<< Chapter < Page
  Hệ thống máy và thiết bị lạnh     Page 8 / 8
Chapter >> Page >

Có hai phương pháp chế biến rau quả : Bảo quản lạnh và chế biến lạnh đông.

Quy hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thuỷ sản

Các căn cứ để qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm

Việc bố trí mặt bằng quy trình công nghệ được căn cứ vào :

- Yêu cầu cơ bản khi quy hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm.

- Quy trình công nghệ sản xuất của từng mặt hàng. Đối với yêu cầu này cần lưu ý:

+ Bố trí theo từng nhóm mặt hàng có qui trình sản xuất tương tự : ở đây sẽ phân các mặt hàng theo nhóm qui trình công nghệ nhằm bố trí mặt bằng sản xuất đáp ứng đầy đủ đòi hỏi nghiêm ngặt của qui trình vệ sinh trong sản xuất các mặt hàng cao cấp, xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật. Mặt khác phải đảm bảo chi phí xây dựng thấp và hiệu quả sử dụng cao, đạt hiệu quả kinh tế chung của dự án.

+ Bố trí dây chuyển chế biến các mặt hàng theo nhóm có các qui trình công nghệ hoặc công đoạn chính tương tự nhau và có mức độ vệ sinh giống nhau. Mặt hàng trong cùng nhóm nếu không đủ qui mô sản lượng để bố trí sản xuất riêng thì có thể thiết kế sử dụng chung từng công đoạn, hoặc dùng xen kẽ có điều kiện trên cùng một mặt bằng.

Ví dụ các nhóm mặt hàng có quy trình công nghệ tương tự nhau tại khu vực chế biến như nhau:

1. Các sản phẩm đông block, IQF nguyên liệu từ tôm

2. Sản phẩm đông block và IQF: nguyên liệu từ mực, cá , ghẹ.

Một số số liệu về qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm

Bảng 9-1: Thông số xây dựng các kho lạnh mẩu của MYCOM

Công suất bảo quản (Tấn) 100 200 300 500 800 1000
Công suất cấp đông (Tấn/ngày) - 5 10 15 20 20
Diện tích nền( m2 ) - Kho lạnh- Phòng chờ- Buồng cấp đông- Buồng chờ cấp đông- Buồng máy- Buồng chế biến- Văn phòng- Phòng ăn và nghỉ ngơiTổng cộng 13233,1--33,149,6--247,8 231,554,523,2-46,366,1--421,6 283,569,540,523,252,966,126,421,5583,6 443,584,563,636,459,592,533,124,8837,6 698,099,289,339,7109,0158,559,544,61297,8 978,0132,089,339,7129,0158,559,544,71630,7
Cách nhiệt(mm) - Kho lạnh- Buồng cấp đông - Phòng chờ- Vật liệu cách nhiệt 150200100Styrofor 150200100 150200100 150200100 150200100 150200100
Công suất máy nén lạnh(Kcal/h) - Kho lạnh- Buồng cấp đông - Phòng chờTổng cộng 34.780-2.72037.500 68.04044.1503.930116.120 76.20088.3007.560172.060 102.720132.7507.860244.330 141.220177.81010.280329.290 194.440177.81011.490383.740
Máy nén MYCOM
Máy nén piston N4A1 Cụm N4A1 Cụm N6A2 Cụm N8A2 Cụm N4BN6B2 Cụm N6B2 Cụm
Máy nén trục vít N100L1 Cụm N125L1 Cụm N160S1 Cụm N125L2 Cụm N160S2 Cụm N160SN160L

Trên bảng 9-1 và 9-2 trình bày các thông số xây dựng của một số nhà máy chế biến bảo quản lạnh và sản xuất, bảo quản đá mẩu của MYCOM dùng tham khảo

Bảng 9-2: Thông số xây dựng khu vực sản xuất và bảo quản đá của MYCOM

Năng suất bể đá (Tấn/Ngày) 10 15 20 30 50 100
Kho bảo quản đá (Tấn) 600 700 1100 1500 2000 2800
Diện tích sàn (m2) - Buồng sản xuất đá- Kho chứa đá- Phòng đợi bảo quản- Phòng máy- Trạm điện- Văn phòng hành chính- Nhà ăn, hành lang, nghỉ ngơi Tổng cộng 87,0178,549,649,6-24,8-359,7 148,5218,026,869,5-28,9-491,3 178,5294,033,179,4-46,3-631,3 231,0397,033,166,2-39,726,4793,4 377,0535,039,789,319,852,936,41150,1 755,0775,099,0139,033,152,962,81917,0
Cách nhiệt (mm) - Bể đá- Kho bảo quản đá 150 mmT100 mmT
Công suất máy nén (Kcal/h) - Sản xuất đá- Bảo quản đáTổng cộng 57.76030.84488.604 85.28034.170119.450 113.10043.240156.340 202.91065.620268.530 279.42077.720357.140 558.84093.140651.980
Máy nén MYCOM
- Máy nén piston N8A N4A hoặc N6A N6A 2 máyN8A 2 máyN6B N8Avà N8B
- Máy nén trục vít N125LU N125LU N160LSU N160LU N160SU N200SU

Qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thuỷ sản

Để có tài liệu tham khảo về qui hoạch mặt bằng các nhà máy chế biến thuỷ sản, dưới đây chúng tôi giới thiệu, qui hoăch mặt bằng của một số xí nghiệp đông lạnh mẩu của MYCOM và một số xí nghiệp đông lạnh mới tại Việt Nam.

Nhà máy chế biến thuỷ sản với : kho lạnh 270tấn, máy cấp đông 10 tấn/ngày.

Hình 9-2 : Mặt bằng kho lạnh

Nhà máy chế biến thuỷ sản với kho lạnh 500 đến 700 tấn, tủ đông kiểu tiếp xúc 12 tấn/ngày và máy đá 30 tấn/ngày.

Hình 9-2 : Mặt bằng kho lạnh

Nhà máy bảo quản lạnh đông.

Hình 9-3 : Mặt bằng kho lạnh

Qui hoạch nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu cửa luỹ – quảng ngãi (dự án)

Hình 9-5 :Mặt bằng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu 1000 Tấn sản phẩm / năm

Qui hoạch nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu thọ quang - đà nẵng – 1000 tấn sp/năm

Hình 9-6 : Mặt bằng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Thọ Quang 1000 Tấn sản phẩm / năm

* * *

Questions & Answers

what is math number
Tric Reply
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
hi vedant can u help me with some assignments
Solomon
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống máy và thiết bị lạnh. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10841/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?

Ask