<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 3:

Om hoofgedagtes te kan identifiseer en ‘n opsomming daarvan te kan maak en om idees samehangend en logies in verskeie konsepweergawes te kan organiseer

[lu 3.4,4.4]

Lees die volgende artikel en beantwoord dan die vrae wat volg:

Omgewingsentrum vir kinders van oral

Die Parmalat-omgewingsentrum wat vroeër vandeesmaand by Soetwater amptelik geopen is, bied ‘n puik geleentheid vir kinders, en veral dié van agtergeblewe gemeenskappe, om onderrig te ontvang in ‘n groot verskeidenheid aspekte van die omgewing.

Soetwater, die droom van Jan Labuschagne, ‘n voormalige onderwyser aan die Laerskool Kommetjie, het vir 80 kinders en vier onderwysers op ‘n slag plek. ‘n Groot verskeidenheid opvoedkundige aspekte word aangeroer, maar daar is drie fokusgebiede: pret en avontuur, natuur- en omgewingstudie en opvoeding- en gesondheidskwessies.

Wat die natuur- en omgewingstudie betref, het Soetwater baie om te bied. Daar is ‘n ryk biodiversiteit met maklike toegang tot ‘n hele aantal verskillende ekologiese stelsels.

Dié stelsels sluit bergfynbos, duin-madeliefies, seisoenale vleilande sowel as rotskus en sandstrande in.

Kinders en onderwysers word bewus gemaak van allerlei aspekte van Soetwater, soos die Khoi-khoi-visvanggate, skulphope, meer as 200 faunaspesies, 550 floraspesies, die teenwoordigheid van die endemiese swarttobie en die vuurtoring wat steeds in gebruik is.

Skole wat plek wil bespreek vir die driedaagse kamp of vir daguitstappies kan Jane Sanda by 021 783 2806 bel. Leierskampe vir leerlingrade en vakansie-avontuurkampe vir kinders is ook beskikbaar.

Aangepas uit: Die Burger , 19 November 2002

1. Skryf een volsin van nie meer nie as 20 woorde oor wat Soetwater bied.

2. Verduidelik in een volsin van nie meer nie as tien woorde na watter ekologiese stelsels verwys word.

3. Wat beteken dit as hy ‘n “voormalige” onderwyser is? Dit hoef nie ‘n volsin te wees nie, maar dit mag nie sewe woorde oorskry nie.

4. Wat is fauna en flora? Verduidelik in twee aparte sinne. Dit hoef nie volsinne te wees nie, maar saam mag dit nie meer as ag woorde wees nie.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n woordeboek te kan gebruik om jou woordeskat uit te brei

[lu 6.1]

1. Gebruik ‘n verklarende woordeboek om die betekenis van die volgende woorde uit te vind. Die woorde kom uit die artikel in Aktiwiteit 3.

1.1 biodiversiteit

 • ekologie
 • seisoenaal
 • endemies

Assessering

LU 2 PRAAT
Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
2.4 gevorderde interaksievaardighede toon deur aktief aan groepbesprekings, gesprekke, debatte en ondersoeke deel te neem:
LU 3 LEES EN KYK
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit word bewys as die leerder:
3.4 begrip toon van ’n wye verskeidenheid informatiewe tekste:
3.7 evalueer tegnieke wat in visuele, geskrewe en multimedia-tekste gebruik word om ‘n spesifieke effek te bereik:
LU 6 Taalstruktuur en-Gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit word bewys as die leerder:
6.1 met woorde werk:
6.2 met sinne werk:
6.3 werk met tekste:
LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingsryke tekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit word bewys as die leerder:
4.4 gebruik die skryfproses onafhanklik en met gemak om tekste te skep:

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 • Praat oor die hele vigsprobleem. Die leerders sal baie te sê hê. Maak net seker dat hulle nie die verkeerde idees of inligting het nie.

AKTIWITEIT 2

 • opgewek
 • blindelings
 • wêreldwye
 • rein
 • stouterds
 • Goeie klerestyl of haarstyl
 • Steil bulte
 • sluit die deur
 • die kluienaar slyt die dae alleen in sy kamer
 • slaan die bal raak / raak aan my
 • monnike (let op een “k”)
 • saunas (hoekom nie ’s?)
 • virusse
 • risiko’s (hoekom ’s?)
 • Elkeen van ons word deur die epidemie geraak.
 • Die oogklappe moet (deur mense) gebêre word.
 • Die partytjie gaan (deur ons) ondersteun word.
 • Toiletsitplekke dra nie vigs oor nie.
 • Die skrywer sê dat dit ‘n universele probleem is wat ons almal se aandag verg.
 • Hy wil nie swaarmoedig raak nie; nietemin moet hy die probleem onder ons aandag bring.
 • Dit is ‘n universele probleem; dus verg dit almal se aandag.
 • Dit is ‘n groot probleem, nogstans doen ons niks daaraan nie.

AKTIWITEIT 3

 1. Soetweide bied ‘n groot verskeidenheid opvoedkundige aspekte met die fokuspunt pret, avontuur, natuur- en omgewingsake en opvoedkundige en gesondheidskwessies. (19 woorde)
 2. die bergfynbos, duinmadeliefies, seisoenale vleilande en rotskus en sandstrande (9 woorde)
 3. Hy is afgetree. (3 woorde)
 4. Fauna is diere. Flora is blomme. (6 woorde)

AKTIWITEIT 4

 • verskeidenheid van lewende organismes
 • die verhouding van lewende organismes tot hul omgewing
 • wat volgens seisoen water bevat, al dan nie
 • plaaslik / inheems

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask