<< Chapter < Page Chapter >> Page >

3. Kom ons kyk nou wat gebeur wanneer ons enige getal deur 0 deel. Werk weer saam met ’n maat en doen die volgende met behulp van jou sakrekenaar:

3.1 6 ÷ 0 = ................................... 3.2 38 ÷ 0 = ..............................

3.3 438 ÷ 0 = ............................... 3.4 1 679 ÷ 0 = .........................

  • 63 827 ÷ 0 = .........................

4. Waarom gee die sakrekenaar hierdie antwoorde?

Onthou jy nog?

Deling deur 0 is nie toelaatbaar nie. Ons sê dit is ongedefinieer.

KOPKRAPPERS!

Ek dink aan ’n getal. As ek 3 aftrek en die getal deur 6 deel, is die kwosiënt 7.

Wat is die getal? ..................

Ek dink aan ’n getal. As ek dit halveer en dan deur 12 deel, is die kwosiënt 9.

Wat is die getal? ..................

Aktiwiteit 4:

Om verskillende maniere van skryf in verskillende kulture te beskryf en te illustreer [lu 1.2]

Het jy geweet?

Die Chinese skryf óf van bo na onder óf van links na regs. Van hulle syfers lyk so:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

100.

1.1 Kan jy die volgende in Chinees neerskryf? Gee dan die antwoord in ons getallestelsel.

a) 10 ÷ 1 = .........................................................................................................
b) 100 ÷ 10 = ...........................................................................................................
c) 9 ÷ 3 = ..........................................................................................................
d) 100 ÷ 4 = ...........................................................................................................
e) 100 ÷ 5 = ...........................................................................................................
f) 100 ÷ 7 = ............................................................................................................

Deling deur 10, 100 en 1 000

Aktiwiteit 5:

Om waargenome patrone en reëls in eie woorde te beskryf [lu 2.2]

1. Sekere reëls in Wiskunde maak dit vir ons maklik om vinnig ‘n antwoord te bereken. Ons moet egter eers die reël kan “raaksien” of “aflei” voordat ons dit kan toepas. Werk saam met ’n maat en voltooi die volgende tabel:

Getal 20 50 90 120 360 1 470 2 560 14 380 26 520
÷ 10 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

Wat merk julle op as julle na die antwoorde kyk?

2. Voltooi ook die volgende:

Getal 300 800 1 200 2 600 14 700 32 500
÷ 100 ................. ................. ................. ................. ................. .................

Kan julle ’n reël vir deel deur 100 neerskryf?

3. Kan julle ook die antwoorde van die volgende neerskryf?

Getal 5 000 7 000 13 000 45 000 126 000 382 000
÷ 1 000 .................. .................. .................. .................. .................. ..................

Wat gebeur wanneer ons deur 1 000 deel?

Deling deur veelvoude van 10 en 100:

Aktiwiteit 6:

Om te bereken deur geselekteerde bewerkings te gebruik ]lu 1.8.4]

1. Jy het nou reëls ontdek vir deling deur 10, 100 en 1 000. Kom ons kyk nou na deling deur veelvoude van 10 en 100. Werk saam met ’n maat deur die volgende berekenings:

Questions & Answers

a diagram of an adult mosquito
mubarak Reply
what are white blood cells
Mlungisi Reply
white blood cell is part of the immune system. that help fight the infection.
MG
what about tissue celss
Mlungisi
Cells with a similar function, form a tissue. For example the nervous tissue is composed by cells:neurons and glia cells. Muscle tissue, is composed by different cells.
Anastasiya
I need further explanation coz celewi anything guys,,,
Calvin Reply
hey guys
Isala
on what?
Anastasiya
is air homogenous or hetrogenous
damiane Reply
homogenous
Kevin
why saying homogenous?
Isala
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
Yes, the plant does need oxygen. The plant uses oxygen, water, light, and produced food. The plant use process called photosynthesis.
MG
By using the energy of sunlight, plants convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen by photosynthesis. This happens during the day and sunlight is needed.
NOBLE
no. it s a product of the process
Anastasiya
yet still is it needed?
NOBLE
no. The reaction is: 6CO2+6H20+ solar energy =C6H12O6(glucose)+602. The plant requires Carbon dioxyde, light, and water Only, and produces glucose and oxygen( which is a waste).
Anastasiya
what was the question
NOBLE Reply
joining
Godfrey
the specific one
NOBLE
the study of non and living organism is called.
Godfrey
Is call biology
Alohan
yeah
NOBLE
yes
Usher
what Is ecology
Musonda Reply
what is a cell
Emmanuel Reply
A cell is a basic structure and functional unit of life
Ndongya
what is biolgy
Hawwi Reply
is the study of living and non living organisms
Ahmed
may u draw the female organ
MARTIN Reply
i dont understand
Asal
:/
Asal
me too
DAVID
anabolism and catabolism
Sani Reply
Anabolism refers to the process in methabolism in which complex molecules are formed "built" and requires energy to happen. Catabolism is the opposite process: complex molecules are deconstructed releasing energy, such as during glicolysis.
Anastasiya
Explain briefly independent assortment gene .
Otu Reply
hi
Amargo
hi I'm Anatalia
Joy
what do you mean by pituitary gland
Digambar
draw and lable the cell
Ameh Reply
why homones are destroyed soon after completing their role
Nyirenda Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask