<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 6

Module 6

Bespreek ‘n uitdagende onderwerp

Was dit nie vir advertensies nie, sou ons dagblaaie maklik vyf maal duurder gekos het en sou ons nie naastenby so ‘n verskeidenheid programme op TV kon geniet nie. Dit is egter belangrik dat ons ons nie deur advertensies laat breinspoel nie.

Bestudeer die onderstaande advertensie en doen dan die aktiwiteite soos gevra.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n uitdagende onderwerp te bespreek

[lu 2.1.3]

Hou ‘n klasdebat oor die volgende onderwerp: Dit is belangrik / nie belangrik nie om vandag slank en uiterlik aantreklik te wees.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n visuele teks (plakkaat) te ontwerp

[lu 4.1.3]

van ondervoeding aan die ander kant uit te beeld. Jy kan individueel werk en dan jou poging hier invoeg of julle kan in groepe werk en jul pogings (plakkaatgrootte) êrens in die klaskamer uitstal.

Aktiwiteit 3:

Om idees vir ‘n onderwerp te ontwikkel

[lu 4.2.1]

Ons weet dat duisende mense daagliks in die wêreld sterf weens ondervoeding en wanvoeding. Stel nou ‘n gebalanseerde dieet saam vir ‘n week. Vergelyk dit met jou dieet van die afgelope week. Jy kan gebruik maak van geheuekaarte, vloeidiagramme, lyste, ens.

Aktiwiteit 4:

Om werk netjies aan te bied [lu 4.3]

Om oor taal te praat [lu 6.6]

Drink Coca-Cola

Die borrelgasdrankie

wat skuimsprankelend

en goudbruin vonkel

van lokgenot.

Elke mondvol smaak rondvol

met lekkerprikprikkels op die tong

en laat die mond dagvars.

Die woorde skuimsprankelend , lokgeno t en lekkerprikprikkels is neologismes (nuwe skeppings) wat lekker op die oor val en dadelik aandag trek. Die belangrikste aspek van 'n advertensie is dat dit die aandag moet trek. Indien die leser nie die advertensie tussen al die ander uitsonder en lees nie, is die hele boodskap verlore. Daar is verskillende maniere om aandag te trek: eerstens die visuele, soos bv. die illustrasie, die kleur, die uitleg, die lettertipe en tweedens die kopie, d.w.s. die woorde, die boodskap, die opskrif, ens. 'n Goeie advertensie moet dus die leser oorreed, nie verouderd wees nie, nie misleidend wees nie en op 'n teikengroep gemik wees.

Kies nou enige advertensie uit ‘n tydskrif. Beoordeel nou die advertensie aan die hand van die gegewe kriteria.

Beoordeel jou advertensie aan die hand van die volgende punte:

  • Illustrasie : (Trek dit jou aandag? Is dit gepas? Is dit groot genoeg? Tref dit die teikengroep?)
  • Kleur : (Is dit kleurvol genoeg? Is die regte kleure gekies? Trek dit dadelik jou aandag?)
  • Lettertipe : (Is dit groot en duidelik genoeg? Staan dit duidelik uit? Word kleure afgewissel?)
  • Boodskap: (Is dit kort en kragtig? Staan die naam van die produk vir die leser duidelik uit? Word interessante uitdrukkings gebruik?)
  • Opskrif: (Is dit groot genoeg? Maak dit die leser nuuskierig? Pas dit by die advertensie?)
  • Is daar enige neologismes? Skryf dit neer.
  • Hoe sal jy die advertensie verbeter?

Aktiwiteit 5:

Om uit engels in afrikaans te vertaal

[lu 5.3.5]

In ‘n veeltalige land moet ons inligting van een taal na ‘n ander kan omskakel. Vertaal die volgende stukke oor die popster Björk in keurige Afrikaans. Gebruik ‘n goeie woordeboek. Moenie in die slagyster trap en woord vir woord vertaal nie. Laat jou onderwyser/es jou met die eerste een of twee paragrawe help. Julle kan ook ‘n paragraaf of twee in groepe aanpak.

Questions & Answers

List and explain four factors of production
Vuyo Reply
capital labour entrepreneur natural resources
Thembi
What is supply
Ogodo Reply
when the supply decreases demand also decreases
Thembi
types of demand and the explanation
akin Reply
what is demand
akin Reply
other things remaining same if demend is increases supply is also decrease and if demend is decrease supply is also increases is called the demand
Mian
if the demand increase supply also increases
Thembi
you are wrong this is the law of demand and not the definition
Tarasum
Demand is the willingness of buy and ability to buy in a specific time period in specific place. Mian you are saying law of demand but not in proper way. you have to keep studying more. because its very basic things in Economics.
Hamza
what is commercialization?
Doris Reply
How to talk loan for bank?
Alfred Reply
what is the meaning of gpa?
Ritisha Reply
Answer: GPA stands for Grade Point Average. It is a standard way of measuring academic achievement in the U.S. Basically, it goes as follows: Each course is given a certain number of "units" or "credits", depending on the content of the course.
Yusuf
what is small and Microbuisenes
tadesse Reply
What is fiscal policy
Dansofo
Who is the funder of Economic
Dansofo
founder , that is Adam Smith
Daniel
what is model
Daniel Reply
The wealth of Nations
Yusuf Reply
the wealth of nations, is it the first?
Umar
Yes very sure it was released in 1759
Yusuf
thank you Yusuf.
Umar
then when did he died?
Umar
17 July 1790 Born: 16 June 1723, Kirkcaldy, United Kingdom Place of death: Panmure House, Edinburgh, United Kingdom
Yusuf
1790
Yusuf
that's my today questions, thank you Yusuf it's bed time see u after.
Umar
what is fiscal policy
kemigisha Reply
what's mode?
Umar Reply
mode is the highest occurring frequency in a distribution
Bola
mode is the most commonly occurring item in a set of data.
Umar
Please, what is the difference between monopoly and monopsony?
Olaleye Reply
is there monopsony word?
Umar
I have no idea though
Umar
please, in which year Adam smith was born?
Umar
monopsony is when there's only one buyer while monopoly is when there's only one producer.
Bola
who have idea on Banter
Ibrahim
like trade by barter?
Bola
Monopoly is when there's excessively one seller and there is no entry in the market while monopsony is when there is one buyer
kemigisha
Adam smith was born in 1723
Bola
 (uncountable) Good humoured, playful, typically spontaneous conversation. verb (intransitive) To engage in banter or playful conversation. (intransitive) To play or do something amusing. (transitive) To tease mildly.
Umar
which book Adam smith published first? the first book of Adam smith pls.
Umar
wealth on nation, 1776
Daniel
what is market power and how can it affect an economy?
Gab Reply
market power:- where a firm is said to be a price setter.market power benefits the powerful at the expense of others.
Umar
Market power refers to the ability of a firm (or group of firms) to raise and maintain price above the level that would prevail under competition is referred to as market or monopoly power. The exercise of market power leads to reduced output and loss of economic welfare
Kartheek
find information about the national budget
Molahlegi
three branches of economics in which tourism is likely to figure
Makgotso Reply
What are those three branches?
IlRegno
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask