<< Chapter < Page Chapter >> Page >

3. Kom ons kyk nou wat gebeur wanneer ons enige getal deur 0 deel. Werk weer saam met ’n maat en doen die volgende met behulp van jou sakrekenaar:

3.1 6 ÷ 0 = ................................... 3.2 38 ÷ 0 = ..............................

3.3 438 ÷ 0 = ............................... 3.4 1 679 ÷ 0 = .........................

  • 63 827 ÷ 0 = .........................

4. Waarom gee die sakrekenaar hierdie antwoorde?

Onthou jy nog?

Deling deur 0 is nie toelaatbaar nie. Ons sê dit is ongedefinieer.

KOPKRAPPERS!

Ek dink aan ’n getal. As ek 3 aftrek en die getal deur 6 deel, is die kwosiënt 7.

Wat is die getal? ..................

Ek dink aan ’n getal. As ek dit halveer en dan deur 12 deel, is die kwosiënt 9.

Wat is die getal? ..................

Aktiwiteit 4:

Om verskillende maniere van skryf in verskillende kulture te beskryf en te illustreer [lu 1.2]

Het jy geweet?

Die Chinese skryf óf van bo na onder óf van links na regs. Van hulle syfers lyk so:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

100.

1.1 Kan jy die volgende in Chinees neerskryf? Gee dan die antwoord in ons getallestelsel.

a) 10 ÷ 1 = .........................................................................................................
b) 100 ÷ 10 = ...........................................................................................................
c) 9 ÷ 3 = ..........................................................................................................
d) 100 ÷ 4 = ...........................................................................................................
e) 100 ÷ 5 = ...........................................................................................................
f) 100 ÷ 7 = ............................................................................................................

Deling deur 10, 100 en 1 000

Aktiwiteit 5:

Om waargenome patrone en reëls in eie woorde te beskryf [lu 2.2]

1. Sekere reëls in Wiskunde maak dit vir ons maklik om vinnig ‘n antwoord te bereken. Ons moet egter eers die reël kan “raaksien” of “aflei” voordat ons dit kan toepas. Werk saam met ’n maat en voltooi die volgende tabel:

Getal 20 50 90 120 360 1 470 2 560 14 380 26 520
÷ 10 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

Wat merk julle op as julle na die antwoorde kyk?

2. Voltooi ook die volgende:

Getal 300 800 1 200 2 600 14 700 32 500
÷ 100 ................. ................. ................. ................. ................. .................

Kan julle ’n reël vir deel deur 100 neerskryf?

3. Kan julle ook die antwoorde van die volgende neerskryf?

Getal 5 000 7 000 13 000 45 000 126 000 382 000
÷ 1 000 .................. .................. .................. .................. .................. ..................

Wat gebeur wanneer ons deur 1 000 deel?

Deling deur veelvoude van 10 en 100:

Aktiwiteit 6:

Om te bereken deur geselekteerde bewerkings te gebruik ]lu 1.8.4]

1. Jy het nou reëls ontdek vir deling deur 10, 100 en 1 000. Kom ons kyk nou na deling deur veelvoude van 10 en 100. Werk saam met ’n maat deur die volgende berekenings:

Questions & Answers

how disign photo
atul Reply
hlo
Navya
Show the necessary steps with description in resource monitoring process (CPU,memory,disk and network)
samuel Reply
What is software engineering
Tafadzwa Reply
Software engineering is a branch of computer science directed to writing programs to develop Softwares that can drive or enable the functionality of some hardwares like phone , automobile and others
kelvin
if any requirement engineer is gathering requirements from client and after getting he/she Analyze them this process is called
Alqa Reply
The following text is encoded in base 64. Ik5ldmVyIHRydXN0IGEgY29tcHV0ZXIgeW91IGNhbid0IHRocm93IG91dCBhIHdpbmRvdyIgLSBTdGV2ZSBXb3puaWFr Decode it, and paste the decoded text here
Julian Reply
what to do you mean
Vincent
What is the command to list the contents of a directory in Unix and Unix-like operating systems
George Reply
how can i make my own software free of cost
Faizan Reply
The name of the author of our software engineering book is Ian Sommerville.
Doha Reply
what is software
Sampson Reply
the set of intruction given to the computer to perform a task
Noor
I want to know about prototype model in software engineering
Malli Reply
Prototype Model is a replica model. In this we plan and build a rough application. Further we launch it for users and if they give their feedback or need any enhancement then we add-on requested features as per the system/user requirements.
KUMAR
between JavaScript and html,which is the best to master first?
Njuguna Reply
You have to master HTML first before you do javascript. Actually Html is not a programming language it is used to make a skeleton of a webpage
Alfayo
yaah it so good to start with HTML first
Abel
what is a software
Carren Reply
I am not proficient in any programming language though I am learning python currently, is it necessary to be proficient in programming language before one can undergo this course
Israel Reply
what is software
Arwaz Reply
The reason it all exists
Ruth Reply
Hi
Md
hlo
Ajay
Hii
Biddika
hu
Ajay
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask