<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

Ek is gesond!

Module 5

My omgewing

Omkring alles wat in die prentjie verkeerd is:

  • Wat het jy nodig om gesond en fiks te bly?
  • Kleur die korrekte prentjie in.

Karin het verkoue.

  • Skryf ‘n sinnetjie om te sê wat sy verkeerd doen. Kyk mooi na die prentjie

1.

2.

3.

Ek pas my liggaam en my omgewing op.

  • Omkring die regte woordjie:

Wat kan ons by die skool met al die rommel doen?

  • Teken ‘n prent.
    Teken die produk wat jy graag uit rommel wil maak. Hoe gaan jy dit versier?
  • Watter rommel gaan jy alles vir jou produk gebruik?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU1
BEVORDERING VAN GESONDHEID Die leerder kan ingeligte besluite neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 stappe om persoonlike higiëne te verseker, verduidelik en dit aan omgewingsgesondheid koppel;1.3 onderskei tussen situasies wat veilig is en dié wat voorsorgmaatreëls teen oordraagbare siektes vereis.
AARDRYKSKUNDELU 3
VERKENNING VAN VRAAGSTUKKEDie leerder kan belangrike besluite neem t.o.v. sosiale en omgewingsprobleme.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 vraagstukke wat eie gesondheid of veiligheid in die skool- en/of huisomgewing affekteer, identifiseer en beskryf;3.2 die faktore wat sekere plekke in die skool- en /of huisomgewing skadelik of onveilig maak, identifiseer;3.3 maniere noem om eie gesondheid of veiligheid te verbeter deur oplossings of alternatiewe voor te stel wat die gevaar vir eie gesondheid of veiligheid sal verminder (maak keuses).
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDING Die leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.9 ( Visuele kunste ) - betrokke raak by skeppende kunsprosesse – die gebruik van primêre kleure en lyn.
EBWLU 2
VOLHOUBARE GROEI ENONTWIKKELING Die leerder kan begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling toon en krities oor verwante prosesse nadink.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.3 maniere en die belangrikheid van die gebruik van beperkte klaskamermateriaal sonder vermorsing noem.
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE Die leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 ( Ontwerp ) – gepaste materiaal of stowwe kies om ‘n eenvoudige produk te maak om ‘n gegewe behoefte te bevredig;1.3 ( Maak ) – ‘n eenvoudige produk van verskillende stowwe of soorte materiaal maak;1.4 ( Evalueer ) – uitdrukking en ‘n verduideliking gee oor die gemaakte produk.

Memorandum:

Afvalhantering

Die hantering van afval is ‘n groot probleem in Suid-Afrika. Mense gebruik bronne nie spaarsaam nie en te veel afval ontstaan. Ons moet meer effektief van afval ontslae raak. As ons hierdie potensiële groot probleem nie beter hanteer nie, kan dit lei tot gesondheidsgevare vir die inwoners van ons land. Daar is deesdae groter klem op herwinning.

Bespreek hoe klaskamervoorrade spaarsaam gebruik kan word sodat daar nie onnodige afval ontstaan nie. Indien u nie ‘n herwinningsaksie in die klas het nie, is dit waarskynlik nou die regte tyd om een te begin. Toets die leerders om te sien of hulle so ‘n uitdaging aanvaar om die omgewing skoon te hou en materiale te herwin. U kan dit oor ‘n langer tydperk assesseer (EBW 2.3).

Vra die leerders om iets te maak uit produkte wat gewoonlik weggegooi word, soos leë bokse, ou koerante/tydskrifte, lekkergoedpapier en leë toiletrolle. (Die rommel kan vooraf bymekaar gemaak word).

Laat leerders wat onseker voel saam met ‘n maat werk. U moet self vir hulle so veel as moontlik idees gee, bv. ‘n “blikkie” vir potlode, ‘n tandeborselhouer (nie van metaal nie), ‘n vullishouer vir hulle slaapkamer, ensovoorts. Hulle moet hulle ontwerp teken en assesseer (Teg. 1.2 – 1.4).

Vir verryking kan hulle ook ‘n etiket vir hulle houer ontwerp.

Ons onmiddellike omgewing

Hou ‘n klasbespreking op ‘n plek op of naby die skoolterrein wat onveilig of ‘n gesondheidsgevaar kan wees. Vra die leerders om sulke plekke te identifiseer en redes vir hulle besluit te gee. Dit kan ‘n vuil speelterrein / piekniekplek wees of ‘n plek waar mens maklik kan seerkry. Hulle moet ook voorstelle maak oor hoe dit verbeter kan word. Die voorstelle kan dan aan die prinsipaal voorgelê word vir verdere optrede. Elke leerder kan een van hierdie plekke kies en dit teken.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask