<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Plak dit op die folio wat jou opvoeder aan jou sal gee.
 • Dui die simmetrie-as met ‘n kleurkryt aan. (Gebruik jou liniaal!)

2. Voer die volgende opdragte uit:

 • Trek nou die vorms wat jy vir die tabel in aktiwiteit 1.7 gebruik het, netjies oor op papier (vra jou opvoeder). Jy kan dit so groot trek as wat jy wil.
 • Dui die simmetrie-asse netjies aan.

Aktiwiteit 6:

Om 3d-voorwerpe te ondersoek en te vergelyk [lu 3.3.1]

Om 3d-voorwerpe te herken [lu 3.3.1]

Ons het nou baie met 2-dimensionele vorms gewerk. Nou gaan ons 3-dimensionele figure van naderby bekyk.

1. Hou ‘n klasbespreking oor wat die verskil is tussen 2-dimensionele vorms en 3-dimensionele voorwerpe.

2. Hoe sal jy daarvan hou om ‘n argitek en bouer te wees? Jy en ‘n maat het nou die geleentheid om die skool van jul drome te bou! Julle benodig

 • ‘n groot stuk karton
 • gom en skêr
 • vuurhoutjiedosies, ens. (Gebruik jul eie, oulike idees!)

Hierdie skool moet klaskamers hê en daar moet ’n ronde swembad wees. Natuurlik wil julle ’n rekenaarsentrum en ’n saal ook hê. Die kleedkamers en die rugbyveld moet sommer naby aan mekaar geleë wees.

Hier volg bruikbare inligting. Bestudeer dit eers voordat julle begin werk.

’n Struktuur soos ’n vuurhoutjiedosie word ’n REGHOEKIGE PRISMA genoem, want al die platvlakke is reghoeke.

’n KUBUS is ’n spesiale soort prisma, omdat die sye van ’n kubus ewe lank is en die syvlakke ewe groot is.

3. Wanneer julle model klaar is, moet julle die onderstaande tabel voltooi. Kyk na die figure wat julle gemaak het. As die saal bv. ’n reghoekige prisma is, kom dit in daardie kolom.

Reghoekige prismas Kubusse Ander 3D-vorm 2D-vorm
bv. Saal ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................
...................................... ............................... ............................... ...............................

Aktiwiteit 7:

Om patrone van geometriese vorms te maak en te beskryf in terme van tessellasies [lu 3.5.1]

Tesselasies

Dink ’n bietjie hoe teëls teen ’n muur of op die vloer van ’n badkamer gelê word. Die teëls pas presies teen mekaar. Die spasies wat jy sien, is net daar vir die sement of gom sodat die teëls stewig vasgeheg kan word en nie los kan kom nie.

Die teëls lyk gewoonlik só as dit gelê word:

Ons sê die teëls TESSELEER omdat hulle PRESIES, sonder tussenruimtes, inmekaar pas.

Aktiwiteit 9:

Om patrone van geometriese vorms te maak en te beskryf in terme van tessellasies [lu 3.5.1]

1. Gaan kyk vanmiddag by die huis na die teëls in jul badkamer, kombuis of enige ander vertrek in die huis. Jy kan ook na die teëls op die vloer of teen die mure van enige winkel in jou omgewing gaan kyk. Maak ‘n skets daarvan in die blok hieronder

2. Kyk nou weer na die skets van die teëls hierbo. Sien jy dat die binneste teëls reghoeke is en dat die buitenste teëls driehoeke is.

Maak nou jou eie patrone met ’n kombinasie van

 • driehoeke
 • vierhoeke
 • vyfhoeke
 • enige kreatiewe vorm

Gebruik die kolletjiespapier

Assessering

LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen 2D-vorms en 3D-voorwerpe in ’n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 2D-vorms en 3D-voorwerpe herken, visualiseer en benoem in natuurlike en kulturele vorms en ‘n meetkundige agtergrond, insluitend dié wat vroeër behandel is, met die klem op:3.1.1 ooreenkomste en verskille tussen kubusse en reghoekige prismas;
 • ooreenkomste en verskille tussen vierkante en reghoeke;
3.2 2D-vorms en 3D-voorwerpe beskryf, sorteer en vergelyk uit die omgewing en uit tekeninge of prente volgens eienskappe, insluitend:
 • getal en / of vorm van vlakke;
 • getal en / of lengte van sye;
3.3 2D-vorms en 3D-voorwerpe wat in hierdie graad bestudeer word, ondersoek en vergelyk (alleen en/of as ‘n lid van ’n groep of span) volgens die bostaande eienskappe deur die volgende te doen:
 • maak modelle van meetkundige voorwerpe met veelhoeke wat uitgeknip is;
 • teken vorms op grafiekpapier;
3.5 2D-vorms en 3D-voorwerpe en patrone van meetkundige vorms maak en dit beskryf na aanleiding van:
 • tessellasies;
3.6 natuurlike en kulturele 2D-vorms, 3D-voor-werpe en patrone in terme van geometriese eienskappe herken en beskryf.

Memorandum

AKTIWITEIT 3

1. 6

2. 5

3. 6

4. 4

AKTIWITEIT 4

6 ; 7

3 ; 6 ; 10 ; 98 ; 218

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask