<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 15

Ons oefen speel-speel

Gimnastiese oefeninge vir liggaamsbeheer

Aktiwiteit 1

Om oefeninge vir liggaamsbeheer uit te voer [lu 4.2]

Voortbeweging (locomote): die diere-karnaval

Materiaal: Bandspeler met kasset of CD. (Die Karnaval van die Diere deur die komponis, Saint-Saëns, is ‘n goeie keuse).

Wanneer die musiek begin speel, boots die leerders die bewegings van sekere diere na.

Sodra die musiek stop, moet die leerders “vries” tot die musiek weer begin.

Elke keer wat die musiek opnuut begin, moet die leerder ‘n ander dier uitbeeld.

Voorbeelde van diere en hulle bewegings (Leerders kan aangemoedig word om hulle eie diere en bewegings uit te dink):

Die beer: hande-viervoet kruip.

Galloppende perde: Die knieë word telkens hoog opgelig.

Paddaspring: Hop vanaf hurke na arms.

Vlieënde voëls: Hardloop en flap die vlerke (arms) op en af.

Hasie hop: Hop op hurke rond sonder om met die hande die grond te raak.

Aan die einde van die oefening kan die leerders of opvoeder die leerder uitwys wat die interessantste dierbewegings uitgevoer het.

Aktiwiteit 2

Om rondomtalie-speletjie te speel [lu 4.2]

Roteer: rondomtalie-spel

Materiaal: Bandspeler met kasset of CD. Enige vrolike ritmiese musiek is geskik. Stadige en vinnige musiekvoorbeelde kan ook afgewissel word.

  • Leerders vorm ‘n groot kring ten minste ‘n armlengte uitmekaar.
  • Wanneer die musiek begin, roep die onderwyser een leerder se naam uit.
  • Die leerder moet dan ‘n roterende beweging begin uitvoer.
  • Al die ander leerders moet die beweging dadelik na-aap. ‘n Aanhoudende beweging op een plek is ook toelaatbaar.
  • Elke keer as die musiek gestop het, moet die groep na die ander kant beweeg. Dit is belangrik dat die sirkel behou word.

Voorbeelde van rotasie-beweging

  • Die windmeul: Swaai die arms op en af en draai tegelykertyd in die rondte.
  • Die tol: Tol vinnig al in die rondte.
  • Die hobbelperdjie: Lê op jou maag. Hou die enkels met die hande vas sodat jou maag agtertoe buig soos ‘n bootjie en wieg vorentoe en agtertoe.
  • Die wiegie: Sit met jou knieë opgetrek en hou jou bene styf vas met albei arms. Wieg so ver moontlik vorentoe en agtertoe.

Moedig kreatiewe bewegings aan, maar staak dadelik onbeheerste wilde bewegings wat tot beserings kan lei.

Aktiwiteit 3

Om sirkustoertjies uit te voer [lu 4.2]

Oplig: sirkustoertjies/posisies

Verdeel die leerders in pare.

Leerders kry drie minute om ‘n sirkusposisie uit te werk.

Tydens die toertjie mag een van die twee leerders glad nie aan die grond raak met enige deel van sy lyf nie.

Leerders moet ‘n naam vir hulle posisie uitdink.

Na drie minute kry elke paar die geleentheid om hulle posisie/toertjie vir die klas te demonstreer. Die klas kan dan stem vir die interessantste/beste/snaaksste posisie, ens.

Voorbeelde van sirkus-posisies:

Die dubbele krap-posisie: Leerder A staan omgekeerde hande-viervoet (d.w.s. met die maag na bo) en leerder B staan in dieselfde posisie, maar met sy voete op die knieë van leerder A en sy hande op sy maat se skouers.

Die dubbeldekkerbus-posisie: Leerder A staan hande-viervoet op die grond en leerder B hande-viervoet met sy knieë op die rug van A en sy hande op leerder A se skouers.

Die helikopter-posisie: Leerder A lê op sy rug met sy bene in die lug. Leerder B gaan lê met sy maag bo-op leerder A se voete en strek sy lyf reguit uit met sy arms na voor.

Aktiwiteit 4

Om balanseertoertjies uit te voer [lu 4.2]

Balanseer: piramides

Leerders word in groepe van drie tot vyf verdeel.

Groepe moet nou ‘n piramideposisie uitdink waarin balans ‘n rol speel

Groepe word vyf minute toegelaat om ‘n posisie te beplan en te oefen.

Elke groep kry die geleentheid om sy piramide te vertoon.

Punte uit 10 kan deur die leerders of opvoeder toegeken word.

Voorbeelde van moontlike piramide-posisies:

Twee leerders staan hande viervoet met hulle voete se onderkante teen mekaar. Die derde leerder balanseer deur met ‘n voet op elk van die ander twee se rug te staan en sy arms in die lug te steek.

Vyf leerders balanseer in ‘n waaier posisie met almal se voete teenaan mekaar. Leerder 1 en 5 raak met een hand aan die grond. Die groep vorm as’t ware ‘n gradeboog met die grond.

Assessering

LEERUITKOMS 4: LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING

Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.

Assesseringstandaard

Dit is duidelik wanneer die leerder

4.2 verskillende maniere toon om te beweeg, in die rondte te draai, te lig en te balanseer deur verskillende liggaamsdele.

Questions & Answers

Inflation is defined as the rise in price of a commodity.
Nureni Reply
It is defined as the rise in price of a commodity.
Nureni
the persistent rise in the prices of goods and services. or commodities.
SULEIMAN
pls the third and fourth law of supply
Yarouh
what's GDP?
Allen
gross domestic product
Annor
GDP stands for Gross Domestic Product
Sande
yes
HlobisileM
what us maxima and minima
MiXUP Reply
Maxima s below equilibrium. Whilst minima s above. Equilibrium
Afran
Wht is demand
Afran
is the willingness and the ability of a consumer to purchase goods at a given price and at a particular point in time.
Assan
Ohhk different question? Ask
Afran
why is the demand curve downwards sloppy?
Assan
3 Reasons.. 1... diminishing marginal utility 2... substitution effect 3...income effect
Harshita
thanks
Assan
Because of the negative or inverse relationship between price and quantity demanded
Afran
what is the law of diminishing returns states?
Assan
ohk
Assan
The law states that all other things being equall as much of variable factor(labour) is employed on fixed factor(land) the marginal product rises..attain a maximum and begins to fall.
Afran
What is income elasticity of demand
Afran
what is monetary policy
Edward
Monetary policy is an attempt to influence the economy by opera ting in such monetary variables
Afran
thanks
Edward
Wlcm
Afran
Wht is disutility?
Afran
is disutility? is rightly writing?
Yhlas
is it i wanna say
Yhlas
Yes please Disutility
Afran
what is macro economics?
Oyas
the branch of economics concerned with large-scale or general economic factors, such as interest rates and national productivity.
idk
in other words it is the study of the economic as a whole
idk
What is an Economic growth
Ayumo Reply
Economic growth is the process whereby the real per capita income of an economy increases over a long period of time.
Nureni
what is the generally accepted defination of economics and by who
IDY Reply
Economics is defined by Lionel Robbins as a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Tba
Importance of economic
Achike Reply
Helps in decision making
MP
I need like 5 importance
Achike
hi
Physcal
Hey
Muhammad
hellow dear.
juwel
hello
Al-ameen
Hello
MP
it helps an individual in rational decision making process
Assan
Fine and u
Buzabaryaho
how does it make individual in rational dicision making decisions
Annor
if an individual is faced with unlimited wants.
Assan
it also helps an individual in arranging their wants in order of their importance.
Assan
ohk
Annor
ok
Al-ameen
Hello guys
Radah
My name is Radah
Radah
Please what is a scale of preference used for?
Radah
it's use for arranging wants in order of their importance.
Assan
in other words when an individual is faced with unlimited wants,scale of preference would help the individual to select the most important wants.
Assan
Thanks
Radah
welcome
Assan
what is tourism
forgive Reply
Tourism is travel for pleasure or business
Yusuf
It is the commercial organization and operation of holidays and visits to places of interest.
Nureni
who is a price taker?
sam Reply
A price taker is a person or a company who have no control to dictate a prices of a goods or services
Unique
Someone who sets price
Nureni
In the trading world, a price taker is a trader who does not affect the price of the stock if he or she buys or sells shares.
Nureni
A price taker refers to a firm or an individual who sets the price of his good and services based on an external factor. In other words he cannot choose and set a price by himself. An example is a firm operating in perfect competition where prices are set through the price mechanism.
Tba
in a common and suitable sense state the law of diminishing returns
Unique Reply
The higher the satisfaction derived from a particular commodity,the lower the demand for it but that law doesn't match in some instances.
Nureni
state the features of an imperfect competitive market
Naomi
@NURENI instance like wat
Unique
imperfect competitive market involves large number of sellers and buyers price makers selling cost product differentiation free entry and exit of a firms
Unique
is economics a science
Alex Reply
yes. a social science.
Carlos
Yes of cause It uses scientific principles in its research. That is to say, analyzing data, making experiment as well as making deductions and drawing conclusions
Aziz
U can understand the scientific nature of economics by learning about the methods used by Abhijit Banerjee(indian) ,the nobel prize laureate 2019.
Harshita
it is considered as a social science
idk
Hence, economics is a science, a social science many can call it, or more appropriately, a young science
Taha
it can be called social science because of behaviour ,which is unpredictable.There r many theroies in economics which make economics a social science But some economic theories makes it science
Harshita
human behaviour*
Harshita
remember science derives from the root words "to know". With that being said most fields of study can be considered as a science or soft science, for they possess key knowledge to attaining understanding of our world.
Alexander
economics is a science cos it deals with human wants, desire or neads in order to satisfy them
Unique
according comparision of political science economic is science.
Hassan
what's the question?
Nureni Reply
question is answering for something to someone
Suheb
Discuss economics system
Henry Reply
discuss institutional system
Henry
Give 3 at most advantages and disadvantages of economics system and institutional syatem
Henry
Give the features characteristics of market or free enterprise
Henry
The structure of an economy is largely determined by the economic system which is a function of the economic ideology of the nation
Nureni
The economic system is grouped into 5 groups: 1: Pure market 2: Developed market 3: Centrally planned or Socialist 4: Mixed market and 5: Market Socialist Economic systems
Nureni
what is inflation
Prince Reply
Inflation is a sustained and general rise in the price of all goods and services of an economy
Tba
hello everyone , I'm New here, third degree price discrimination?
Saeed Reply
2nd degree price discrimination?
Saeed
hi
Kini
hi
Mitchel
Hi
MP
price paid by consumers after the sales tax is called?
Pinias Reply
why government impose price floor on certain products?
Pinias
how can black market be occurred when price ceiling is introduced?
Pinias
How can inflation affect goods and services?
Ph
When prices rise for energy, food, commodities, and other goods and services, the entire economy is affected
Joan
If inflation becomes too high the economy can suffer conversely, if inflation is controlled and at reasonable levels, the economy may prosper. With controlled, lower inflation, employment increases.
Joan
Is it necessary to make decision when it fails you
Evelin Reply
Pls when what fails u
MP
I think so
Kini
well i might naught know what you on about but i gotta tell you, it is necessary
Troy
yep
Ibe
Kk
MP
yep
Ibe
good afternoon guy my name is sneh these any of you can do mathematics
HlobisileM
help me
HlobisileM
Yes I do
Sande
What help can we offer you.
Wahab
in analytical geometry
HlobisileM
chapter
HlobisileM
how to get the coordinates
HlobisileM
hello guys am Abdulai how is everyone doing
Abdulai
good evening guys
Alex
a(1,:3)b(t,0)c(p,-4)and corrdinate p
HlobisileM
pls send e mathematics question
Nti
it has a drawing i can not send photos
HlobisileM
can u hv e pic n send it
Nti
yesl
kafui
how you send a photo
HlobisileM
hello guys how are u all doing am Belinda
kafui
welcome Doh
Michael
Tnx
kafui
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask