<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Omgewing en interaksies

Module 38

Die rol van water in die natuur en as hulpbron

Aktiwiteit 1:

Om die waarde van water en die watersiklus te kan verduidelik

[lu 1.3; 2.3; 2.4]

Ons planeet vertoon blou vanuit die buitenste ruim as gevolg van die water teenwoordig.

Water is onontbeerlik vir lewe op ons planeet. Sonder water sal ekologiese oorlewing nie moontlik wees nie.

Ons planeet is net soos ’n ruimteskip toegerus met ’n sekere kwota water. Dit word nie vanuit die buitenste ruim aangevul nie en moet dus SIRKULEER . So is die WATERSIKLUS ’n uiters belangrike aspek van die natuur. Dit is ook besonder effektief indien die mens dit nie versteur nie.

Die watersiklus

Teken ’n voorstelling van die watersiklus soos wat jy dit verstaan. Gebruik verduidelikende byskrifte. Gebruik die voorstelling hiernaas bladsy as riglyn.

Die volgende tabel verduidelik die hoofstappe in die siklus:

TERM BESKRYWING
Wolkvorming Saampak van waterdruppels in die atmosfeer
Verdamping Water na waterdamp
Presipitasie/ Neerslag Water val na die aarde in die vorm van reën, sneeu, hael, kapok
Kondensasie Waterdamp na waterdruppels
Straling Verhitting deur die son
Transpirasie Plante se blaaroppervlaktes verloor waterdamp deur huidmondjies
Infiltrasie Water sak in die grond in
Afloop Water loop teen grondoppervlaktes na riviere, damme en mere

Assessering van WATERSIKLUSSKETS

Kon jy basiese komponente en definisies GRAFIES voorstel?

[2.3]

El niño, droogtes en vloede

  • Suid-Afrika is ’n waterarm land as jy sy reënvalsyfers met dié van ander lande vergelyk.
  • Slegs van die groter riviere is standhoudend.
  • Verder word ons klimaat en reënvalpatrone deur verskynsels soos El Niño beïnvloed. Dit is ’n wêreldwye weerverskynsel en voorsorgsmaatreëls moet getref word om dit die hoof te kan bied.

1. Vind meer uit oor El Niño en rapporteer terug aan klas. Som jou notas kortliks op.

2. Vind artikels oor droogtes en oorstromings in Suid-Afrika en bring dit klas toe.Ruil julle informasie en artikels met mekaar uit.Maak notas oor die onderwerp.

[LU 1.3]

[LU 2.3]

AKTIWITEIT 2:

Om die waarde van water en die gebruik daarvan in en om die huis te ondersoek

[LU 2.3; 3.2]

Waterverbruik by die huis

Vra jou ouers of voog vir hul munisipale rekeninge:

  • skryf julle huishouding (drie somermaande en drie wintermaande) se waterverbruik vir die ses maande neer.

Somermaande : 1. ......................... 2. ......................... 3. .........................

Wintermaande : 1. ......................... 2. ......................... 3. .........................

  • Dink jy julle waterverbruik is buitensporig?

Waterbesparing by die huis

Hoe kan jou gesin bydra tot waterbesparing? Wat kan JY doen?

  • Maak ’n lys van die beste voorstelle:

Assessering van KLASBESPREKING

Kon jy werkbare voorstelle tot WATERBESPARING maak?

[3.2]

Aktiwiteit 3:

Om die aanpassings van plante en diere t.o.v. watertekort te ondersoek

[lu 1.3; 2.3]

Plante:

  • In ’n vorige module is verwys na plante wat volgens waterbehoeftes in drie groepe geklassifiseer kan word.

Noem die drie groepe met ’n voorbeeld van elk.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask