<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 5

Gewone breuke en desimale breuke

Module 38

Tabelle en kontroles om data te organiseer

Aktiwiteit 1:

Om tabelle en kontroles te gebruik om data te organiseer en aan te teken [lu 5.3]

1. Gebruik nou jou bestaande kennis. Kyk goed na die volgende tabel en voltooi:

T E t h
Bv. 5 9 8 = 5 98 100 size 12{ { { size 8{"98"} } over { size 8{"100"} } } } {} = 5,98
1.1 3 6 = ............ = ............
1.2 1 7 = ............ = ............
1.3 3 6 = ............ = ............
1.4 4 2 8 5 = ............ = ............
1.5 4 7 0 3 = ............ = ............

Kopkrapper!

Hoe lyk die volgende breuke as desimale breuke op die sakrekenaar?

1. 3 100 size 12{ { {3} over {"100"} } } {}

2. 9 100 size 12{ { {9} over {"100"} } } {}

3. 40 100 size 12{ { {"40"} over {"100"} } } {}

4. 80 100 size 12{ { {"80"} over {"100"} } } {}

5. 37 100 size 12{ { {"37"} over {"100"} } } {}

6. 59 100 size 12{ { {"59"} over {"100"} } } {}

Hoe verskil 3 en 4 se antwoorde van die res?

Waarom is dit so?

Het jy geweet?

Ons skryf gewoonlik nie die eind nulle in desimale breuke nie, maar dit is belangrik om hulle wel in die volgende gevalle te skryf:

a) As ons met geld werk: R8,60 (dit wys hoeveel sent daar is)

b) As ons atlete se tyd neem met ’n stophorlosie : 7,30 sekondes. So gee ons uitslae tot ’n honderdste van ’n sekonde

  1. As Ma materiaal gaan koop: 1,70 meter (sodat die verskoopsper­soon presies weet hoeveel cm om af te sny)

Aktiwiteit 2:

Om getalle te herken en voor te stel [lu 1.3]

1. Soms is dit moeilik om te bepaal presies waar ‘n desimale getal in die groot geheel pas. n Getallelyn is ‘n handige hulpmiddel om jou hierin te help, want nou kan jy “sien” hoe die getalle op mekaar volg. Kyk of jy op die getallelyn kan aandui min of meer waar die volgende getalle sal lê:

A : 5,82

B : 5,99

C : 6,09

D : 6,24

Aktiwiteit 3:

Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om hoofreken te doen [lu 1.10.2]

1. Kom ons speel ’n speletjie!

Werk saam met ’n maat. Maak beurte. Druk met die agterkant van jou potlood op enige getal terwyl jou oë toe is. Maak dan jou oë oop en sê waaruit dié getal bestaan,

bv. 14,38 = 14 + 3 10 size 12{ { {3} over {"10"} } } {} + 8 100 size 12{ { {8} over {"100"} } } {}

Alles wat jy reg het, moet jy groen inkleur, terwyl jou maat weer alles wat korrek is, blou inkleur. Die een wat iets verkeerd het, mis ’n beurt. Die een wat die meeste blokkies ingekleur het, wen.

Aktiwiteit 4:

Om getalle te herken en te klassifiseer ten einde hulle te vergelyk [lu 1.3.3]

1. Jy weet reeds hoe ons tiendes en honderdstes as desimale breuke skryf. Kyk nou baie goed na die volgende getalle. Vervang die * met<;>of =

Wenk: as jy twyfel oor die korrekte antwoord, breek die getalle eers op soos in die speletjie hierbo.

1.1: 1,7 * 1,07

1.2: 0,6 * 0,06

1.3: 0,58 * 0,9

1.4: 0,34 * 0,4

1.5: 2,05 * 2,5

1.6: 1,8 * 1,80

Kopkrapper!

Hoe lyk een kwart ( 1 4 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} ) as ’n desimale breuk? .........................

Kan jy die volgende as desimale breuke skryf?

a) 3 4 size 12{ { {3} over {4} } } {} :

b) 1 25 size 12{ { {1} over {"25"} } } {} :

c) 3 20 size 12{ { {3} over {"20"} } } {} :

d) 17 50 size 12{ { {"17"} over {"50"} } } {} :

Aktiwiteit 5:

Om tabelle en kontroles te gebruik om data te organiseer en aan te teken [lu 5.3]

1. Uitdaging!

Neem ’n maatband en meet die lengte van vyf van jou klasmaats (tot twee syfers na die desimale komma). Lys jou resultate in ’n tabel en rangskik jou maats van die kortste tot die langste.

Naam Lengte Genommer :kort na lank
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Duisendstes

Het jy geweet?

As ek een duisendste 1 1000 size 12{ { {1} over {"1000"} } } {} as ’n desimale breuk moet skryf, sal dit 0,001 wees.

Die nulle is plekhouers vir die ene, tiendes en honderdstes en mag nie weggelaat word nie.

Questions & Answers

why does it makes sense to let the sewage disposal company in your town have a monopoly?
Janice Reply
how might a monopoly affect price?
Janice
how might a monopoly affect prices?
Janice
The principle of Economic is one to be involved in any economic buying substance
Anastassiya Reply
what are the principle of economics?
oche Reply
What is (Qs)
Bigi Reply
What is (Qs) and (Qd)
Bigi
Quantity of supply and Quantity of demand
Dilshoda
Qs: Is quantity of supply and Qd: quantity of demand
Cabdikariim
give as me quantitys
ahmed
among all the definition of economics which of the definition is generally acceptable?
oche
i science that studies human behavior as a relationship between ends and scarcity that have alternative uses
ousman
okay......
oche
what are the principle of economics?
oche
what Make things scarce
Soudani Reply
why do we studied economic
Soudani
for the stability and growth of any reign.
Fayaz
what is macro economics.?
Fayaz
which part of economics is interesting..
Fayaz
how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
I s Nigeria in any kind of in inflation? If yes which kind?
Martins
please can someone help me with the principles of economic?
Jonathan
and u
ahmed
no discassion just question
Aliraza
what is science and art economic
Sadanu
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask