<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Regte en verantwoordelikhede

Module 9

Menswaardigheid in verskeie gelowe in suid-afrika

Menswaardigheid en respek vir mekaar is so belangrik dat dit in ons land se handves neergeskryf is: “ menswaardigheid, die bereiking van gelykheid en die bevordering van menseregte en vryheid ”.

Ons het ‘n handves wat kulturele en geloofsverskille (diversiteit) erken. Die fondament waarop alle godsdienste gebou is, is die intensie om goed te doen. Hierdie baie belangrike waarde help alle mense om so te lewe dat hulle mekaar kan help en respekteer.

Soos julle reeds in grade 4 en 5 geleer het, het Suid-Afrika ‘n ryk verskeidenheid van verskillende gelowe en godsdienste. Ons kom dikwels mense teë wat ander klere dra as die normale kleredrag, byvoorbeeld ‘n non in haar wit en swart nonnekleed, of ‘n Joodse seun wat ‘n klein hoedjie ( kippa of yarmulka ) op sy kop het of miskien ‘n Moslem-meisie met ‘n sjaal ( hijab ) wat haar hare bedek. Dit is belangrik vir ander om so ‘n persoon te respekteer, maar ook om te weet waarom so ‘n persoon hierdie spesiale klere dra en wat hulle daarmee sê. ‘n Mens behoort glad nie vir so ‘n persoon te lag of hom/haar te terg nie. Jy tas daardeur sy menswaardigheid aan, maar wys ook terselfdertyd jou eie onkunde.

Aktiwiteit 1:

Om aktiwiteite oor verskillende geloofsgroepe uit te voer

[lu 2.5]

Klasopdrag

Stap een:

  1. Alle leerders word aangemoedig om foto’s of prente klas toe te bring waarop ‘n sekere godsdiens of geloof deur kleredrag uitgebeeld word.

b) Sorteer met behulp van die opvoeder en kundige maats die prente in verskillende geloofsgroepe.

c) Leerders wat kundig is oor ‘n spesifieke geloof, moet veral aangemoedig word om hulle kennis met die klas te deel.

d) Maak ‘n collage op ‘n groot plakkaat wat julle dan teen die bord vassit.

e) Onthou om die opskrifte van die verskillende gelowe by die toepaslike prente te skryf.

Stap twee:

  • Maak ‘n kolom langsaan op die swartbord en beskryf kortliks die kleredrag van elke geloofsgroep wat julle geïdentifiseer het.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n brief te skryf oor respek vir ander se gelowe

[lu 2.5]

Individueel

Jy het gesien ‘n maat lag vir ‘n non wat oor die pad loop. Skryf ‘n kort briefie op jou e-pos om vir jou maat te verduidelik waarom die non so aantrek en wat daar in ons grondwet staan om te sorg dat almal se godsdiens of geloof gerespekteer moet word.

Wenk:

Bring gerus ‘n plakkaat met die land se Handves van Menseregte op die klasmuur aan.

Aktiwiteit 3:

Om ander persone se beskouings te respekteer

[lu 2.5]

Individueel

Lees die onderstaande sinne deur en dink waarom jy dinge wat jou maats se ouers hulle nie toelaat nie, moet respekteer.

a) Mose Levin mag nie hamtoebroodjies eet nie.

b) Sannie Bantjies mag nie op Sondae hokkie speel nie.

c) Shareen Shariek mag nie bedags eet in die maand van Ramadaan nie,

d) Jan Swanepoel moet elke Sondag Sondagskool toe gaan voordat hy mag gaan speel.

Stap een:

Aan watter geloof behoort die kinders hierbo genoem?

a)

b)

c)

d)

Stap twee:

  • Hoe moet ek verduidelik dat hierdie persone gerespekteer moet word as een van my maats hulle terg?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELING Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 nadink oor eie toepassing van kinderregte soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse grondwet;
2.2 die belangrikheid van ’n nasiebouprogram wat met ’n nasionale dag gepaardgaan, bespreek en evalueer;
2.3 die uitwerking van geslagstereotipering, seksisme en mishandeling op persoonlike en sosiale verhoudings bespreek;
2.4 die betekenis en persoonlike en sosiale belangrikheid van belangrike stadiums in die individu se lewe in ’n verskeidenheid kulture vertolk;
2.5 menswaardigheid in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask
Eric Crawford
Start Quiz