<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Wie was die president van die Zuid-Afrikaansche Republiek ten tye van die Tweede Vryheidsoorlog?
 • Wie was die bevelvoerder van die Britse troepe?
 • Wie was die koningin van Nederland wat ‘n skip na Suidelike Afrika gestuur het?
 • Wat was die name van twee van die skepe waarna daar in die leestuk verwys word?
 • Watter Boere-generaal het gehelp om die Krugermiljoene te begrawe?
 • In watter land is Lourenço Marques geleë?
 • Hoekom dink julle is die skip na Lourenço Marques gestuur om Paul Kruger te gaan oplaai, en nie na Durban of Kaapstad nie?
 • Hoekom het die president die goud saam met hom Europa toe geneem?
 • Waar het die president sy laaste jare deurgebring?
 • Wat was sy sterfdatum?

Opdrag 2:

Om betekenis van woorde te bepaal

[lu 3.2]

Skryf elkeen van die onderstaande woorde langs sy betekenis neer:

Skatkis, skatkamer, skatryk, oorskat, onderskat, skattig, skattebol,
skatlam, skattie, skat, skatlik, skattig, onskatbaar, skatbaar, skatter.
 1. Wanneer die waarde van iets te groot is om te bepaal.
 2. ‘n Persoon wat baie geld en besittings het.
 1. ‘n Plek waar skatte bewaar word.
 2. Om naasteby die waarde van iets te bepaal.
 3. Drie ander woorde vir hartlam of liefling. _______,

_______________of ______________ .

 1. Die houer waarin ‘n skat gehou word.
 2. Twee woorde vir iets wat pragtig of dierbaar is. _________

en ______________

 1. Wat geskat of waardeer kan word.
 2. Die teenoorgestelde van oorskat.
 3. ‘n Persoon wat die waarde van iets moet skat.

Opdrag 3:

Om verbeeldingryk en kreatief te skryf

[lu 4.1.2]

Veronderstel jy ontdek ‘n deel van die Krugermiljoene wat êrens begrawe lê. Maak ‘n lys van die dinge wat jy daarmee sal doen.

Die biografie

‘n Biografie is ‘n lewensbeskrywing van ‘n persoon, gewoonlik deur ‘n ander persoon gedoen. Daarteenoor kry ‘n mens ook ‘n outobiografie wat deur die persoon self oor homself geskryf is. Met ander woorde, hy vertel sy eie lewensverhaal.

‘n Biografie handel oor ‘n persoon se lewe. Gewoonlik is dit ‘n beroemde persoon soos ’n politikus, filmster, popster, sakeman of sportster. ‘n Biografie kan tydens ‘n persoon se lewe geskryf word, of nadat hy reeds dood is.

Hier volg ‘n paar biografiese besonderhede oor Paul Kruger:

Volle name : Stephanus Johannes Paulus Kruger

Geboortedatum : 10 Oktober 1825

Geboorteplek : Op die plaas Bulhoek in die distrik Steynsburg

Hoogtepunte in sy lewe :

As jong seun vertrek hy saam met sy ouers op die Groot Trek. Hy het feitlik geen skoolopleiding gehad nie.

Hy was ‘n onverskrokke jagter en baie sterk en fors gebou.

Op 25-jarige leeftyd word hy as veldkornet gekies.

In 1857 was hy een van die opstellers van die grondwet van die Zuid-Afrikaansche Republiek.

1874 word hy lid van die Uitvoerende Raad van die Republiek.

Op 9 Mei 1883 word hy as die derde staatspresident van die Republiek in Pretoria ingesweer. Hy beklee die pos vir 19 jaar.

Toe goud aan die Witwatersrand ontdek is, het duisende vreemdelinge en fortuinsoekers na Johannesburg gestroom, en vir hierdie mense is baie gou stemreg geëis deur die Britse regering. Tydens die onderhandelings tussen Engeland en die ZAR het dit egter duidelik geword dat die Britte veral planne gehad het om die Transvaal sy onafhanklikheid te ontneem omdat hulle agter die goud van die Witwatersrand was.

Questions & Answers

the cell wall is targeted
Rebel Reply
what is rispiration
Liaquat Reply
transpiration in organism
Liaquat
what is biology mean?
Nickey Reply
bio means life logy means study . study about life . physiology. morphology . anatomy and others organisms related topics is termed as biology
Darshan
Biology is the study life. that the study about living organism
SIRAJO
cell
Gachriku
what is oxidation?
Rose Reply
 the state or result of being oxidized
Emmanuel
hahahaha thanks, but my teachers requires a thorough meaning about that
Rose
Is the process of oxidizing ,the addition of oxygen to a compound with a loss of electrons, always accompanied by reduction
Korletey
loss of electron....
Anwar
thank you. 😊
Rose
thank you. 😊
Rose
thank you. 😊
Rose
what is oxidized
Oyebanji
the process or result of oxidizing or being oxidized.
Jersey
my pleasure
Anwar
Google itttt.....if need explanation
Anwar
to rose...
Anwar
oxidation is the removal of oxygen addition of hydrogen
SIRAJO
what is genetic
Chibawa Reply
genetic is the study of inheritance and variation
Elizon
Nice one genetic is the scientific study of heredity and variation in living organism
SIRAJO
Genetic : generally is the scientific study of heredity and variation in living thing .
Olorukooba
name the enzymes that i found in the saliva
Valuables Reply
salivary amylase
Isaac
draw a bacterium cell and label
Kadijah Reply
What are the osmoregulatory functions of the kidney?
bisi Reply
filter
Meenu
What is ecology
Hebert Reply
it is the study of interaction of living organisms with their environment.
Doris
what is cell
Etama Reply
cell is the basic unit of life
Asiatou
cell is the basic structural and functional unit of an living organism
Darshan
a cell is the smallest and most basic unit of a living thing
John
cell is the basic unit of life. we are made up of 60,000 billions of cells.Each cell carry out a specific function in the body.
Pallavi
A cell is the smallest basic functioning unit of life.
Ali
where is the pectoral gridle located?
Tiania Reply
What is hypotonic
Bright Reply
what is hypotonic
Dangaya
Hypotonic means weak solution
Ali
the difference between the two cells
Obeng Reply
explain the courses and the correction of lon term sightedness and short term sightedness
Isaac Reply
long sightedness is said to be like someone that can see far object clearly why short sightedness is someone that only can see near obect
SHEDRACK
why drinking excess alcohol causes thirst and dehydration
uwikuzo Reply
Can we chat about nutrition please?
Elia
yes
Uzair
sure
Uzair
Uhm why is it so important to follow the nutritional process?
Elia
BC it contribute to the source of life
SHEDRACK
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask