<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 8:

Om bewus te word van hoe taal vir verskillende teikengroepe gebruik kan word

[lu 2.4.1]

Ons gebruik taal in ‘n bepaalde register . Ons praat “ anders ” as ons m et ons maats praat as wanneer ons iets meer formeel moet meedeel. Hier is ‘n voorbeeld van ‘n leerder wat ‘n tenniswedstryd by sy/haar skool bygewoon het. Hy/sy gee (i) mondelings verslag aan sy/haar maat (ii) met ‘n saalbyeenkoms en (iii) aan die plaaslike radiostasie .

  • “Jong, gister het Bulletjie ou Smiley Smith van die baan gevee. Na dese sal ou Smiley nie meer so windmakerig wees nie. Smiley kon net een pot wen. Hy is lekker deur Bulletjie opgedons. Wonder wat sê Thea?”
  • Verlede Dinsdag het Desmond Viljoen (alias Bulletjie) vir Johann Smith in ‘n tenniswedstryd gewen om sodoende die eerste plek op die tennisleer in te neem. Die telling was 6 - 1 in Desmond se guns.
  • Gister, Dinsdag 9 Julie, het Desmond Viljoen die eerste plek op die tennisleer ingeneem deurdat hy Johann Smith, kampioen van Die Laerskool Sonop, met 6 - 1 verslaan het. Die wedstryd is hoofsaaklik van die agterbaan beslis en Johann Smith was nie opgewasse teen die kanonafslane van Desmond Viljoen nie. Desmond Viljoen sal nou sy kroon op die spel plaas teen Michael April op Woensdag 17 Julie.

Kies nou enige sportgebeurtenis en gebruik taal in ‘n bepaalde register. Vertel eers aan jou maat in jul algemene spreektaal wat gebeur het, berei dan ‘n mondelinge weergawe voor wat jy met jul saalbyeenkoms met terugrapportering aan jou skoolmaats gaan meedeel en dan berei jy ‘n verslag voor wat jy op die plaaslike radiostasie met die luisteraars gaan deel.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTER Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
1.1 geniet dit om na verskillende soorte mondelinge tekste te luister en reageer krities daarop (soos stories, legendes, gedigte, toneelstukke, debatte en praatjies).
LU 2
PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 dra ervaringe, idees en inligting in verskillende kontekste vir verskillende teikengroepe en doeleindes oor:
2.1.6 ontwikkel feitlike en beredeneerde argumente om mening te regverdig;
2.4 gebruik gepaste taal vir verskillende doeleindes en teinkengroepe:
2.4.1 gebruik die gepaste register in onbekende en meer uitdagende situasies en toon bewustheid van verskillende teikengroepe;
2.4.2 manipuleer taal vir verskillende doeleindes, soos om te oorreed, te argumenteer, te inspireer en met iemand te identifiseer.
2.3 gebruik gepaste liggaamstaal en aanbiedingsvaardighede:
2.3.2 wissel volume, toon en0 tempo vir klem en effek;
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
4.1 skryf verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe:
4.1.1 skryf vir persoonlike, ondersoekende, speelse, verbeeldings- en skeppende doeleindes (soos joernale, gedigte, mites, dialoë);
4.1.2 skryf informatiewe tekste waarin idees duidelik en logies vir verskillende teikengroepe uitgedruk word (soos kennisgewings, verslae);
LU 5
DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
5.1 gebruik taal om te dink en te redeneer:
5.1.4 kontrasteer teenstellende perspektiewe en gee redes;
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.4 ontwikkel bewustheid en gebruik van styl:
6.4.6 toon kennis van die gebruik van ‘n verskeidenheid idiomatiese uitdrukkings.

Memorandum

Aktiwiteit 1

Leerders se eie bydraes, maar in wese is die boodskappe o.m.

(1) Die invloed van faktore soos die son, die aantrekkingskrag van die aarde, oefening, gesigsbehandeling, veroudering en menslike gene op ‘n mens se voorkoms.

(2) Anna Kournikova is baie aantrekliker (“sexy”) as Amanda Coetzer.

(3) Sommige mans stel net in Anna Kournikova se voorkoms belang en gee nie om of sy presteer nie.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask