<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 7

Stelsels en beheer: elektrisiteit

Module 12

Om ‘n elektroniese wiskundige speletjie te maak – deel 1

Opdrag 1:

Om ‘n elektroniese wiskundige speletjie te maak

LU/AS 1.2/1.7 – 1.9
LU/AS 1.10/1.12 – 1.13

Probleem:

Die leerders in gr.4 by Laerskool sukkel baie in die aanleer van tafels in Wiskunde.

Ontwerpvoorstel:

Ontwerp en maak ‘n oplossing vir hierdie probleem.

A. Skryf ‘n paar redes neer waarom ‘n oplossing vir hierdie probleem ‘n positiewe uitwerking op gr. 4-leerders se lewe sal hê.

Moontlike oplossings vir die probleem.

  • Ouers of ouer familielede moet beter vaslegging tuis doen.
  • Leerders moet elke dag ‘n tafeltoets by die skool skryf.
  • Ontwerp speletjies om vaslegging speel-speel te verseker.
 • Leerders skryf foute van tafeltoets 50 keer uit.

Ander:

Ontwerpspesifikasies en beperkings

Mense(ouderdom / mark):

Doel:

Voorkoms Kleur:

Vorm:

Werking:

Impak op die omgewing - waar gemaak

- waar gebruik

Veiligheidsaspekte tydens vervaardiging:

Tydens gebruik

Ontwerpvoorstel

Ek gaan ‘n (wat) ontwerp en maak vir

(wie) sodat hulle (doel) beter

sal ken en toepas in die (waar).

Koste van materiaal gebruik vir die elektriese stroombaan

Isoleerbord

Gloeilamp

Gloeilamphouer

Battery (9V)

Batterykonnektor

Skroefies

Resistor

Gonser

Konnektors

Isoleerdraad

Wasters

Spleetspelde

Koste van materiaal gebruik vir die houer

Karton

Isoleerdraad

Spleetspelde

Koste van vervaardiging

Verkoopprys

Wins

Tydstoewysing vir ontwerp en vervaardiging van speletjie

Datum
Probleem en marknavorsing
ONDERSOEK:
Beperkings, spesifikasies en ontwerpvoorstel
ONTWERP: Aanvanklike idees
Ontwerp
VERVAARDIGING: . Keuse van materiaal en gereedskap
Maak van komponent
Beskrywing van proses
EVALUERING: Skets van produk
Evaluering van produk
Samestelling van projekportefeulje

Ondersoek ten minste drie bestaande elektroniese speletjies en voltooi die kolomme ten opsigte van ten minste vyf van die kernaspekte van ontwerp.

Speletjie1 Speletjie2 Speletjie3
No. Naam van speletjie
1 Vryhandskets van voorkoms VormKleur
2 Grootte
3 Beheer
4 Koste, en is dit toeganklik vir alle groepe in die gemeenskap?
5 Duursaamheid
6 Hoeveelheid speletjies
7 Doel
8 Materiaal gebruik en voordelig of nadelig vir omgewing
9 Vir watter ouderdomsgroep? Is dit voordelig of nadelig vir hulle?
10 Kragbron

Wiskundige speletjie

Elektroniese vasvrae

Benodigdhede (materiaal en gereedskap) :

 • naam
 • skerm met opening vir gonser en lig
 • 10 vrae en 10 antwoorde
 • 20 spleetspelde

Teken die agteraansig op die agterkant van jou gekose ontwerp. Dui aan hoe die geleidingsdrade ‘n vraag met sy korrekte antwoord verbind.

Watter idee is jou beste oplossing? Idee:

Skryf geldige redes neer vir jou keuse.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Tegnologiese Prosesse en VaardighedeDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ondersoek :
1.2 bestaande produkte ondersoek wat toepaslik is vir ‘n probleem, situasie of behoefte gebaseer op die volgende kernaspekte van ontwerp.
ontwerp :
1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag skryf of kommunikeer vir die ontwikkeling van ‘n produk of stelsel met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid;
1.7 minstens twee alternatiewe oplossings genereer en die idees annoteer;
1.8 moontlike oplossings kies, sinvolle redes vir keuse gee en ‘n gekose idee deur middel van grafika of modelleringstegnieke ontwikkel;
maak :
1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
 • hulpbronne en hulpmiddels wat nodig is (bv. lyste materiaal, gereedskap, mense, koste);
 • sketse wat die nodige afmetings of hoeveelhede toon;
 • al die stappe wat nodig is vir die maak van die produk;
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies en gebruik om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.12 die produk of stelsel evalueer gebaseer op kriteria wat direk met die ontwerpopdrag en sommige van die spesifikasies en beperkings verband hou, en verbeteringe of wysigings voorstel;
1.13 die doeltreffendheid van die plan van aksie wat gevolg is evalueer en voorstel hoe toekomstige planne verbeter kan word.

Questions & Answers

what is demand
Joseph Reply
Demand simply refers to the amount of goods and services which the consumer is willing and able to purchase at each price
Owusu
what is mean by unitary elastic demand
Bangniyel Reply
demand is said to be unitary elastic when the percentage change in the demand is equal to the percentage change in the price
George
what is the principle of equi-marginal utility
Reliance Reply
what is Economics and it important
Anita Reply
what is production
Anita
what is Economic
Anita Reply
what is the meaning of Economic
Anita
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Boso
I don't know.
natchanan
u don't
Ssali
@ Boso thanks for the definition ✌
Raewyn
boso u r too much u try
Liambee
ya nyc
Ssali
Thanks kk
Anita
pls can I ask more questions
Anita
what is production
Anita
production is creation of goods and services
George
what is macroeconomics and microeconomics
Anita
macroeconomics deals with larger economic units such as GDP,GNP,employment while microeconomics deals with smaller economic units such firm and household
George
Thanks
Anita
Explain the ff Scarcity Ends Demand Supply Choice Scale of preference
Anita
macroeconomics deals with larger economic units such as GDP,GNP,employment while microeconomics deals with smaller economic units such firm and household
George
Gross Domestic product...it represent the total value of the products produced within the country including foreign industries
George Reply
what is products
Anita
what are the favourable demand
Odia Reply
list of climate that affect demands
Odia
What is two major forms of international trade?
Musa Reply
What is Economics and why it is important
Abdul Reply
De ans,Economics is the study of women behavior as a relationship between end and scared mean which have alternative uses.
Anita
What is Inflation
Abdul Reply
More money = more consumers, more consumers = lessen the product, less product = high price, high price = inflation
TuroN
is it definition
Odia
why price and quantity increase
Otuu Reply
condition under which price and quantity will be increased at the same time
Otuu
factors that hinders mobility of labour
Dennis Reply
what is scarcity
Adams Reply
why are people still unemployed in this economy we live in
Joyce Reply
why are people still unemployed in this economy
Joyce
Because of high technology
Innocent
Due to low government expenditure, the state does not have money to invest in new projects that can result in more job opportunities.
Young
good afternoon all, what are the examples of development projects Pls?
James
I 'm not together with him, when we say government expenditure mean there is recession for her economic country. That why many people still unemployed in this economy we live in, it mainly depend for two phases like Natural hazards and human activities.
Innocent
For the first answer I was responded we are concerns to intensive technology in the whole world it lead to reduce of many workers.
Innocent
wat does the abbreviation ppc mean?
Tumiso
I would like to give you ideas so that you get well how can give answer to this question dears. Attempt to know these words and what these means; Deficit, Surplus and Balanced budget.
Innocent
ppc mean pay -per-click known as search engine marketing
Innocent
i found it ppc means production possibility curve
Tumiso
in economic is that true according to your answer, however about of Marketing is that Pay Per Click.
Innocent
how is inflation, output gap relate to monetary policy
Mary Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11031/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask