<< Chapter < Page
  Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật     Page 4 / 37
Chapter >> Page >

+ Đối với truyền động các đăng: ta bơm mở vào các ổ bi kim, ổ bi trung gian (nếu có), vào rãnh then hoa, siết chặt các mặt bích...

+ Ở bảo dưỡng các cấp cao người ta tháo rời hộp số để kiểm tra mòn, cong, gãy, rạn nứt...các chi tiết.

+ Với các hộp số, hộp phân phối thuỷ lực phải thay dầu truyền động đúng mã hiệu, chủng loại.

Chẩn đoán trục các đăng

Sử dụng khi muốn truyền chuyển động giữa hai trục không nằm trên cùng đường thẳng.

Rung ở vùng tốc độ nào đó do mòn then hoa.

Kêu ở khớp các đăng do ổ bi kim bị mòn hoặc khô mỡ.

Kêu ở mối ghép bích ổ chạc chữ thập.

Chẩn đoán cầu chủ động

(Trọng tâm truyền lực chính)

Nhiệm vụ và cấu tạo truyền lực chính

Tăng mô men và biến chuyển động quay dọc của động cơ thành chuyển động quay ngang của hai bán trục.

Ồn do mòn bộ truyền, mòn ổ bi. Điều chỉnh khe hở bằng cách thay đổi các tấm đệm và siết căng các ổ bi côn.

Moay ơ bánh xe đảo, do mòn rơ ổ của moay ơ.

Hình 10.7 Truyền lực chính bánh răng nón Hình 10.8 Truyền lực chính bánh răng Hypôit
Hình 10.9 Truyền lực chính kép kiểu tập trung Hình 10.10 Truyền lực chính kép kiểu phân tán

Chẩn đoán kỹ thuật truyền lực chính

Truyền lực chính làm việc ồn: khe hở ổ trục bánh răng côn chủ động (quả dứa) tăng. Độ rơ tổng cộng của truyền lực chính tăng, kiểm tra bằng cách kích bánh xe lên, kéo phanh tay lắc nếu dịch chuyển quá 45mm theo chu vi thì phải điều chỉnh khe hở ổ bi.

Thiếu dầu bôi trơn trong vỏ truyền lực chính. Sự ăn khớp của cặp bánh răng côn không đúng, điều chỉnh bằng cách dịch trục của các bánh răng theo sơ đồ.

Điều chỉnh ổ bi đỡ bộ vi sai sau đó điều chỉnh vết ăn khớp của bánh răng quả dứa và bánh răng vành chậu. Vết tiếp xúc liên quan đến áp suất tiếp xúc mặt răng, ảnh hưởng đến tải trọng tác dụng lên răng.

Điều chỉnh khe hở ổ bi bánh răng quả dứa (bánh răng chủ động). Điều chỉnh khe hở ổ bi moay ơ. Các khe hở này liên quan đến độ rơ tổng cộng của bánh xe.

Vãút tiãúp xuïc trãn baïnh ràng vaì hæåïng âiãöu chènh

Hình 10.11 Truyền lực chính kép ZIL-1301-Mặt bích bánh răng dẫn động. 2-Vòng chắn dầu. 3-Nắp. 4-Vòng đệm bánh răng dẫn động. 5-Đệm. 6-Vòng bi trước của trục bánh răng côn. 7-Ống lót của các te bộ truyền động chính. 8-Vòng điều chỉnh của vòng bi trục bánh răng côn dẫn động. 9-Vòng bi sau của bánh răng côn dẫn động. 10-Đệm điều chỉnh sự ăn khớp của các bánh răng côn. 11-Bánh răng côn dẫn động. 12-Bánh răng côn bị động. 13-Đệm điều chỉnh. 14, 29-Vòng bi trục bánh răng dẫn động hình trụ. 15,28-Nắp vòng bi. 16-Bánh răng dẫn động hình trụ. 17-các đăng bộ truyền động chính. 18-Nắp vòng bi bộ vi sai. 19-Đĩa tựa của bánh răng nửa trục. 20-Nắp bên phải hộp vi sai. 24-Vòng bi hộp vi sai. 25-đai ốc điều chỉnh vòng bi hộp vi sai. 26-Nửa trục. 27-Dầm cầu sau. 30-Túi dầu nhờn.

Hình 10.12. Cầu xe Kamaz

Chẩn đoán hệ thống lái

Nhiệm vụ và cấu tạo hệ thống lái

Nhiệm vụ

Giữ xe chuyển động ổn định theo yêu cầu của người lái.

Nhờ hệ thống lái ô tô có thể:

- Quay vòng mà bánh xe ít bị trượt.

- Lực trên vành lái hợp lý và tạo cảm giác đánh lái phù hợp.

- Đảm bảo ô tô có khả năng tự trở về trạng thái chuyển động thẳng.

Questions & Answers

the art of managing the production, distribution and consumption.
Satangthem Reply
what is economics
Khawar Reply
what is Open Market Operation
Adu Reply
dominating middlemen men activities circumstances
Christy Reply
what Equilibrium price
Adji Reply
what is gap
mirwais
who is good with the indifference curve
Dexter
What is diseconomic
Alixe Reply
what are the types of goods
WARIDI
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10810/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô' conversation and receive update notifications?

Ask