<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 7

Module 17

Die slot van die verhaal

Hoofstuk 3

Maar Tistet het reeds vertrek met die pous se boot na die hof van die koningin van Napels. Die pous het hom saam met ander jong manne uit die adelstand soontoe gestuur om goeie maniere te leer. So het die pous vir Tistet beloon omdat hy so mooi na die muil gekyk het. Die volgende dag was die muil baie kwaad toe sy hoor dat Tistet reeds weg was. “Die skurk! Hy het seker iets vermoed!” het die muil gedink terwyl sy haar klokkies woedend skud. “Toemaar, jou vabond, ek sal wag, maar jou skop sal jy nog kry. Ek sal hom hou vir jou!”

Nadat Tistet weg is, kon die muil weer rustig lewe. Sy het haar kruiewyn gekry, en elke middag kon sy ‘n bietjie slaap. Sy het weer goed gevoel. Tog was dinge nie weer dieselfde nie. Die mense het agter haar rug gefluister en die kinders het vir haar gelag en na die kloktoring gewys. Selfs die pous was bang om in te sluimer op haar rug. As hy wakker word, was hulle dalk bo in die kloktoring! Die muil het geweet, maar sy kon niks doen nie. Maar elke keer as sy Tistet se naam gehoor het, het sy haar hoewe op die klipvloer geslyp.

Na sewe jaar was Tistet Vedene weer terug in Avignon. Hy het gehoor dat die pous se mosterddraer skielik dood is. Tistet het gedink dat dit net die werk vir hom was. Hy het dadelik na die pous gegaan om sy dienste aan te bied. Die pous het hom nie herken nie omdat hy ‘n groot man geword het. Maar die pous het self ouer geword en kon nie meer goed sien sonder sy bril nie. Tistet het hom nie laat afskrik nie. Hy het verduidelik dat hy altyd vir die pous se muil sy wyn geneem het. Toe vra hy vir die pous of hy sy mosterddraer kon word.

“Maar jy is te jonk!” het die pous gesê. Hoe oud is jy?” “Twintig jaar en twee maande. Presies vyf jaar ouer as u muil,” antwoord Tistet. “Ek het haar so gemis terwyl ek weg was, “ sê Tistet. “Kan ek haar weer sien?” “Ja my seun, jy sal haar weer sien,” het die pous belowe. “Omdat jy so lief vir haar is, sal ek bly wees as jy nooit weer ver van haar sal wees nie,” sê die pous. “Van vandag af stel ek jou aan as my mosterddraer.”

Die pous het vir Tistet gevra om hom die volgende aand na die aanddiens te kom sien. “Voor almal wat in my diens is, wil ek jou kentekens vir jou gee,” het die pous belowe. Daarna sou hy vir Tistet na die muil neem, en dan sou hulle saam na die wingerd toe gaan. Tistet het die pous verlaat. Hy was baie bly, maar hy kon nie wag tot die volgende aand nie. In die paleis was nog iemand wat nie kon wag tot die volgende aand nie. Die muil natuurlik! Vandat Tistet terug gekom het, het sy haar volgeprop met hawer, en met haar hoewe teen die stalmuur geskop. Sy was besig om haarself voor te brei vir die seremonie.

Na die aanddiens die volgende dag het Tistet by die pous se paleis opgedaag. Al die belangrike mense van die kerk was daar. Die klokke het gelui en die musiek het gespeel. Almal het vir Tistet bewonder omdat hy so mooi gelyk het met sy blonde krulle en baardjie. Hy was geklee in ‘n baadjie wat met rose borduur was, en in sy pet wat ‘n lang, wit veer. Tistet het galant gebuig en na die verhoog gestap waar die pous vir hom gewag het. Die muil het langs die trappe van die verhoog gestaan. Toe Tistet by haar verby stap, het hy haar liggies op die rug geklop. Op daardie oomblik het Tistet net op die regte plek gestaan. Toe haak die muil af: “Vat dit, jou skurk! Sewe jaar lank het ek hierdie skop vir jou gehou!”

Dit was só ‘n vreeslike skop dat die mense in die buurdorpe die rook kon sien. ‘n Groot , geel rookwolk waarin ‘n lang, wit veer gefladder het, was al wat van Tistet Vedene oorgebly het! Gewoonlik is ‘n muil se skop nie so erg nie, maar hierdie skop was die skop van ‘n pouslike muil. Daar moet ook onthou word dat hierdie skop sewe jaar moes wag om geskop te word. Dit was ‘n mooi voorbeeld van wraak wat soet is.

(Slot)

Verwerk uit: Daudet, Alphouse, Letters from my mill, 1889

Opdrag 1:

Om ‘n beskrywende opstel te skryf

[lu 4.4.2]

In die eerste hoofstuk van die verhaal sê die skrywer:

“Met haar onskuldige voorkoms het sy (die muil) baie mense gehelp om ryk te word. ‘n Goeie voorbeeld hiervan was die merkwaardige verhaal van Tistet Vedene”.

Dit is letterlik die verhaal van ‘n straatkind wat verhef is tot die adelstand.

Beskryf nou in jou eie woorde Tistet Vedene se opgang aan die hof van die pous.

Opdrag 2:

Om ‘n verbeeldingryke teks te skryf

[lu 4.1]

‘n Geweldige eer sou Tistet Vedene te beurt val. In paragraaf 4 lees ons wat alles met hom sou gebeur. Skryf dit neer.

Opdrag 3:

Om taal te gebruik om te dink en redeneer

[lu 5.1]

Om wraak te neem, beteken om kwaad met kwaad te vergeld.

Het die muil rede gehad om wraak te neem?

Was dit Tistet Vedene se verdiende loon gewees?

Mag ‘n mens wraak neem?

Dink hieroor na en debateer die vraag in die klaskamer.

Assessering

LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder :
4.1 verskeie verbeeldingstekste skryf:
4.1.1 gee uitdrukking aan verbeelding, idees en gevoelens oor die self en ander;
4.1.2 verken die kreatiewe en speelse gebruik van taal en die skryf van verhalende en beskrywende opstelle, dagboekinskrywings, vriendskaplike briewe, gedigte, strokiesverhale, limerieke en liedjies.
4.3 basiese vaardighede in spesifieke skryftegnieke gepas vir ‘n tekssoort toon
4.3.3 gebruik ruimte en rym in gedigte;
4.3.4 toon volgorde in prosedures.
LU 5
DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder :
5.1 taal gebruik vir dink en redeneer:
5.1.3 oorweeg twee moontlikhede en besluit watter een die beste keuse is;
5.4 kreatief dink:
5.4.1 visualiseer, voorspel, fantaseer en empatiseer om betekenis te skep en probleme op te los.

Memorandum

Opdrag 2

Hy sou die kentekens ontvang wat van hom die pous se mostertdraer sou maak. Daarna sou die pous hom na sy muil toe neem. Hulle sou saam na die pous se wingerd gaan.

Opdrag 3

Bespreek eerstens die betekenis van die woord wraak . Dit is ‘n selfstandige naamwoord. Die werkwoord is wreek . Om wraak te neem, beteken om te straf, om iemand te laat betaal vir sy optrede of dade, om af te reken met só ‘n persoon.

Daar kan daarop gewys word wat die Bybel se standpunt is:

  1. Die wraak kom ons nie toe nie.
  2. Ons moet vergewe, sewentig maal sewe.
  3. Vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask