<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wat dink jy is die funksie van wortelhare?

Die punt van die wortel kan diagrammaties soos volg voorgestel word:

Opdrag 3:

Sê wat in elk van die volgende streke plaasvind:

Wortelhaarstreek:

Groeistreek:

Wortelmussie:

‘n Wortelhaar is ‘n spesiale sel aan die buite-oppervlak van die wortel – net agter die groeipunt – wat die oppervlak van die wortel drasties vergroot sodat die maksimum hoeveelheid water en soute uit die grond opgeneem kan word.

Opdrag 4:

Teken ‘n tipiese wortelhaar om die bou te toon. Voorsien jou skets van byskrifte en ‘n onderskrif.

Die wortelhaar dring tussen gronddeeltjies in en suig die water op wat tussen-in vasgevang is. Van daar af is dit ‘n volgende plantorgaan, nl. die plantstingel, se taak om dit verder te voer.

Assessering van Wortelhare

Kon jy ‘n basiese skets teken?

[LU 2.4]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke beplan;

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3 data evalueer en bevindinge kommunikeer.

LU 2

Konstruksie van Wetenskapkennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewings- kennis toe.

Dit word bewys as die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting kan oproep;

2.2 inligting kan kategoriseer;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

Memorandum

AKTIWITEIT 1:

OPDRAG 1

 • Plante leef en groei so stilweg en dikwels is ons totaal onbewus van die wonders wat in hulle versteek is. Om hulle en die wonder van hulle werking te kan verstaan, moet ons van naderby na hulle kyk.
 • ‘n Tipiese plant bestaan uit PLANTORGANE :

Wortel, stingel, blaar en blom

Plantorgaan Bogronds/Ondergronds Hooffunksie vir die plant
Wortel Onder Absorbeer water en minerale; anker plant.
Stingel Bo Dra die blare en blomme en uiteindelik vrugte, sodat hulle reg blootgestel is.
Blaar Bo Fotosintese
Blom Bo Voortplanting

Aktiwiteit 2:

OPDRAG 1

WORTELSTELSELS

 • Jy kry bywortelstelsels en penwortelstelsels
 • Plant ontwikkel gewoonlik die een of die ander as gevolg van die feit dat hulle een van twee hooftipes is.
 • Plante wat vir meer as een jaar gaan oorleef, naamlik die meerjariges, het diep wortelstelsels nodig om water te soek en om hulle goed te anker. Jy kan jou indink dat hoë bome en groot struike en bosse sulke wortelstelsels moet hê. Hulle behoort aan die groep DIKOTIELE of TWEESAADLOBBIGES . Hulle het ontstaan uit saadjies wat twee saadlobbe het, soos boontjiesaad.
 • Ander weer, soos grassoorte en mielies of jaarplante, gaan net vir een seisoen groei en het beslis nie so ‘n diep wortelstelsel nodig nie. Hulle moet juis ‘n wye, vlak stelsel hê. Hulle behoort aan die MONOKOTIELE of EENSAADLOBBIGES . Hulle het ontwikkel uit sade met net een saadlob soos ‘n mieliepit.

OPDRAG 2

 • ‘n Penwortelstelsel het een hoofwortel, nl. die penwortel en dan sywortels wat daaruit groei.
 • ‘n Bywortelstelsel het weer almal ewe groot wortels wat almal uit die onderpunt van die stingel groei. Dit staan bekend as bywortels .

Eenjariges het ‘n leefsiklus van een jaar – penwortelstelsel is onnodig – hulle sal ‘n bywortelstelsel hê.

Bome het weer ‘n penwortelstelsel, omdat hulle diep ankering en watervoorsiening van diep uit die grond nodig het.

Bywortels groei net uit stingels – dit sal geen nut hê by bome wat diep ankering nodig het nie.

Sywortels groei net uit ander wortels.

Hooffunksies van wortels:

ankering

opneem van water

opneem van minerale soute in opgeloste vorm

vervoer van water na die boonste dele van die plant

As jy ‘n wortelstelsel van naderby sou kon beskou, sou dit die volgende bou hê:

OPDRAG 3

 • Wortelhaar streek: streek waar wortelhare voorkom
 • Selverlengingstreek: streek waar selle verleng – differensieer
 • Seldelingstreek: streek waar selle verdeel
 • Groeistreek: seldeling- en selverlengingstreek saam
 • Wortelmussie: beskerm die sensitiewe sagte voorste groeipunt en verslym voortdurend om slytasie te voorkom
 • ‘n Wortelhaar is dus ‘n spesiale sel aan die buite-oppervlak van die wortel – net agter die groeipunt – wat spesiaal vergroot is om maksimum hoeveelheid water en soute uit die grond uit op te neem.
 • Die bou van ‘n wortelhaar is uiters belangrik vir verdere studies in Biologie.

OPDRAG 4

Ons gaan dus gou die bou behandel.

Wortelhaar

 • Die wortelhaar dring tussen gronddeeltjies in en suig die water op wat tussenin vasgevang is. Van daar af is dit ‘n volgende plantorgaan, nl. die plantstingel, se taak om dit verder te voer.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask