<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Uitdrukking en kommunikasie

Module 5

Om rituele te identifiseer

MUSIEK

Aktiwiteit 1:

Om rituele te identifiseer

[lu 4.4]

2Alle kulture in die wêreld het een of ander vorm van geloof wat deur godsdienstige rituele beoefen word.

Kies ‘n spesifieke ritueel uit jou godsdiensbeoefening, vul dit hier onder in en beantwoord dan die vrae. Daarna kan ‘n opname gedoen word om te bepaal watter elemente gewoonlik betrokke is by een of ander vorm van ‘n ritueel van godsdienstige aard.

RITUEEL: JA NEE KlasmeerderheidJa/Nee
Is daar musiek by betrokke?
Is daar beweging by betrokke?
Is daar dans by betrokke?
Is daar sang by betrokke?
Is die woorde van die sang belangrik?
Is die sang hoofsaaklik solo?
Is die sang hoofsaaklik samesang?
Is daar ander elemente wat bydra tot die atmosfeer? (kerse)
Is daar iets wat almal deel? (bv. brood, wyn)
Is daar simbole by betrokke? (bv. water)
Dink jy ‘n ritueel kan op sy eie uitgevoer word?

Aktiwiteit 2:

Om die simboliek in rituele identifiseer

[lu 4.4]

Wat is simboliek?

In rituele speel simboliek ‘n belangrike rol.

 • Dink aan die groet-ritueel.
 • Die hande skud is net ‘n simbool . Dit skep letterlik ‘n band tussen die twee mense en simboliseer (dui op, beteken) vriendskap.
 • Nog ‘n voorbeeld waar water as simboliek gebruik word is die Hatsiatsia (Uitgespreek: Hat-cha-cha)

De Hatsiatsia is ‘n ritueel uit Ghana wat op die eerste Sondag van elke maand gehou word. Mense staan in ‘n kring met ‘n emmer geseënde water in die middel. Hulle dans dan stadig om die emmer en elkeen kry ‘n kans om sy hande in die emmer te steek en dan sy gesig af te vee. Die water word as simbool gebruik om die argumente die afgelope maand met vriende en familie “weg te was” (vergewe en vergeet). Die musiek word op metaalklokke gespeel.

 1. Wat is die simboliek van water in jou geloof /godsdiens?
 1. Hoekom dink jy is die woorde van die sang belangrik in ‘n ritueel?
 1. Wat dink jy is die simboliek van die samesang in ‘n ritueel?

Aktiwiteit 3:

Om die funksie van musiek in rituele te ondersoek

[lu 4.4]

MUSIEK EN SIMBOLIEK

Musiek speel ‘n belangrike rol in rituele. Spesifieke musiek word dikwels geassosieer met sekere rituele.

 • Luister na die musiekvoorbeelde.
 • Besluit dan met watter van die onderstaande rituele jy dit sou verbind.
 • Teken enige simbool wat jy met hierdie rituele sou assosieer.
Skoolbyeenkoms Troue Nasionale vakansiedag Sportbyeenkoms

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Voorbeeld 3:

Voorbeeld 4:

 • Die funksie van Musiek in rituele
 • Almal sing en/of dans saam. ‘n BAND word gevorm
 • Die woorde van die lied wat ons sing dra ‘n BOODSKAP uit.
 • Terwyl ons sing ervaar almal EMOSIES: vrolik, hartseer,trots, opgewondenheid.
 • Die lied skep ‘n spesifieke ATMOSFEER: feestelik, spokerig.

Ondersoek die musiek

 • ‘n Sportritueel

Voltooi nou die volgende t.o.v. die musiek in ‘n sportritueel, bv. in ‘n wedstryd tussen Suid-Afrika en Engeland:

 • Watter band word gevorm?
 • Watter boodskap word uitgedra?
 • Watter emosies word ervaar?
 • Watter tipe atmosfeer word geskep?
 • ‘n Skoolritueel

Voltooi nou die volgende t.o.v. die musiek in ‘n skoolritueel:

 • Watter band word gevorm?
 • Watter boodskap word uitgedra?
 • Watter emosies word ervaar?

Watter tipe atmosfeer word geskep?

 • ‘n Godsdiensritueel

S tap 1

Lees die volgende, eers in Afrikaans en dan in Xhosa:

S tap 2

Verdeel in groepe en voer die opdragte uit wat Juffrou van julle vra.

Kies die korrekte term:

 • Herhaling / nabootsing / vraag-en-antwoord is wanneer dieselfde patroon deur dieselfde stem herhaal word.
 • Herhaling / nabootsing / vraag-en-antwoord is wanneer dieselfde patroon deur ‘n ander stem herhaal word.
 • Herhaling / nabootsing / vraag -en-antwoord is wanneer twee stemme verskillende patrone gebruik om mekaar op te volg.

S tap 3

MASITHI staan ook bekend as “Die Groot Amen”.

Stephen Molefe (‘n onderwyser) het hierdie Xhosa-lied gekomponeer.

Aan die einde van die erediens is daar gewoonlik ‘n dankseggingsgebed. As slot van die dankseggingsgebed sluit die res van die gemeentelede by die prediker aan met hierdie lied. Die betekenis van die woorde is “Kom ons sê: Amen, Ons prys U”.

S tap 4

Sing die lied!

S tap 5

Voltooi die volgende deur die korrekte woorde te kies:

atmosfeer vraag-en-antwoord boodskap band herhaling dankbaarheid
 1. Die gemeentelede sing saam met die prediker die slotsang. Daar is dus ‘n

_________ tussen die al gemeentelede en die prediker.

 1. Die woorde dra ‘n _________ uit, nl. “Ons prys U” (geloof)
 2. ‘n Gewyde _________ word geskep.
 3. Die emosie wat ervaar word is die van _________ .
 4. Kenmerke van hierdie lied: ________ en _________ .

Aktiwiteit 4:

Om ‘n ritueel te skep en uit te voer

[lu 4.4]

Skep nou julle eie ritueel! Skryf oor die volgende nadat jou groep ‘n finale besluit oor die volgende aspekte geneem het.

 • Spesifieke geleentheid
 • Simbool en simboliek daaragter
 • Beweging
 • Sang en woorde
 • Begeleiding
 • Ander

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om te analiseer en om ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK (4.4)
 • musiek wat die simboliek van rituele kan navors, skep en aanbied.
DRAMA (4.2 - 4.3)
 • ‘n kulturele ritueel (religieuse seremonie of sosiale viering) dramatiseer en die gebruik van drama-elemente (bv. patroon, repetisie, sekwens) demonstreer; en
 • die belangrikheid van hierdie ritueel aan die deelnemers kan verduidelik.
DANS (4.1)
 • ‘n sang-en-dansritueel kan navors, probeer en verduidelik (bv. slangdans, rietjiedans, stokdans) deur te verwys na die doel en struktuur – patrone, herhaling en sekwens; en
VISUELE KUNS (4.5 - 4.6)
 • die gebruik van verskeie artefakte in kulturele rituele kan demonstreer en beskryf; en
 • muurskilderye in eie gemeenskap as ‘n vorm van kommunikasie kan navors met die klem op die beoogde boodskap, teikengroep, tegnieke, gepaste materiale, tekens en simbole.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask