<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 4

Maak jou eie speelgoed

Module 11

Ontwerp ‘n roeiboot

  • Vervolgens moet julle as ontwerpspan Speelgoedwêreld se roeiboot bou.
  • Ons gaan eers dieselfde stappe volg as met die hoede.

Aktiwiteit 1

Om jou eie boot te ontwerp [lu1.4, 1.7, 1.9. 1,11]

Ons ontwerpvoorstel:

WAT? ..........................................................................................................

Vir WIE? ......................................................................................................

Vir WANNEER? ..........................................................................................

Vir WAAR? .................................................................................................

Verduidelik dit aan jou maat.

Bestudeer Speelgoedwêreld se voorstel (vorige blad) van die boot. Verduidelik nou deur ‘n skets watter hoofstappe jy gaan volg om dit te maak. Daarna kan julle dit bou!

Jy kan ook jou eie blad gebruik. (Probeer om met hulp van jul onderwyser ook tweedimensionele sketse te gebruik!)

Assessering

Leeruitkoms 1: tegnologiese prosesse en vaardighede

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur toepaslike inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.4 met bystand ’n kort en duidelike stelling (ontwerpopdrag) skryf of kommunikeer vir die ontwikkeling van ‘n produk vir ‘n gegewe doel;

1.7 ’n kort beskrywing gee van ‘n plan om iets te maak en die hoofstappe noem;

1.9 netjies en veilig werk.

1.11 eenvoudige tweedimensionele sketse maak en kleur gebruik, indien gepas, om dit doeltreffender te maak.

Questions & Answers

what is demand of supply
music Reply
What is the meaning of supply of labour
Anthonia Reply
what is production?
Elizabeth Reply
Production is basically the creation of goods and services to satisfy human wants
Anthonia
under what condition will demand curve slope upward from left to right instead of normally sloping downward from left to right
Atama Reply
how i can calculate elasticity?
Tewekel Reply
What is real wages
Emmanuella Reply
what are the concept of cost
Tabitha Reply
what is the difference between want and choice
Grace Reply
Want is a desire to have something while choice is the ability to select or choose a perticular good or services you desire to have at a perticular point in time.
Dalton
substitutes and complements
Amman Reply
Substitute are goods that can replace another good but complements goods that can be combined together
nkanyiso
account for persistent increase in lnflation
niwahereza Reply
what is opportunity cost
Adebowale Reply
opportunity cost reffered to as alternative foregone when choice is made
niwahereza
government measures to control inflation?
Formu Reply
control populationk growth rate by using family planning to reduce faster increase of people than job creation
niwahereza
how do we calculate the firm's profit maximizing output in the short run given marginal cost ,average cost and average variable costs?
Nomuhle Reply
what is employment?
Ahmarh Reply
what is meant by broadening the tax base?
Fiona Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Tegnologie graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11098/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask