<< Chapter < Page Chapter >> Page >

b) Drie van die vernaamste probleme waarmee die owerhede te kampe het, word in beriggies een tot drie beklemtoon. Beskryf elk van die probleme in ‘n sin of twee.

c) In Berig 4 lees ons van die ooreenkoms tussen die munisipale owerheid van die Stad Kaapstad en die O.R. Tambo-distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap. Hierdie twee owerhede het die probleem verstaan en die oplossing daarvan saam-saam aangepak. Sê in jou eie woorde wat hulle (1) as die probleem geïdentifiseer het en (2) hoe hulle dit wil oplos. (3) Gee jou eie mening oor hierdie benadering tot die probleem. Is dit ‘n goeie of ‘n swak plan? Hoekom?

d) Wat is die grondoorsaak vir grootskaalse permanente verhuising van mense van die Oos- na die Wes-Kaap?

2.2 Nou wat van die Oos-Kaap? Het die verlies aan ‘n groot deel van die bevolking dan nie ‘n invloed op die Oos-Kaap nie?

Baie aandag is al gegee aan die gevolge van die toestroming van nuwe intrekkers na die Wes-Kaap. So pas het julle ‘n taak gedoen oor die oorsake vir, en die oplossing van die probleem. En die hantering van die uitdaging, het julle gesien, lê nie net in die Wes-Kaap nie! Wat is die sleutelwoord vir die oplossing? (s.....................................)

Nou gaan ons ‘n bietjie kyk na die invloed wat die vertrek van so baie mense het op die gebied wat deur hulle verlaat is.

Aktiwiteit 5:

Om ‘n lys te maak van die invloede op die gemeenskaps-lewe

[lu 3.2]

Dinkskrum

 • Maak ‘n lys van die invloede op die verskillende afdelings van die gemeenskapslewe hieronder aangedui. Skryf dan net die vernaamste twee invloede op elke afdeling neer.
 1. Skole:

b) Kerke:

c) Kleinhandel:

d) Werkverskaffing:

e) Munisipale dienslewering:

2.3 Migrasie op so ‘n groot skaal soos wat die Oos-Kaap dit ondervind, kan ‘n langtermyn invloed op die bevolkingstruktuur van ‘n gebied hê.

Aktiwiteit 6:

Om die langtermyn-invloed van migrasie op die bevolkingstrukture te illustreer

[lu 3.3]

 • Gestel slegs jong mense tussen die ouderdom van 20 en 35 neem die groot stap om die Oos-Kaap permanent te verlaat, hoe sal die bevolkingstruktuur verander?

Die Oos-Kaap het tans ‘n jong bevolking. Teken ‘n bevolkings-piramide wat dit aantoon.

Oor 50 tot 100 jaar gaan die situasie heeltemal anders wees. Teken die piramide wat die bevolking sal weerspieël

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.5 inligting gebruik om antwoorde, alternatiewe en moontlike oplossings voor te stel [die vraag beantwoord];
1.6 verslag doen oor die ondersoek deur bewyse uit die bronne te gebruik, insluitend kaarte, diagramme en grafika, en waar moontlik rekenaars in die aanbieding gebruik [die antwoord oordra].
LU 3VERKENNING VAN VRAAGSTUKKEDie leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 uitdagings vir samelewings en nedersettings identifiseer, met ‘n fokus op bevolkingsgroei en -verandering [identifiseer die vraagstuk];
3.2 die faktore identifiseer wat tot bevolkingsgroei en –verandering bydra [faktore wat die vraagstuk affekteer];
3.3 prosesse identifiseer wat bevolkingsgroei en –verandering op verskillende plekke affekteer [faktore wat die vraagstuk affekteer];
3.4 maniere voorstel om op vraagstukke met betrekking tot bevolkingsgroei en –verandering in ‘n spesifieke konteks te reageer [maak keuses].

Memorandum

Aktiwiteit 1:

 1. die Karoo en die Noordweste (‘n deel van Namakwaland)
 2. Gauteng

Aktiwiteit 2:

a) die rondbeweeg van mense

b) mense wat die land verlaat

c) mense wat die land binnekom

Afdeling b

 • Mense soek na ‘n beter lewe. (*)
 • Werkers word verplaas om op ‘n ander plek te gaan werk.
 • Werkers doen aansoek om ‘n ander pos en moet dan verhuis.
 • Mense tree af en gaan vestig hulle dan op ‘n ander plek.
 • Mense keer terug na hul gebied wat onder die vorige politieke bedeling van hulle weggeneem is.
 • (*) Hierdie is dalk die mees opvallende verskynsel in Suid-Afrika, en kry later in die module meer aandag.

Aktiwiteit 3:

Waar wil die mense woon?

(a) fabrieke bied baie werkgeleenthede V
(b) gebrek aan hospitale O
(c) genoeg goeie skole en kort afstande daarheen V
(d) gewoonlik hoër salarisse en lone V
(e) groot verskeidenheid vermaak en ontspanning beskikbaar V
(f) groot verskeidenheid werkgeleenthede beskikbaar V
(g) kan makliker van werk verander V
(h) kinders meestal ver van skole af O
(i) meganisasie lei tot minder werkgeleenthede O
(j) moeilik om sonder openbare vervoer oor die weg te kom O
(k) ruim verskeidenheid openbare vervoer V
(l) te lae lone in sommige gevalle O
(m) te stil vir mense wat baie van geselskap hou O
(n) voldoende gesondheidsdienste en hospitale V
(o) werkgeleentheid op klein dorpies baie beperk O

Aktiwiteit 4:

a) MENSE SOEK NA ‘n BETER LEWE

of

MENSE WIL WEGKOM VAN HUL ARMOEDE

b) (1) Op die oomblik is daar hopeloos te veel leerders vir die skole.

Die WKOD kan nie voorbly met die bou van skole nie.

 1. Die migrasiepatrone gaan nie gou verander nie.

(3) Mense bou huise op plekke wat nie daarvoor geskik is nie.

In die winter is die lewenstoestande van mense in plakkerskampe (informele behuising) haglik.

c) (1) Armoede/swak lewensomstandighede weens ‘n gebrek aan werkgeleenthede is die hoofoorsaak.

(2) Die verbetering van die lewensomstandighede van die mense van die Oos-Kaap is hul hoofdoel. Dit sal bereik word onder meer met werkskepping en maniere om mense selfonderhoudend te maak.

(3) Die meeste leerders sal dalk insien dat dit ‘n goeie plan is. Wat hulle ook moet/sal besef, is dat die planne volhoubaar moet wees.

d) ARMOEDE

Aktiwiteit 5:

a) Skole loop dalk leeg, of as skole oorbenut was, raak omstandighede beter.

b) Lidmate gaan weg en kerke sukkel om hul verpligtinge na te kom.

c) Kopers raak minder en minder, winkeliers kry gevolglik swaar.

d) Omdat daar minder werksoekers is, sal die oorblywende mense dalk minder sukkel om

‘n werkie te kry, maar die toestand kan ook ontstaan dat die werkers later te min raak.

e) Sal eintlik verbeter, want dienslewering is maar swak, en minder druk sal daarop geplaas word.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask