<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Voor jy die onderstaande vrae beantwoord, bedek eers die teks. Jy mag nie nou weer lees nie. Omsirkel slegs die korrekte letter by elke stelling.

Die Knysna-papegaai is ook bekend as die

 • rooiskouerpapegaai
 • rooivlerkpapegaai
 • groennekpapegaai

Die Knysna-papegaai word so groot soos

 • 750 mm
 • 120 mm
 • 350 mm

Die voëls maak hul neste

 • in gate laag teen die stam
 • in gate hoog teen die stam
 • in die toppe van bome
 • in gate hoog op in dooie takke van bome

Terwyl hul vlieg

 • is hul stil
 • maak hulle baie geraas
 • vlieg hul in ‘n V-formasie

Hulle eet slegs

 • die skil van die vrugte wat hul eet
 • die saad van die swartwattelboom
 • die pitte van die vrugte wat hul eet
 • die kern van die pit van die vrugte wat hul eet

Die Knysna-papegaai kom voor

 • slegs in die woude van die Oos-Kaap
 • slegs in die Knysna-bosse
 • in die Knysna-bosse en in die bosse van die Oos-Kaap

As hulle kos vreet,

 • is hulle redelik stil
 • raas hulle baie
 • raas hulle en vlieg in die lug rond met die vrugte wat hulle eet

Hulle word onwettig bekom deur

 • volwasse papegaaie in hokke te sit wat as lokvoëls dien
 • eiers uit die neste te verwyder
 • voëlgom aan die neste te smeer

Hulle kom ver van hul skuilplekke voor, tot so ver as

 • 30 km
 • 230 km
 • 130 km

Die hoofrede vir die afname in hulle getalle is dat

 • hul natuurlike woonplek (habitat) verwoes word
 • hul deur jagters as ‘n lekkerny gejag word
 • hul verkoop nou gewettig is

Aktiwiteit 7:

Om hoofletters en punktuasie reg te gebruik

[lu 6.2.9]

(a) Hoekom word Mei, September en Oktober met hoofletters gespel?

 1. Die Knysna-papegaai hou van die saad van die geelhout-, olienhout- en swartwattelboom. Hoekom is daar ‘n komma tussen geelhout en olienhout?
 2. Die wetenskaplike het gesê: “Die Knysna-papegaai is ‘n bedreigde spesie.” Hoekom is die laaste gedeelte van bostaande sin in aanhalingstekens? Hoekom is daar ‘n dubbelpunt voor die eerste aanhalingsteken? Let wel dat ons na ‘n dubbelpunt met ‘n kleinletter begin as ons iets opsom. Die Knysna-papegaai se dieet bestaan uit die volgende sade: geelhoutsaad, olienhoutsaad en die sade van die swartwattelboom.
 3. Wanneer ons iets uitroep of iets met krag wil sê, gebruik ons ‘n uitroepteken soos in die volgende gevalle: Die Knysna-papegaai word bedreig! Red hom!
 4. Skryf nou die volgende gedeelte i.v.m. die strandwolf oor deur die korrekte leesstekens te gebruik:

Die strandwolf is ‘n alleenlopende sku nagdier. Hy kom deesdae verspreid in limpopo voor. Op die vergadering van wetenskaplikes het professor Hayes met krag uitgeroep die mens is aandadig aan die strandwolf se vinnig-dalende getalle.

Aktiwiteit 8:

Om samehangende paragrawe te skryf

[lu 4.4.3]

Skryf twee paragrawe (ongeveer 120 woorde) oor ‘n bedreigde dier (spesie) in ons land of elders in die wêreld of vertel van die onwettige handel in wilde diere.

Aktiwiteit 9:

Om korrekte woordverdelings te maak

[lu 6.1.7]

Die Suid-Kaaplandse dorp, Hermanus, het sy ontstaan te danke aan ‘n fontein wat ‘n sekere Hermanus Pieters gelok het. Vandag is die dorp ‘n bekende strand- en aftreedorp. Pieters, ‘n Hollander, het vroeg in die negentiende eeu na die Kaap gekom. Hy was ‘n reisende onderwyser wat ook skape aangehou het. Die dorp was voorheen bekend as Hermanuspietersfontein.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask