

Die taal wat die skrywer gebruik, is beskrywend van aard. Taal word dus gebruik om inligting oor te dra. Dit dra daartoe by om gevoel en tekstuur aan die verhaal te verleen. In jul geestesoog moet julle kan visualiseer hoe dit in Avignon gelyk het.

Dit is deel van die menslike natuur om stories te vertel. Party mense kan dit beter doen as ander, veral omdat hulle van keurige taal gebruik maak.

Opdrag 2:

Om beskrywende taal te gebruik

[lu 1.1]

 1. Skryf die skrywer se beskrywing van die muil neer (par. 3):
 2. Is die beskrywing volledig genoeg sodat jy ‘n prent van die muil kan teken? Probeer.

Opdrag 3:

Om noukeurig na ‘n teks te luister en die vrae te beantwoord

[lu 1.2]

 1. Die skrywer skilder met woorde. Van Tistet Vedene sê hy die volgende in paragraaf 4: Voltooi.
 2. Hy was ‘n regte klein
 3. Sy pa het hom weggejaag omdat
 4. Hy het die ander leerjongens gedurig
 5. Is dit mooi of slegte karaktereienskappe?
 6. Die woorde karnallie en vabond beteken dieselfde. Kies die betekenis daarvan uit die volgende woorde en onderstreep die korrekte woord.

(gehoorsaam, soet, bedagsaam, ondeund)

 • Hoe beskryf die skrywer die bottel rooiwyn wat die pous by sy wingerd gedrink het? (par. 2)
 • Wat het die muil gedoen as hulle oor die brug van Avignon gery het? (par. 6)
 • Hoe het die inwoners van Avignon opgetree teenoor die muil? (par. 3)
 • Waarmee vergelyk die skrywer die muil? (par. 3)
 • Watter plan het Tistet Vedene beraam met die muil? (par. 4)

Opdrag 4:

Om ‘n teks spontaan te lees en vrae daaroor te beantwoord

[lu 3.1]

 1. Lees weer paragraaf 2 en beantwoord die volgende vrae:
  1. Van watter pous het die mense van Avignon die meeste gehou?
  2. Hoekom?
 2. Hoekom het die pous se gedrag die kardinale ontstel?
 3. Vertel in jou eie woorde wat Boniface elke Sondagaand na die kerkdiens gedoen het.
 4. Dramatiseer die terugtog soos in paragraaf 2 beskryf.

Vorm groepe van ses. Twee lede van elke groep is die muil. Een is die pous wat op die muil ry. Die ander drie lede moet “musiek” maak: gebuik sommer ‘n kartondoos as ‘n trom, koeldrankblikkies met klippies gevul, ens. Die muil moet kan danspassies uitvoer op die maat van die musiek. Die musiek moet ritmies wees.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask