<< Chapter < Page Chapter >> Page >

“Ek wou vandag so graag wen. Ek het aan myself gesê om kalm te bly. Venus se arm het moeg geraak in die tweede stel en sy het nie meer so goed afgeslaan nie.

“Ek weet haar skouer was voor die wedstryd seer, maar sy het nie ná die tyd dit as ‘n verskoning gebruik nie. Ek het besef haar afslaan is kwesbaar. Dit was oorlog.”

Rapport , 7 Julie 2002

Voor jy die onderstaande vrae beantwoord, bedek eers die teks. Jy mag nie weer lees nie. Omsirkel slegs die korrekte letter by elke vraag .

Watter suster is die oudste?

 • Serena
 • Venus
 • Hulle is ‘n tweeling

Hoeveel toeskouers was daar?

 • 14 000
 • 24 000
 • 8 000

Wanneer het hulle die eerste keer teen mekaar gespeel?

 • 1996
 • 1999
 • 1998

Waar word die Amerikaanse Ope gespeel?

 • Flushing Meadows
 • Roland Garros
 • All England Lawn Tennis and Croquet Club

Watter suster het probeer om haar derde Wimbledon-titel in ‘n ry te wen?

 • Serena
 • Venus

Watter suster het die Franse Ope gewen?

 • Serena
 • Venus

Hoeveel keer (vanjaar se Wimbledon-kragmeting ingesluit) het die twee susters al teen mekaar gespeel?

 • ag keer
 • nege keer
 • vyf keer

Hoeveel keer het Venus al vir Serena gewen?

 • vier keer
 • vyf keer
 • ag keer

Wie is no. 1 in die wêreld na die Wimbledon-kragmeting?

 • Serena
 • Venus
 • Monica Seles

Hoe lank het die eindstryd geduur?

 • 1 uur 28 minute
 • 78 minute
 • 89 minute

Aktiwiteit 8:

Om inligting uit relevante bronne te verkry

[lu 3.10]

Die ou Grieke het baie helde en gode gehad, soos Zeus en Venus. Venus was die godin van liefde. Venus Williams het dus haar naam aan ‘n Griekse godin te danke. Weet jy wat jou naam en van beteken? Die naam Estelle, bv., beteken sterretjie. Hoe lyk julle familiewapen en wat beteken dit? Gebruik jul plaaslike biblioteek of skoolbiblioteek om jou te help. Die volgende bronne kan jou help:

Die Groot Afrikaanse Familie-naamboek , C. Pama

The Oxford Dictionary of English Christian Names , E.G. Withycombe

My kind se naam , Willem en Eureka Steenkamp

Die Regte Naam , Annelize van Rooyen

Heraldiek in S.A ., C. Pama

Jy kan selfs ‘n stamboom of familie-register ook opstel.

Assessering

LU 3
LEES EN KYK Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.1 lees ‘n verskeidenheid fiksie en nie-fiksietekste vir verskillende doeleindes:
3.1.2 gebruik gepaste lees- en begripstrategieë (vluglees en soeklees, voorspellings, kontekstuele leidrade, afleidings, die nagaan van begrip, ens.)
3.2 kyk na en bespreek verskeie visuele en multi-media-tekste (soos foto’s ):
3.2.2 identifiseer en bespreek tegnieke soos beligting en byklanke, keuse van beelde, kamerahoek, vorm en ontwerp, grafika, en die uitwerking daarvan op die kyker;
3.6 herken en verduidelik die verskillende strukture, taalgebruik, doel en teikengroep van verskillende soorte tekste:
3.6.1 identifiseer en evalueer die soort en gepastheid van ‘n teks se taal en register vir die bedoelde teikengroep.
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
4.1 skryf verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe:
4.1.1 skryf vir persoonlike, ondersoekende, speelse, verbeeldings- en skeppende doeleindes (soos joernale, gedigte, mites, dialoë);
4.4 pas kennis van taal op verskeie vlakke toe:
4.4.1 woordvlak:
 • kies, gebruik en eksperimenteer met ‘n wye verskeidenheid woorde uit ander leerareas en eie belangstelling en ervaring wat betekenis duidelik en gepas oordra;
 • spel dikwels gebruikte woorde korrek en gaan spelling van nuwe woorde na;
4.4.2 sinsvlak:
 • gebruik ‘n verskeidenheid saamgestelde en veelvoudige sinne.
LU 5
DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
5.4 gebruik taal om skeppend te dink:
5.4.1 beskryf wat hy/sy visualiseer nadat ‘n teks gelees of gehoor is;
5.4.2 dink aan en beskryf die resultaat of slot wat hy/sy sou verkies.
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.1 werk met woorde:
6.1.3 spel ook minder algemene woorde korrek en herken uitsonderings in spelpatrone;
6.1.6 gaan spelling en betekenis in ‘n woordeboek of tesourus na,
6.1.8 ontwikkel woordeskat deur woordvorming, deur woordfamilies en woorde uit dieselfde veld te herken en deur betekenis uit die konteks af te lei,
6.1.11 verstaan en gebruik gepaste sinonieme, antonieme, homonieme en homofone;
6.2 werk met sinne:
6.2.10 verstaan die funksie en gebruik van selfstandige naamwoorde, asook getal, geslag en verkleinwoorde;
6.2.11 verstaan die funksie en gebruik van hoofwerkwoorde (selfstandige werkwoorde) en medewerkwoorde (hulpwerkwoorde van tyd en wyse), asook van deelwoorde;

Memorandum

Aktiwiteit 1

(ii) do-de-li-ke

(iii) on-mid-del-li-ke

(iv) fees-te-li-ke

(v) on-draag-li-ke

(b) (i) vietse

(ii) gefaal

(iii) fonds

Aktiwiteit 2 (a) (i) het

(ii) het

(iii) het

(iv) het

(v) wil

(vi) het

(vii) sal

(viii) het

(ix) is

(x) het

(xi) sal

(xii) kry

(xiii) sê

(b) (i) sal

(ii) kan

(iii) het, geslaan

(iv) kom, is

(v) is

(vi) (1) Sy was ‘n goeie naelloper.

(2) Sy sal ‘n goeie naelloper wees.

(vii) is

Aktiwiteit 5

KOLOM A KOLOM B
1. sokker Rooi kaart
2. krieket Glipveldwerker
3. yshokkie Skyfstoppers
4. Amerikaanse voetbal Skouerskutte
5. bofbal Tuisbof
6. rugby Losskakel / rooi kaart
7. tennis Vlughou
8. gimnastiek Beuelperd
9. hokkie Obstruksietegnieke
10. basketbal mandjie

Aktiwiteit 6

(a) (ii)

(b) (i)

(c) (iii)

(d) (i)

(e) (i)

(f) (i)

(g) (ii)

(h) (ii)

(i) (i)

(j) (ii)

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask