<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

‘n gesonde leefwyse

Module 2

Omgewingsgesondheidsprobleme

Maniere waarop omgewingsgesondheidsprobleme aangespreek kan word

Aktiwiteit 1:

Om projekte as ‘n klas of graad aan te pak [LU 1.2]

Klas- of graadaktiwiteit

(Die hele skool kan ook by die aktiwiteit betrek word.)

Hier volg ‘n lys van projekte wat deur ‘n klas of graad aangepak kan word. Die projekte kan op een dag voltooi word, of kan oor ‘n aantal weke of ‘n kwartaal afgehandel word. Heelwat vaardighede kan aangespreek word deur die korrekte aanpak van so ‘n projek. Die suksesvolle uitvoer van die projek sal mense of diere in die gemeenskap positief raak en ook die beeld van die skool uitbou. Die genoemde projekte is nie die enigste moontlikhede nie. ‘n Skielike ramp (bv. oorstroming, vliegramp, ens.) kan dien as ‘n uitstekende projek. Onthou, beplanning van alle fases is van die uiterste belang om so ‘n projek te laat slaag. (Dink bv. aan omsendbriewe aan leerders, advertensies in die skool, mediadekking, sprekers, bedankings, ens.) Ondersoek die moontlikheid om elke kwartaal ‘n ander projek aan te pak en deur te voer!

Moontlike projekte

  • Die insameling van truie of kinderklere vir kindersorg.
  • Die insameling van speelgoed vir ‘n kinderhuis of kleuterskool.
  • Sopbestanddele in die winter vir ‘n ouetehuis of straatkinders.
  • Boekinsameling vir ‘n skool wat nog nie ‘n biblioteek het nie.
  • ‘n Kerskonsert vir die plaaslike ouetehuis of hospies.
  • Blomruikertjies en kaartjies vir die plaaslike hospitaal.
  • Muntlegging vir die plaaslike dierebeskermingseenheid of die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging.
  • Neem deel aan die Roosdag wat deur kindersorg of die Rotariërs gereël word en jaarliks in Oktober plaasvind.
  • Maak iets besonders van Boomplantdag.
  • Lê ‘n groentetuin by die skool aan vir behoeftige persone in die omgewing.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
G ESONDHEIDSBEVORDERINGDie leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 maniere voorstel om die voedingswaarde van eie persoonlike dieet te verbeter;
1.2 optrede evalueer om ’n omgewingsgesondheidsprobleem te hanteer;
1.3 strategieë beskryf om met siektes, insluitend MIV/vigs, saam te leef;
1.4 die persoonlike gevoelens, gemeenskapsnorme, waardes en sosiale druk bespreek wat met seksualiteit gepaardgaan.

Questions & Answers

is economics important in programming world?
Abdul Reply
What is oppunity cost
Kudzanayi Reply
it refers wants that are left unsatisfied in Oder satisfy another more pressing need
Osei
Thank bro
Kudzanayi
is the second altenative to foregone
swedy
How does monopoly and imperfect competion;public goods externalities ass symmetric information, ommon property ressourses; income distribution Merit goods and Macroeconomic growth and stability causes market failure?
Gcina
it is where by a labour moves from one place to another
Amoako Reply
yh
Osei
another
Amoako
yh
Osei
ok
Amoako
what is mobility of labour
George Reply
who best defined economics
paul Reply
what are the importance of economics
Adwoa Reply
answer
Asamoah
trade should be best
Aakash
help to know how our government operates in which system
swedy
1. To solve economic problems. 2. To predict economic event. 3. It also offer intellectual training to students.
samuel
How price elasticity can affect the markets of certain goods
Rhoda Reply
Heyy thanks for the teaching
Easter Reply
what is labour
Arthur Reply
Mental and physical ability of human being is considered as labour.
JEYARAM
and usually provided by human
KEMAWOR
is all human effort both physical and mental abilities to work
Asamoah
why is it that most countries in Africa abuse available resources
Okeoghene Reply
What is economics
Bright Reply
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends, scarce means which have alternative uses.
prince
Why is scarcity a mind problem in economics
Alima Reply
because of the problem of allocation of resources
Osola
unequalled distribution of resources
Agyen
thanks
Alima
scarcity is a mind problem due to circumstances like when a particular product is demand in a high rate at the market.
Saihou
scarcity defines limited in supply relative to the demand them. so scarcity is a mind problem in economics because wants are unlimited while resources are also limited.
prince
it is a mind problem because it's one of the fundamental issue address by economics human wants are unlimited and resources available are limited this makes the study of economics essential
rashid
its a fundamental issue
zahid
it's not a mind problem, I think it's a economic problem, how to allocate scarce resources to satisfy need and want of society
Samiullah
Identify the different sectors in the economy
Moses Reply
what is economics
Moses
economic is study of human behaviour according to how they satisfie their numerous want
Osola
Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scares resources.
JEYARAM
economic is study of human behaviour according to how they satisfie their numerous want
Amar
what is the law of demand
Adugbire Reply
the lower the price the higher the quantity demanded vice versa is true
Nadhin
yes
vivek
yes ooh
Asamoah
right
samuel
what are relationship between unemployment and economic growth
Weness Reply
no relationship
Awuah
When there is economic growth, there is increased opportunity in employment. When there is no economic growth mean there is recession causing a decline or downsizing in employment opportunities.
Teescou
unemployment or employment determined by the level of economic growth
Osola
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask