<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 7

Module 12

Uit die afrikaanse literêre skatkis

‘n juweel van ‘n gedig

Dopper Joris en Sy Seiltjie

Onder ‘n boompie by die watersloot

Sit Spekie met haar Joris en vry:

Hy praat van koperledekante

En ‘n skimmelhings wat sy sal ry.

Hy sê dat sy oorlede paatjie

Hom duisend hamels en ‘n ram

-‘n opregte Franse ram – gegee het,

En ‘n woonhuis by die middeldam.

‘n Wa en span met soetveld-osse

‘n Spikkelspan. En hulle trek tog, reg!

En hul bulk, ja, nes die ware duiwel,

Nes die wind trek hulle van die staanplek weg!

En twee sterk koperhoepel-emmers

Het oorlede paatjie ook gegee,

En ‘n ring wat maatjie opgetel het

Toe paatjie siek was by die see.

En ‘n borsspeld vol met rooi klippies,

En ‘n perdesweep met ‘n koperknop,

En ‘n teepot met drie silwer voetjies,

En die deksel het ‘n duif daarop.

En ‘n klok en dertien riempiestoele,

‘n Bulsak en ‘n ledekant,

Twee ingelegde geelhouttafels,

En ‘n prentjie met die plae van Egipteland.

En ook nog ‘n spul met romlary,

‘n Kar op vere en ‘n fariseen,

En ‘n Bybel wat maatjie eens gekoop het

Van die smous Aaron Oepl Behn.

Maar, tog makeer ek nog een ding;

Dit maak my, Spekie, siek van smart:

My wa is sonder buiteseiltjie!

Wil jy my seiltjie wees, my hart?

Pulvermacher (Adam de Smidt)Uit: Het Volksblad , 1873

 1. Opsomming

Joris en Spekie is nooi en kêrel. Dit is Sondagmiddag en Joris het by haar gaan kuier. Hulle sit langs die watersloot onder ‘n boom en gesels.

Joris wil dolgraag met Spekie trou, maar hy weet nie hoe om vir haar te vra nie want hy het nie die selfvertroue van ‘n stadsjapie nie.

Maar Joris is nie onder ‘n kalkoen uitgebroei nie. Hy dink as hy haar kan beїndruk met al die besittings wat hy van sy pa geërf het, dat sy met hom sal trou, want hy is mos ‘n ryk man!

Ewe beskeie begin hy al sy besittings opnoem, maar hoe meer goed hy opnoem, hoe meer kry sy opgewondenheid die oorhand oor hom, en babbel hy voort.

Dan, in die slotstrofe kom die verrassing: Joris vra vir Spekie om met hom te trou!

Opdrag 1:

Om antwoorde uit die gegewe teks af te lei

[lu 3.2]

Lees die gedig aandagtig deur en beantwoord die volgende vrae:

 • Waar sit die verliefdes?
 • Wat doen hulle daar?
 • Wat is hul name?
 • Wie is aan die woord?
 • Maak ‘n lys van al Dopper Joris se besittings:
 • Dopper Joris is só opgewonde dat hy al sy besittings sommer deurmekaar opnoem.

Groepeer die besittings onder die volgende hofies:

Diere

Voertuie

Huishoudelike items

Losgoed

Geboue

 • Maar een ding ontbreek nog in Joris se lewe. Wat is dit?
 • Wanneer is hierdie gedig geskryf?
 • Waarmee het die mense in daardie tyd gery?
 • In die slotstrofe sê Joris nie “Spekie, sal jy met my trou?” nie. Hoe vra hy die jawoord?

Opdrag 2:

Om idiomatiese uitdrukkings op gepaste manier te gebruik

[lu 3.9, 6.4.3]

In die inskrywing hieronder in die verklarende woordeboek kom daar vyf idiome voor. Skryf eers die idioom neer, en dan die betekenis daarvan.

speek , (s), speke . Hout- of ysterstut, styl of verbinding tussen naaf en veiling; daar is ‘n ~ LOS , daar is iets verkeerd, nie in die haak nie; die ONDERSTE ~ kom ook bo , elke mens kry sy kans; die armste kan ook ryk word; iem. met ‘n OU ~ doodslaan , gesê as uiting van minagting en ergernis; jou speke ROER , jou haas, gou maak ; ‘n ~ in die WIEL steek, teëwerk, dwarsboom .

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask
Lakeima Roberts
Start Quiz