<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Reëls vir Translasie

ʼn Vinnige manier om ʼn translasie te skryf is deur die 'translasiereël' te gebruik. Byvoorbeeld ( x ; y ) ( x + a ; y + b ) beteken: transleer punt (x;y) deur dit a eenhede horisontaal en b eenhede vertikaal te skuif.

As ons dus die punt (1;2) volgens die reël ( x ; y ) ( x + 3 ; y - 1 ) transleer, word dit (4;1). Ons het 3 eenhede regs en 1 eenheid af geskuif.

Translasie van ʼn Gebied

Om ʼn gebied te transleer, moet ons elke punt in die gebied transleer.

Voorbeeld

Gebied A is getransleer na gebied B deur die reël: ( x ; y ) ( x + 4 ; y + 2 )

Bespreking : transformasiereëls

Werk in pare en besluit watter item in kolom 1 pas by die beskrywing in kolom 2.

Kolom 1 Kolom 2
1. ( x ; y ) ( x ; y - 3 ) a) refleksie in die x=y lyn
2. ( x ; y ) ( x - 3 ; y ) b) refleksie in die x-as
3. ( x ; y ) ( x ; - y ) c) verskuiwing van 3 eenhede na links
4. ( x ; y ) ( - x ; y ) d) verskuiwing van 3 eenhede afwaarts
5. ( x ; y ) ( y ; x ) e) refleksie in die y-as

Transformasies

 1. Beskryf die translasies in elk van die volgende deur gebruik te maak van die reël (x;y) (...;...)
  1. Van A to B
  2. Van C to J
  3. Van F to H
  4. Van I to J
  5. Van K to L
  6. Van J to E
  7. Van G to H
 2. A is die punt (4;1). Stip elk van die volgende punte onder die gegewe transformasies. Gee die koördinate van die punte wat jy neergestip het.
  1. B is die refleksie van A in die x-as.
  2. C is die refleksie van A in die y-as.
  3. D is die refleksie van B in die lyn x=0.
  4. E is die refleksie van C in die lyn y=0.
  5. F is die refleksie van A in die lyn y= x.
 3. In die diagram is B, C en D beelde van poligoon A. In elke geval is die transformasie wat toegepas is om die beeld te verkry, ʼn refleksie en ʼn translasie van A. Skryf die letter neer van elke beeld en beskryf die transformasie toegepas op A ten einde die beeld te verkry.

Ondersoek : berekening van volume, oppervlakte en skaalfaktore van voorwerpe

 1. Kyk rond by die skool en/of huis en kyk of jy enige blikkie in die hande kan kry (bv. boontjie, sop, koeldrank, ens.)
 2. Meet die hoogte van die blikkie sowel as die deursnee daarvan.
 3. Vul die waardes wat jy gemeet het op die diagram hier onder in:
 4. Gebruik jou afmetings en bepaal die volgende (in cm 2 , afgerond tot 2 desimale):
  1. die oppervlak van die syvlak van die blikkie (d.i. die reghoek)
  2. die oppervlak van die bo- en onderkante van die blikkie (d.i. die sirkels)
  3. die totale oppervlakarea (buite-oppervlakte) van die blikkie
 5. As die metaal 0,17 sent/cm 2 kos, hoeveel kos dit om die blikkie te maak?
 6. Bereken die volume van jou blikkie (in cm 3 , afgerond tot 2 desimale plekke).
 7. Wat is die volume van die blikkie volgens die etiket?
 8. Vergelyk jou volume met die waarde op die etiket. Hoeveel lug is in die blikkie wanneer die inhoud (koeldrank, sop, ens.) verpak is?
 9. Hoekom dink jy is daar lug oor in die blikkie?
 10. As jy die volume van ʼn blikkie wil verdubbel, maar die radius dieselfde hou, met hoeveel moet die hoogte toeneem?
 11. As die hoogte van die blikkie dieselfde gehou word, maar die radius word verdubbel, met watter faktor sal die:
  1. oppervlak van die sykant van die blikkie toeneem?
  2. oppervlak van die bo/onderkante van die blikkie toeneem?

Opsomming

 • Die eienskappe van vlieërs, rombusse, parallelogamme, vierkante, reghoeke en trapesiums is ondersoek. Al hierdie vorme word vierhoeke genoem.
 • Jy behoort die formules te ken vir die oppervlakarea van reghoekige en driehoekige prismas sowel as silinders.
 • Die volume van ʼn regte prisma is bereken deur area van die basis te vermenigvuldig met die loodregte hoogte. Dus vir ʼn vierkantige prisma met sylengte a en hoogte h is die volume a × a × h = a 2 h .
 • Twee poligone is gelykvormig as:
  • hulle ooreenkomstige hoeke gelyk is
  • die lengtes van die sye eweredig is
  Alle vierkante is gelykvormig.

Finale oefeninge

 1. Deur die reëls te gebruik wat verskaf is, identifiseer elke tipe transformasie en teken die vorms.
  1. (x;y) (x+3;y-3)
  2. (x;y) (x-4;y)
  3. (x;y) (y;x)
  4. (x;y) (-x;-y)
 2. PQRS is ʼn veelhoek met hoekpunte P(0; −3) ; Q(−2;5) ; R(3;2) en S(3;–2) in die Cartesiese-vlak.
  1. Bepaal die lengte van QR.
  2. Bepaal die helling van PS.
  3. Bepaal die middelpunt van PR.
  4. Is PQRS ʼn parallelogram? Gee redes vir jou antwoord.
 3. A(–2;3) en B(2;6) is punte in die Cartesiese-vlak. C(a;b) is die middelpunt van AB. Bereken die waardes van a en b.
 4. Beskou driehoek ABC met hoekpunte A (1; 3), B (4; 1) en C (6; 4):
  1. Skets driehoek ABC in die Cartesiese vlak.
  2. Wys dat ABC ʼn gelykbenige driehoek is.
  3. Bepaal die koordinate van M, die middelpunt van AC.
  4. Bepaal die helling van AB.
  5. Wys dat die volgende punte saamlynig is: A, B en D(7;-1).
 5. In die diagram is A die punt (-6;1) en B is die punt (0;3).
  1. Wat is die vergelyking van die lyn AB?
  2. Bereken die lengte van AB.
  3. A’ is die beeld van A en B’ is die beeld van B. Beide hierdie beelde is verkry uit die transformasie: (x;y) (x-4;y-1). Gee die koördinate van beide A’ en B’.
  4. Bepaal die vergelyking van A’B’.
  5. Bereken die lengte van A’B’.
  6. Kan jy met sekerheid bevestig dat AA'B'B ʼn parallelogram is? Regverdig jou antwoord.
 6. Die hoekpunte van driehoek PQR het koordinate soos in die diagram.
  1. Gee die koordinate van P', Q' en R', die beelde van P, Q en R wanneer P, Q en R reflekteer word in die lyn y=x.
  2. Bepaal die area van driehoek PQR.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]. OpenStax CNX. Aug 04, 2011 Download for free at http://cnx.org/content/col11328/1.4
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]' conversation and receive update notifications?

Ask
Madison Christian
Start Quiz