<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 4

Materie en stowwe

Module 56

Die waarde van boumateriaal as 'n hulpbron

Aktiwiteit:

Om die waarde van boumateriaal as ‘n hulpbron in die bou van huise te leer ken

[lu 1.2.1, 2.2.1, 3.2]

Boumateriale

Wanneer ‘n huis gebou word, word materiale gebruik wat natuurlik is of wat gemaak moes word. Hier is ‘n prentjie van ‘n huisie. Kleur die natuurlike materiale geel in en die ander materiale rooi.

Hout

Een van die natuurlike produkte wat gebruik is om die huisie te bou, is hout.

Hout is ‘n wonderlike hulpbron vir die mens. Deel die klas in ses groepe. Gee drie minute kans om alles te lys wat van hout gemaak is in die:

klas

jou kamer by die huis

jou sitkamer by die huis

die kombuis

op die skoolterrein

I

in die skoolsaal

1. Watter gevolgtrekking kan jy hieruit maak?

My gevolgtrekking is: ____________________________

  1. Skryf aan Sappi om plakkate aan julle klas te stuur.

Bakstene

Om mee te skryf

Duisende jare gelede het mense allerhande maniere gebruik om te skryf. Hulle het materiale van dierprodukte, klippe, plante en klei gebruik. Hulle het op papirus, bas, dierevelle en rotse geskryf en tekeninge gemaak.

Vandag is dit baie makliker. Ons gaan net eenvoudig winkels toe en koop die wonderlikste skryfgoed wat ons wil hê. Al hierdie goed word van verskillende soorte materie gemaak.

Dink aan iemand uit ons verre verlede wat jou nog altyd gefassineer het. Stuur ‘n kort SMS-boodskap aan hom/haar om te bewys hoe die tegnologie oor ‘skryf’ deur die jare verander het.

Assessering

LEERUITKOMS 1: WETENSKAPLIKE ONDERSOEK

Die l eerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel, bv.:

1.2.1 merk ooglopende veranderings of interessante besonderhede op en lewer kommentaar daarop.

LEERUITKOMS 2: KONSTRUKSIE VAN WETENSKAPKENNIS Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewings- kennis toe.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

2.2 inligting kategoriseer, bv.:

2.2.1 volg instruksies om diere in groepe van dié met twee bene, met vier bene en met meer as vier bene te sorteer.

LEERUITKOMS 3: WETENSKAP, DIE SAMELEWING EN DIE OMGEWING Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon .

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.2 die impak van wetenskap en tegnologie verstaan.

Memorandum

Boumateriale:

  • Natuurlike materiale: kleur dit geel in
  • Ander materiale: kleur dit rooi in

Om mee te skryf:

  • Kinders ken nie die outydse maniere van skryf nie. Indien daar tyd is, lees outydse artikels, stories of kyk video’s wat dit mooi uitbeeld.
  • Die SMS-boodskap is iets wat hulle baie goed ken!

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11097/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask