<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Hulpbronne

Module 19

Menslike hulpbronne: dienste

Die mens en die diens wat hy lewer

Mense ruil daagliks hul arbeid vir geld (salaris) en daarom word die mens ook as ‘n hulpbron beskou. Mense se fisieke, intellektuele en geestelike vermoëns word gebruik om produkte en dienste te ontwikkel en versprei.

Wat het jy vanoggend vir ontbyt gehad? Was dit ’n toebroodjie, pap of eiers? Of was dit vis? Het jy tee, koffie, ’n vrugtesappie of net water gedrink? Dink net aan al die moontlikhede…… Dit is moontlik dat elke klasmaat se ontbyt van die ander s’n kon verskil!

Die kos wat julle geëet het, kon verskil, maar die ooreenkoms is dat hulpbronne en mense gebruik is om die kos te vervaardig en by jou te besorg.

Aktiwiteit 1

Om 'n voedselsoort te analiseer volgens hulpbronne benut in produksie

[lu 1.1; 1.7]

 • Neem enigiets wat jy vir ontbyt geëet het en analiseer dit aan die hand van die gegewe tabel.
My kossoort : .............................................................................................
Natuurlike hulpbronne nodig vir die vervaardiging. Mense (beroepe) en dienste nodig vir die vervaardiging en vervoer van produk na my huis.

Menslike hulpbronne kan in drie hoofgroepe verdeel word.

Groep 1 : Primêre aktiwiteit Groep 2 : Vervaardiging Groep 3 : Dienste
Mense kweek die oorspronklike produk of neem dit uit die natuur. Mense neem die produk van groep een en verwerk dit. Mense lewer dienste soos om die eerste twee groepe se produkte te vervoer, verkoop of bemark.
Byvoorbeeld Byvoorbeeld Byvoorbeeld
boerdery kleremakery handel
vissery vis inmaak vervoer
mynbou staal maak bankdienste
bosbou meubelmakery munisipale dienste
skole

Kan jy dalk aan nog voorbeelde dink?

Aktiwiteit 2

Om beroepe te kategoriseer

[lu 1.3]

 • Besluit in watter groep die beroepe hieronder val en skryf net primêr , vervaardiging of diens langsaan.
 1. verkeerskonstabel
 2. verpleegster
 3. masjienman op vissersboot
 4. verkoop kunsmis aan boere
 5. werk in boekdrukkery
 6. kameraman (televisie)

Doen nou dieselfde met jou ma of pa se beroep...

... en die beroep wat jy eendag wil volg?

Aktiwiteit 3

Om voorbeelde van die hoofgroepe in menslike hulpbronne in eie omgewing te identifiseer

[lu 1.3]

 • Gesels met jou opvoeder en ouers en kyk of jy voorbeelde van die volgende soorte menslike hulpbronne in jou onmiddellike omgewing kan identifiseer.

Ondernemings waar primêre aktiwiteite verrig word.

Ondernemings waar goedere vervaardig word

Ondernemings wat hoofsaaklik dienste lewer

Versigtig net……..

Julle moet net onthou dat een onderneming soms by meer as een van die drie groepe aktiwiteite betrokke kan wees, soms by al drie.

Assessering

LU 1

AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

 • bronne met nuttige aardrykskundige inligting kan kies en gebruik;
 • tussen feite en menings onderskei [werk met bronne];
 • inligting kategoriseer;
 • sketskaarte en/of planne na aanleiding van veldwaarnemings en afmetings teken [werk met bronne];

1.6 moontlike oplossings vir probleme identifiseer en ondersoek [beantwoord die vraag];

 • deur projekte, bespreking, debat en diagramme, kennis en begrip van die vraagstuk toon [dra die antwoord oor].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask