<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Die mense naaste aan my

Module 9

Manlik en vroulik

VADERSDAG - OF MOEDERSDAGKAARTJIE ( Kreatiwiteit )

Aktiwiteit 1

Om ‘n paragraaf te skryf [lu 4.5.1]

Jou vader of moeder beteken vir jou so baie en jy kry byna nooit die geleentheid om vir hulle dankie te sê nie.

Ontwerp jou eie vadersdag- of moedersdagkaartjie. Plak jou kaartjie op die volgende bladsy. Onthou om vir Mamma en Pappa ook so 'n kaartjie te gee.

Kyk na die voorbeeld van 'n kaartjie wat 'n ouerpaar vir hul dogter gegee het. Probeer om in die binnekant van jou kaartjie op dieselfde manier te skryf.

Gee die kaartjie vir jou opvoeder om dit te assesseer.

Wys die kaartjie vir jou ouers en vra vir hulle om kommentaar te skryf.

DIE FAMILIE ('n Liedjie)

Aktiwiteit 2

Om ‘n liedjie te “speel” [lu 2.4.3]

Sing die volgende liedjie op die wysie van:

"The farmer's in the Dell "/" Die Boer is op sy plaas ".

Vorm groepies van vyf en speel die "storie" uit terwyl die liedjie gesing word.

(a) My oupa is 'n man 2xja, O ja, my oupa is 'n man.

(b) My oupa het 'n vrou .....

(c) Ons noem haar Ouma ....

(d) My ouma het 'n seun ...

(e) Hy is ons pappa ....

(f) Pappa het 'n vrou ....

(g) Sy is ons mamma ....

(h) Mamma het 'n kind ....

(i) Sy is ons suster ....

(j) My suster het 'n broer ....

(k) En raai wie is die broer .....

MANLIK EN VROULIK ('n Skriftelike takie)

Aktiwiteit 3

Om van geslagsvorme te leer [lu 6.2.6

WIE PAS BY WIE?

Maak gebruik van die woorde wat in die pasmaatspeletjie gebruik is en leer die teenoorgesteldes en die spelling van die woorde.

Toets jouself deur die teenoorgesteldes by die volgende sinne in te vul.

(a) My .......................... en .............................is baie lief vir hul kleinkinders.

(b) My .................... is my ouers se seun en my suster is hulle ......................

(c) My neef en ..................................... is my............................................. en

............................................. se kinders.

(d) Vader en ........................................ is........................... en vrou.

(e) Hy en .................................... is al twintig jaar getroud.

OUPA EN OUMA (Gedigte en begripslees)

Aktiwiteit 4

Om woordeskat uit te brei [lu 3.6.2]

(a) Lees die twee gediggies op jou eie.

MY OUMA

My ouma is al baie oud,

maar glo my, sy’t ‘n hart van goud.

Sy bak vir my ‘n lekker koek,

en brei graag sokkies vir my boet.

Haar hare is al spierwit-grys,

en haar vel het strepies dwars en kruis.

My ouma kan so lekker lag

vir al my sêgoed elke dag.

Sy is baie lief vir my,

want my drukkies maak haar bly.

As ek eendag groot is,

wil ek nes sy wees, ja beslis.

(b) Kies die antwoord wat die beste sal pas. Omkring net die regte antwoord.

(i) Oupa woon
 • in die dorp.
 • op 'n plaas.
 • in die ouetehuis.
(ii) Ouma se hare is
 • grys.
 • swart.
 • rooi.
(iii) Ouma lag vir die kleinkinders se
 • grappies.
 • stories.
 • sêgoed.
(iv) Oupa speel met sy kleinkinders deur hulle
 • op sy rug te dra.
 • in sy arms te dra.
 • op sy skouers te dra.
(v) Die kleinseun wil
 • 'n ander oupa hê.
 • nie sy oupa verruil nie.
 • hê sy oupa moet jonger wees.
(vi) Die kleindogter wil eendag
 • net soos haar ouma wees.
 • net soos haar ouma lag.
 • net soos haar ouma lyk.
(vii) Oupa is
 • oud.
 • slim.
 • siek.
(viii) Ouma word bly as sy
 • koek kry.
 • soentjies kry.
 • drukkies kry.
(ix) Die kleinseun ry graag
 • perd.
 • fiets.
 • trekker.
(x) Ouma gee vir haar dogter
 • koek.
 • sokkies.
 • lekkers.
Punt:
10

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse gebruik:

2.4.3 ‘n bekende rympie, gedig of liedjie opvoer.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.6 naslaanwerke gebruik en woordeskat ontwikkel:

3.6.2 ‘n leeswoordeskat van ongeveer 1 000 tot 2 500 alledaagse woorde demonstreer.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.1 paragrawe skryf met behulp van ‘n raam of struktuur as ondersteuning.

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleiningsvorm en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: rok/rokke; appel/appels; boekie; skoentjie; man/vrou; seun/meisie).

Memorandum

Aktiwiteit 3

(a) ouma; oupa

(b) broer; dogter

(c) niggie; oom; tante

(d) Moeder; man

(e) sy

Aktiwiteit 4(b)

(i) op ‘n plaas

(ii) grys

(iii) sêgoed

(iv) op sy rug te dra

(v) nie sy oupa verruil nie

(vi) net soos haar ouma wees

(vii) slim

(viii) drukkies kry

(ix) trekker

(x) koek

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask