<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 8

Elektrisiteit

Module 13

Veiligheidsmaatreëls rakende elektrisiteit

Aktiwiteit 1

Om die leerders vertroud te maak met veiligheidsmaatreëls rakende elektrisiteit

[lu 1.12]

Jy het miskien al kennis gemaak met ’n elektriese skok en uitgevind dat dit ’n impak het op jou liggaam. Die sterkte van die elektriese stroom bepaal die skok op jou liggaam – indien jou liggaam nie skok kan hanteer nie, kan jy sterf. Dit is dus belangrik vir jou veiligheid en dié van ander dat sekere maatreëls gehoorsaam moet word.

Die meeste elektriese toestelle word geaard om jou te beskerm. Aarding is noodsaaklik, aangesien dit die stroom weglei aarde toe gedurende ’n kortsluiting om te verhoed dat die persoon wat daaraan raak, geskok sal word. Dit beteken dus dat die elektriese toestel met die aardmassa verbind is sodat daar ten alle tye ’n onmiddellike ontlading van die elektriese energie sonder gevaar sal plaasvind.

Opdrag 1

1.1 Noem 4 veiligheidsmaatreëls wat ten alle tye toegepas moet word.

1.2 Wat moet jy doen indien iemand geskok word?

1.3 Maak ’n kleurskets van ’n kragprop om die korrekte koppeling te illustreer.

1.4 Waarom is die aardpen langer as die ander twee penne by ’n kragprop?

1.5 Produseer ’n A4 - plakkaat wat ’n veiligheidsmaatreël illustreer. Voeg dit as ’n bykomende bladsy in. Fokustaak 1

Jy kry nou die geleentheid om ’n kragprop aan ’n elektriese koord te koppel. Die skets wys jou hoe om die isolasie te verwyder. Jou opvoeder sal jou begelei met die fisiese koppeling.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
tegnologiese prosesse en vaardighede Die leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
ondersoek:1.1 die agtergrondkonteks, die aard van die behoefte, die omgewingsituasie en die mense wat betrokke is wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid in ‘n nasionaal relevante konteks gegee word ondersoek;
1.2 bestaande produkte wat met die probleem verband hou, ondersoek;
1.3 praktiese toetse in die tegnologiese veld ontwikkel en uitvoer;
1.4 toepaslike tegnologieë en metodes gebruik om:
 • versamel toepaslike data uit verskillende bronne of hulpbronne;
 • gebruik soektegnieke;
 • verkry toepaslike data;
 • maak sinvolle opsommings;
 • gebruik inligting om besluite en idees te staaf en te ondersteun;
ontwerp:1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag skryf vir die ontwikkeling van ‘n produk of stelsel in reaksie op ‘n gegewe of geïdentifiseerde situasie;
1.6 produk- en ontwerperspesifikasies en beper­kinge lys as oplossing vir ’n geïdentifiseerde of gegewe probleem, behoefte of geleentheid, gebaseer op meeste van die sleutelwoorde van ontwerp:
 • mense: ouderdomsteikenmark;
 • doel: funksie;
 • voorkoms: kleur, vorm;
 • omgewing: waar gaan produk gebruik word;
 • veiligheid: vir gebruikers;
 • koste: koste van materiaal (ontwerp);
1.7 verskeie alternatiewe oplossings genereer en aantekeninge skryf oor idees wat met die ontwerpstelling en -spesifikasies verband hou;
1.8 op grond van goed-beredeneerde oorwegings, moontlike oplossings kies en die gekose idee verder ontwikkel om spesifieke besonderhede in te sluit, deur grafiese en modeltegnieke te gebruik;
maak:1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
 • hulpbronne benodig;
 • sketse wat die afmeteings of hoeveelhede aandui;
 • al die stappe wat nodig is om die produk te maak (maak);
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;1.12 veilige werkpraktyk gebruik en ‘n bewustheid toon van doeltreffende maniere om materiaal en gereedskap te gebruik;evalueer:1.13 die produk of stelsel met ‘n mate van objektiwiteit toets en evalueer, gebaseer op objektiewe kriteria wat met die ontwerpopdrag, spesifikasies en beperkings verband hou, en stel sinvolle verbeteringe of wysigings voor;kommunikeer:1.14 idees aanbied deur van twee-dimensionele of drie-dimensionele sketse, stroombaandiagramme of stelseldiagramme gebruik te maak wat al die volgende kenmerke insluit:
 • benutting van SA tekenkonvensies (bv. dimensielyne, benoeming, lyntipes, simbole);
notas om ontwerpkenmerke en beredenering te kommunikeer; bevordering van betekenisvolle sketse soos finale oplossing-sketse.

Memorandum

Opdrag 1

1.1 Moenie muurproppe oorlaai nie.Sorg dat elektriese koorde in ‘n goeie toestand is.Vermy elektrisiteit by water.Vermy lasse in koorde.

1.2 Skakel die kragtoevoer af.Gebruik nie-geleier materiale om die persoon van die kragtoevoer te bevry, en trek hom aan sy klere.Indien persoon bewusteloos is, pas mond-tot-mond asemhaling toe.

1.3

1.4 Dit is noodsaaklik dat, indien daar toevallig kontak ontstaan tussen die stroomdraende dele van ‘n toestel en die metaalomhulsel, die stroom weggelei moet word na aarde om te verhoed dat ‘n persoon wat daaraan raak, geskok sal word.

1.5 Leerders se eie pogings.

Questions & Answers

opportunity cost means the lose of other alternatives when the alternative is chosen
saad Reply
demand is the amount of goods and services that consumer is willing and able to purchase at a particular prices over given period of time
Rhaiymornd Reply
yep
Abraham
what's demand?
labi Reply
What customers want the most...
Abraham
not only what customers wants, want is just mere desire but demand is backed by purchasing power, ability and willingness
Rhaiymornd
thanks
Abraham
What's opportunity cost?
Abraham
what are the differences between demand and supply
Zakariyah Reply
who is called lender of the last resort
Divyanshu Reply
Hi
Linda
hlw
Karishma
Central bank
Majeed
hy
Karishma
Hello
Majeed
hy
Karishma
How are you
Majeed
Am gud
Linda
fine
Karishma
Am gud
Linda
hello
Chandra
Well! what's going on
Majeed
r u study in economics
Karishma
anybody there?
Chandra
r u study in economics
Karishma
the central bank
Sessay
Has completed already
Majeed
hey
neha
yes
Abigail
Yesss
Majeed
ok
Karishma
hey
Doctor
yh
Abigail
more questions
Sessay
how ar you
Doctor
split the price effect into income effect and substitution effect
Karishma
fine and u
Abigail
Hi
Godwin
hi
Hey, I am new here. Hope, discussion on Economics will clear our concepts more.
yasir
yes
Abigail
do u speak hindi or english
Karishma
how to consumer equlibrium through ic
Karishma
consumer equilibrium demand equals supply
Kenneth
the consumer is in equilibrium when the indifference curve is tangential to the budget line. or when the BL and IC intersect
Sessay
reasons indifference curve slopes downwards?
Kenneth
fine Abby any good,
Doctor
ur lost
Doctor
hey. im new year. economics teacher how we can discuss some thing interesting.
EDWINY
which one
Doctor
what do u understand the concept of poverty cycle.
EDWINY
hey
Ebong
I'm New here
Ebong
hi
ian
just new here guy's and also an Economics fresher of Kogi State University Anyigba
nelson
wxup
Ayegba
who can tell the laboratory of economic?
Amara
, Dennis Weissman Associates, LLC Laboratory Economics is the monthly business newsletter that gets behind the headlines and press releases.
Ayegba
sooo teah me what an LLC
Emmanuel
what's the topic
Adamsvictor Reply
economic systems
gracious
hello
Antonio
market
aba
hello where can I find the diagrams
Manu
Hello I am totally out ,I am not understanding why we are here. can someone help me out?
Amara
why Economic is not a pure science can someone help me out
Mohamed
because economics like science put forth a some hypotheses and then do experiments to prove them
Anwesh
but these experiments are not completely controlled
Anwesh
Hello
Comfort
hey
suraj
hi people can you help me out on "demand and supply"
Milton
Am not understanding can someone enlighten me pls
Bertilla
hi people can you help me out on "demand and supply"
Sessay
hello. if Mr.Patrick's income is #900.00 while that of Mr.Shodawe is #1300.00 if Mr.Patrick and Shodowe pay #90.00 and #130.00 as taxes,the tax system is?
Benjamin
I need the answer please
Benjamin
regressive tax system
shaikh
OK thanks
Benjamin
Isn't this called proportional tax rate because the rate stays the same - 10%? Tell me if I'm wrong
Ioan
Supply is perfectly elastic and demand increases.
kishore Reply
whose there
Waseem
show the demand curve
Hameed Reply
it slopes downward from left to right
Ama
how resources are allocated in a free economy
Charlotte Reply
explain how discriminating Monopoly increase profits
Charlotte
factors responsible for the emergence of monopoly situation
adelakun Reply
total output produced by a country over a given period of time .... can someone give me the term plz
TMM Reply
GDP
Anjorin
thaks man
TMM
Woman. 👍👍
Anjorin
gross domestic products
janet
GDP
Bertilla
GDP
Prof
GDP
Bertilla
gross domestic product
gross domestic product
GDp
Mohamed
gdp
agboola
what is recession pertaining to GDP
Prince
what is recession pertaining to GDP
Prince
what is recession
Prince
law of demand and supply
Zakariyah
All thing been equal
Temple
no i think recession is pertaining to GNP
owolabi
gross national production
Abraham
what is embago
Peter
all things being equal
Raphael
embargo restriction on trade by government of a country
owolabi
an official ban on trade or other commercial activity with a particular country.
Ayegba
Embargo.....an order by a common carrier or publ regulatory agency prohibiting or restric freight transportation
Ayegba
What is long run supply curve of a industry
Rashika Reply
enlightened
Ernest
all on board am here
Ernest Reply
am late I missed alot
Ernest
A mixed economy is the best type of an economy.Discuss
Tawanda Reply
Agreed Mixed economics is d combination of both capitalist and socialist economy, it give room for both individual and government to make decisions whereby giving room to a rapid development of d economy.
Anjorin
?
Andres
agreed
Ernest
Explain more about the Macroeconomics
Lizzy Reply
what is macroeconomic
Ekye
macro economics has to do with the of study economics at national level i.e the study of national economy as a whole. While micro is concerned with the study at individual, group or company level.
Andres
Andres explain
Ernest
ok
Ernest
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 8. OpenStax CNX. Sep 13, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11051/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask