<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Op reis deur ons land?

Module 1

Mense van suid-afrika

Ons mense se eetgewoontes

Julle het nou geleer van al die verskillende provinsies in ons land. Ons mense hou van verskillende soorte kos. Hier volg ‘n paar voorbeelde:

Die Maleiers is baie lief vir kerrie. Hulle maak graag kerriekos soos bobotie, kerriehoender en samoesas.

Die Vrystaters is bekend vir hulle pap, mielies en wors.

Die Kapenaars braai graag snoek en bedien dan saam daarmee patats, growwe brood en druiwekonfyt.

Die Xhosas hou baie van krummelpap.

Stel ‘n spyskaart met verskillende soorte kos saam sodat daar ietsie vir al die verskillende mense is. Versier die spyskaart met tradisionele patrone. Die mense moet sommer baie lus kry vir die kos.

(Gebruik ‘n A4-karton waarop jy jou spyskaart kan maak.

Teken slegs 'n prent van jou gesig in ‘n raam. Let op hoe jou gelaatstrekke (hoe jy lyk) verskil van dié van ander mense.

Die mense van Suid-Afrika verskil. Ons staan ook bekend as die reënboognasie . Jy wonder seker hoekom sê ons so. Wel, 'n reënboog het mos baie verskillende kleure. So is daar in ons land ook baie verskillende mense. Het jy al gesien hoe mooi is die reënboog? Wanneer ons respek het vir mekaar se taal, kultuur, gebruike, tradisies en geloof, kan ons ook 'n baie mooi en spesiale nasie vorm.

 • Kom ons gesels 'n bietjie oor al die verskille.

Dit is mos baie moeilik om iemand te verstaan as jy nie sy taal ken nie. In Suid-Afrika het ons 1 1 amptelike tale. Gelukkig hoef ons darem nie al die tale te kan praat nie, maar ons gaan tog 'n paar sinnetjies leer.

Kyk of jy die volgende kan verstaan:

 • Ngubani igama lakho?

(Wat is jou naam?)

 • Ngubani ifani yakho?

(Wat is jou van?)

 • Uhlala phi?

(Waar bly jy?)

Groepwerk :

 • Bespreek wat julle sal doen as julle mekaar se taal nie verstaan nie.
 • Dramatiseer ‘n toneeltjie waar een persoon 'n ander "taal" praat. (Mimiek) Bespreek hoe julle voel as jy nie kan verstaan wat die persoon probeer sê nie.
 • Bespreek watter probleme daar kan ontstaan en hoe julle dit sal oplos.
 • Gaan gesels met ander maats in jou skool wat 'n ander taal praat.
 • Kyk of hy/sy vir jou 'n paar nuwe woorde kan leer.

Beantwoord nou die volgende vrae :

 • Hoe het die ander taal vir jou geklink?
 • Was dit vir jou maklik om 'n paar nuwe woorde te leer?
Ja Nee

Ons gaan nou in ander tale probeer tel.

een twee drie vier vyf
one two three four five
in ye zimbini zintathu zine zintlanu
 • Teken twee maats wat met mekaar gesels.
 • Werk in groepe: Nooi iemand van ‘n ander kultuur na jul klas. Rig ‘n uitnodiging aan hom / haar op ‘n mooi kaartjie.

Bespreek watter vrae julle graag vir julle besoeker wil vra. Onthou: taal, godsdiens, gebruike, ens.

 • Kies die beste vrae. Maak nou ‘n finale lys van vrae wat julle as klas gaan vra. Bespreek wie watter vraag vra.

Teken in elke blokkie iets waarvandaar in ons volkslied gesing word:

Ons volkslied

Onderhoudsvrae

 1. Waar het u grootgeword? Hoe het u huis gelyk en hoeveel mense het daar gewoon?
 2. Hoe word die kinders se name gekies?
 3. Vertel ons van 'n tradisionele troue.
 4. Van watter soort kos hou julle mense die meeste?
 5. Het julle 'n tradisionele kleredrag? Indien wel, vertel ons meer daarvan.
 6. Wat is die algemene geloof van julle kultuur? Wys vir ons ‘n tradisionele dans.
 7. Watter rol speel musiek en dans in julle lewe?
 8. Wat het die afgelope jare verander en wat het nog dieselfde gebly?

(Leer ‘n eenvoudige dansie aan. )

Laat haar/hom welkom en tuis voel.

Skryf 'n kort briefie aan julle besoeker om haar/hom te bedank. Vertel haar/hom wat julle van haar/sy tradisies en kultuur geleer het.

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIËNTERING LU 2
SOSIALE ONTWIKKELING: Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede, asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.3 die rol bespreek wat aanvaarding, om te gee, vergifnis en om te deel in gesonde sosiale verhoudings, speel.
KUNS EN KULTUURLU 2
REFLEKSIE Die leerder is in staat om krities en skeppend oor kuns- en kultuurprosesse, -produkte en –style in die konteks van die verlede en die hede te besin.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ( dans ) – identifiseer hoe gevoelens en gemoedstemming deur middel van die liggaam en gesig, asook die gebruik van energie en die keuse van bewegings, uitgedruk word.
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.3 ( drama ) – die stem, gebare en liggaamsvorms gebruik om gevoelens en gedagtes uit te druk.

Memorandum

 • Bespreek oor hoe ons respek vir ander moet hê en waarom.
 • Bespreek en wys prente van die bevolkingsgroepe.
 • Nooi iemand wat u ken en wat graag vir die leerders meer van hulle kultuur sal wil vertel na die klas, of doen dit saam in graad-verband.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask