<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Om tekens en simbole te herken

Module 15

Om tekens en simbole te herken

Visuele Kuns

Aktiwiteit 1:

Om tekens en simbole te herken

[lu 1.10]

  • In die vorige Modules het jy onder andere kleur, tekstuur, liggaamsversiering , die verskil tussen kuns, kunsvlyt en ontwerp , asook die waarde van erfenis ondersoek. In Module 4 gaan daar veral na ontwerp en die gebruik van simbole gekyk word. Jy gaan ook leer oor patrone en die aanbieding en uitstalling van jou eie kunswerke.

STAP 1

Wat beteken die simbool X ?

Kyk hoeveel betekenisse van X jy in jou joernaal kan neerskryf.

Kyk dan na die twee illustrasies hieronder en skryf neer wat hulle beteken:

Betekenis A: Betekenis B:

Teken nou ten minste TWEE ander voorbeelde in jou joernaal.

STAP 2

Gebaretaal word gebruik wanneer iemand doof is of as gevolg van omstandighede nie kan hoor nie. Kyk of jy weet wat die volgende voorbeelde van gebaretaal beteken:

Betekenis A: Betekenis B:

Teken nou in jou joernaal om voorbeelde van slaap en stilbly te demonstreer.

STAP 3

Kyk na die padtekens en ander simbole hieronder en skryf hulle betekenisse neer:

Betekenisse:

Skryf dan ‘n kort paragraaf van ongeveer vyftig woorde in jou Leerderjoernaal oor die volgende onderwerp: PADTEKENS – MET OF SONDER WOORDE? Sê of dit beter is om slegs visuele taal in plaas van skriftelike taal op padtekens te gebruik of nie. Dink byvoorbeeld aan taalvoorkeure, ensovoorts.

Aktiwiteit 2:

Om menseregte as simbole uit te beeld

[lu 1.10]

STAP 1

Kyk na simbole A tot D hieronder en skryf eers neer wat hulle beteken. Skryf dan wat elkeen met menseregte te doen het. Kyk byvoorbeeld na die onderskeie kinderregte in Leereenheid 2.

A

Betekenis:

Verbintenis met menseregte:

B

Betekenis:

Verbintenis met menseregte:

C

Betekenis:

Verbintenis met menseregte:

D

Betekenis:

Verbintenis met menseregte:

STAP 2

In 1952 het die kunstenaar Picasso ‘n ou kerkie in die Tempel van Vrede verander deur groot muurskilderye te maak van hoe vrede oor oorlog kan seëvier. Gedurende daardie tyd het hy baie tekeninge van duiwe gemaak en selfs sy dogter ‘Paloma’ (Spaans vir ‘duif’) vernoem. Picasso het ook ‘n plakkaat met die Duif van Vrede vir die Internasionale Vredeskonferensie ontwerp. Kyk na die twee voorbeelde van Picasso se vredesduiwe en ontwerp dan jou eie vredesimbool. Onthou om die ontwerpe eenvoudig te hou en gebruik te maak van wit en swart kontraste – dit verleen meer trefkrag aan die simbool.

MY EIE VREDESIMBOOL

STAP 3

Maak ‘n reeks eenvoudige tekeninge om EEN van die volgende temas visueel deur middel van tekens en/of simbole te kommunikeer:

A. Hou die omgewing skoon

B. Gelyke regte vir almal

  1. Maak vrede

Aktiwiteit 3:

Om kunswerke voor te berei en aan te bied vir ‘n uitstalling

[lu 1.10, 1.11]

STAP 1

Kies DRIE van jou beste kunswerke wat jy deur die loop van die jaar gemaak het vir ‘n gesamentlike klasuitstalling. Al drie kunswerke moet saam op EEN agtergrond aangebied word. As agtergrond kan jy byvoorbeeld ‘n groot stuk afvalpapier of -karton gebruik.

STAP 2

Sit eers die drie kunswerke op die agtergrond vas met gom, kleeflint of krammetjies. Berei dan jou agtergrond voor deur teksture aan te bring met afvalmateriale soos tou, gare, vere, ensovoorts en verf dit met ‘n kleur wat by die drie kunswerke sal pas en hulle sal komplementeer. Om die kunswerke self moet jy randpatrone aanbring deur enige simbool te herhaal en dus as patroon te gebruik. Dit kan ‘n bestaande simbool of ‘n geskepte simbool wees, solank dit verband hou met jou en jou kunswerke.

STAP 3

Die opvoeder sal ‘n uitstallokaal in die skool bespreek vir ‘n amptelike uitstalling.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
SKEPPING, INTERPRETERING EN PRESENTERING Die leerder kan in elk van die kunsvorme skep, interpreteer en werk presenteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 berei die liggaam met veilige danspraktyke voor en gebruik die liggaam op gesonde wyse, byvoorbeeld:
1.1.1 opwarming en afkoeling;
1.1.2 goeie postuurs- en gerigsoplyning;
1.1.3 vrystelling / sagte gebruik van gewrigte;
1.1.4 veilige landing na spronge;
1.1.5 veilige rek-/strekbewegings;
1.2 improviseer om choreografiese ontwerpbegrippe te verken:
1.2.1 ruimte – rigting, vlakke, simmetrie;
1.2.2 tyd – duur, pas, maatslag, frasering;
1.2.3 krag – om toe te gee aan en weerstand te bied teen swaartekrag, aktiewe en passiewe beweging;
1.3 skep en bied dansreekse aan wat, onder andere, op menseregtevraagstukke fokus en dit uitdaag, soos sosiale en kultrurele houdings teenoor dans en houdings teenoor geslag en liggaamlike gestremdheid in dans.
DRAMA
1.4 volg ‘n onderwysergeleide opwarmingsroetine;
1.5 gebruik die verkenning van menseregtevraagstukke in Suid-Afrika as grondslag vir groepimprovisasies wat:
1.5.1 ‘n begrip van die basiese dramatiese struktuur (wie, wanneer, waar, wat) toon;
1.5.2 karakters wat uit waarneming, nabootsing en die verbeelding tot stand gebring word, toon;
1.5.3 sommige dramatiese elemente soos groepering, vorm en klimaks insluit om betekenis en gevoel oor te dra.
MUSIEK
1.6 kombineer en meng verskillende tromspeltegnieke en perkussiepatrone om ritmiese sinne te vorm;
1.7 improviseer en skep musiekfrases deur begrippe soos gemoedstemming, vorm en kontras te gebruik;
1.8 lees en sing of speel die toonleer en eenvoudige melodieë in G-majeur;
1.9 komponeer musiek, liedjies of wysies rondom menseregtevraagstukke of om ‘n opvoering of aanbieding oor menseregte te begelei.
VISUELE KUNSTE
1.10 skep kuns, kunshandwerk of ontwerpstukke wat kommentaar op menseregtevraagstukke lewer en die volgende toon:
1.10.1 die vermoë om op ‘n elementêre vlak met ‘n wye reeks materiaal, tegnieke, gereedskap en vaardighede te eksperimenteer;
1.10.2 die vermoë om simbole en patrone te identifiseer en te gebruik;
1.11 gebruik riglyne om eie kunswerk uit sy of haar portefeulje te kies, voor te berei en vir ‘n klasaanbieding te monteer.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask