<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Kritiese en kreatiewe denke

Module 9

Om navorsing te doen oor ‘n tradisionele dans: die indiese dans

Dans

Aktiwiteit 1:

Om navorsing te doen oor ‘n tradisionele dans: die indiese dans

[lu 2.3]

Waarneming

 • Kyk na ‘n video van ‘n Indiese dans. Doen navraag by jou plaaslike video-winkel oor video’s in die “Bollywood”-genre.

Neem kennis van die volgende aspekte terwyl jy na die video kyk:

  • verskillende maniere waarop die danser reguit en krom danspatrone gebruik;
  • elevasie, beweging, gebare, spronge, draaie;
  • verandering in spoed, spanning, kontinuiteit, ritme, ruimtelike verhoudings;
  • bewegings met betrekking tot die musiek;
  • vertel die dans ‘n storie?
  • dansstruktuur: begin, middel en einde;
 • verskillende gevoelens, stemmings en emosies deur die dansers uitgedruk.

Kyk weer na die video – of soveel keer soos wat jy dit wil sien.

Vul dan die onderstaande vraelys in.

1. Het jy van die dans gehou? Waarom? / Waarom nie?

2. Het jy van die musiek gehou? Waarom? Waarom nie?

3. Wat vertel die dans vir jou oor die Indiese kultuur?

4. Beskryf die vloerpatrone van die dans.

5. Watter bewegings het jy waargeneem? (Verwys na die vyf basiese liggaamsaktiwiteite).

6. Watter storie het die dans vertel?

7. Het die dans ‘n begin, middel en ‘n einde gehad? Indien wel, indentifiseer die struktuur.

8. Het die dans enige stemmings, emosies en gevoelens uitgebeeld? Wat was dit?

Klasbespreking

Bespreek die video, asook die punte soos uiteengesit in die vraelys.

Aktiwiteit 2:

Om ooreenkomste en verskille in danse te identifiseer: ‘n afrika-dans vs. ‘n indiese dans

[lu 2.4]

Waarneming en Vraelys

 • Kyk na ‘n video van ‘n tradisionele Afrika-dans.

Neem kennis van die volgende:

  • beweging
  • styl
  • doel
  • kostuums
 • musiek
 • Kyk weer na die video oor die Indiese dans.

Klasbespreking

Bespreek die verskille tussen die twee dansstyle en kulture.

Vergelyk die vyf basiese liggaamsbewegings tussen die twee danse en identifiseer die verskille.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIE Die leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK (2.1 – 2.2)
uitvind oor ‘n Suid-Afrikaanse kunstenaar van die verlede of hede, van enige kunsvorm, en daaroor aan die klas verslag doen;
die wenslikheid verduidelik dat ‘n land se inheemse kennissisteme, kunswerknalatenskap in musems, galerye, teaters, kulturele persele en natuurlike erfenispersele bewaar word;
DANS (2.3 – 2.4)
navorsing oor ‘n tradisionele dans in die gemeenskap doen met behulp van mense, boeke of video’s en dit in die klas aanbied;
waarnemingsvaardighede toon deur komponente van danse gesien in Suid-Afrika te beskryf, asook die ooreenkomste en verskille ten opsigte van bewegingstyl, doel, gebruik van dansers, kostuums en musiek;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask