<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 5

Uitdrukking en kommunikasie

Module 5

Musiek

Aktiwiteit 1

Om die boodskappe in liedere te identifiseer

[lu 4.3; 4.5]

Lees die lied I’d like to teach the world to sing , luister daarna en sing dit.

I’d like to build the world a home and furnish it with love

Grow apple trees and honey bees and snow-white turtle doves

I’d like to teach the world to sing in perfect harmony

I’d like to hold it in my arms and keep it company

I’d like to see the world for once all standing hand in hand

And hear them echo through the hills for peace throughout the land

That’s the song I hear, let the world sing today

A song of peace that echoes on and never goes away

Put your hand in my hand, Let’s begin today

Put your hand in my hand, Help me find the way.

Voltooi die volgende vraelys:

1. Skryf in jou eie woorde wat die boodskap (of tema) van die lied is.

2. Wat beteken “harmonie”?

3. Wat, volgens die liedjie, kan ons doen om harmonie in die wêreld te bewerkstellig?

4. Wat beteken harmonie in musiek?

5. Wat is die vorm van die lied?

Aktiwiteit 2

Om 'n kletsrym oor 'n spesifieke tema te skep en uit te voer

[lu 4.3; 4.5]

  1. BOU ‘N KIND (Individueel)

S tap 1

Plak ‘n foto van jouself op 'n skoon vel papier of in jou werkboek

en versier met 'n raampie.

S tap 2

Om ‘n huis te bou het ons bakstene nodig – om ‘n kind te bou het ons boustene nodig! Vul ses boustene in wat noodsaaklik is om ‘n kind te bou. Kleur die stene wat wel teenwoordig is in jou lewe met groen in en die res met rooi.

  1. BOU ‘N HELD (Individueel)

Stap 1

Tuiswerk: Bring ‘n prent of foto van ‘n held. Onthou “gewone mense” soos jou ouers kan ook helde wees.

S tap 2

Luister na die opname van Mariah Carey se Hero .

Hier volg ‘n gedeelte van die lirieke.

There's a hero if you look inside your heart

You don't have to be afraid of what you are

There's an answer if you reach into your soul

And the sorrow that you know will melt away

And then a hero comes along with the strength to carry on

And you cast your fears aside and you know you can survive

So when you feel like hope is gone look inside you and be strong

And you'll finally see the truth

In elke mens is daar ‘n held!As ek positief is,is ek ‘n held!

Omkring eers die woorde wat tiperend van ‘n held is.

Vul dan die positiewe boustene in wat nodig is om van jou ‘n held te maak.

Kopieer die onderstaande skets en kleur die stene wat wel deel van jou lewe is met groen in en die res met rooi.

Is jy ‘n held? Hoekom?

  1. BOU ‘N POSITIEWE WÊRELD (groepwerk)

S tap 1

Verdeel in groepe. Elke groep skryf hul eie slagspreuk oor wat ‘n mens kan doen om ‘n meer positiewe wêreld te bou – ‘n wêreld in harmonie. ‘n Bestaande slagspreuk kan ook gebruik word.

S tap 2

Maak ‘n plakkaat van die slagspreuk.

S tap 3

Skep ‘n kletsrym om hierdie boodskap oor te dra.

S tap 4

Dra dit voor aan die klas.

Patrone in kletsrym

Daar is altyd ‘n vers en refrein.

Die Refrein word herhaal – dieselfde woorde!

Patroon: REFREIN; VERS 1; REFREIN; VERS 2; REFREIN; VERS 3; ens.

In kletsrym het die woorde aan die einde van elke reël ‘n sekere patroon!

Dit moet rym!

Ek kan leer
Daar’s geen keer
Ek word slimm er
Ek’s ‘n wenn er
OF
Ek kan leer
en word al slimm er
Daar’s geen keer
ek is ‘n wenn er
Titel:
Refrein:
Vers 1:
Refrein:
Vers 2:
Refrein:

Noem die patrone wat gebruik word:

RYM:

VORM:

Aktiwiteit 3

Om die tema te varieer

[lu 4.3; 4.4; 4.5]

Plak verskillende foto’s van jouself op 'n skoon vel papier of in jou werkboek. Dui op elke foto die veranderinge (variasies van jouself) wat plaasgevind het in jou voorkoms aan, bv. ouderdom, lang/kort hare, blonde/donker hare, kleredrag, sny op wang, ens.

Kopieer die volgende en vul in:

VARIASIES op die lied
Noem drie maniere waarop die tema gevarieer is:
Vandag se uitvoering
Positiewe punte Negatiewe punte
VARIASIES op die rymklets: ___________________ (titel)
Skryf die volgende in Morsekode:
  1. Die klap patroon
  2. Die refrein
Evalueer jouself
swak redelik goed UITSTEKEND
Werk saam met groep
Polsslag volg
Oefen aan party
Luister na opname
Voorstelle gee

Assessering

LU 4

UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

MUSIEK (4.3 – 4.5)

  • liedere sing en identifiseer, wat skynbaar dieselfde idee oordra, uit verskillende gemeenskappe, kulture en kontekste;
  • eie komposisies (gedigte en liedjies) gebruik om die aandag op huidige sosiale en omgewingsvraagstukke te vestig;
  • met 'n musikale doel kommunikeer met behulp van die wisselwerking tussen harmonie en toonhoogte (melofoon).

Questions & Answers

what is math number
Tric Reply
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10976/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask