<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Khi xây dựng nội dung dạy học, trong một số trường hợp chúng ta cần đưa vào những thư viện ảnh để giúp học viên có thể hiểu nội dung một cách nhanh chóng. Đây là một trong những khác biệt lớn đối với các tài liệu là sách báo truyền thống.

Để đưa một thư viện ảnh vào nội dung, ta làm như sau:

Bước 1: Kích chọn iDevice Image Gallery. Khi đó, màn hình nhập nội dung iDevice hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập tiêu đề cho thư viện ảnh trong ô Title

Bước 3: Để đưa một ảnh vào thư viện, ta kích chọn nút Add images. Khi đó, eXe sẽ hiển thị hộp thoại cho phép ta lựa chọn hình ảnh cần đưa vào.

Ở dưới mỗi hình ảnh sẽ có một số hộp điều khiển

  • Ô nhập tiêu đề: Mỗi hình ảnh đều có thể có một tiêu đề riêng. Chúng ta nhập tiêu đề cho hình ảnh trên ô này.
  • Nút hình thùng rác được sử dụng để xoá ảnh khỏi thư viện
  • Các nút mũi tên được sử dụng để thay đổi vị trí của ảnh trong thư viện. Nút mũi tên sang trái sẽ dịch chuyển ảnh sang bên trái, nút mũi tên hướng sang phải sẽ dịch chuyển hình ảnh sang bên phải.

Sau khi hoàn thành nhập thư viện ảnh, ta bấm dấu check màu xanh ở góc dưới iDevice để lưu lại nội dung của iDevice.

Nhập nội dung là một hình ảnh có thể phóng to bằng kính lúp (image magnifier)

iDevice này được dùng để đưa một ảnh vào bài giảng, và cho phép phóng to từng phần của ảnh thông qua một “kính lúp” ảo. Nếu ảnh đưa vào có độ phân giải càng lớn thì độ phóng to càng lớn.

Để làm điều này, ta thực hiện như sau:

Kích chọn iDevice Image Magnifier. Khi đó, màn hình soạn thảo nội dung cho iDevice này có dạng như sau :

Trong ô Caption, ta nhập tiêu đề cho bức ảnh

Trong ô soạn thảo văn bản, ta nhập đoạn văn bản hiển thị cùng với ảnh. Đoạn văn bản này có thể được sử dụng để mô tả hình ảnh.

Để đưa ảnh vào, ta kích chọn Select an image (JPG file). Chú ý rằng hệ thống chỉ chấp nhận ảnh với định dạng JPEG (có đuôi là *.jpg).

Trong hai ô Display as, ta chọn kích thước hiển thị của ảnh (tính theo pixel). Nếu muốn giữ nguyên kích thước ảnh, ta để trống hai ô này

Trong ô Align, ta kích chọn chế độ canh chỉnh giữa hình ảnh và đoạn tài liệu đi kèm (left: trái, right: phải)

Trong ô Initial zoom, ta chọn chế độ phóng to ban đầu (tối thiểu là 100%)

Trong ô Maximum zoom, ta chọn chế độ phóng to tối đa. (tối đa là 200%)

Trong ô Size of magnifying glass, ta chọn kích thước kính.

Sau khi lựa chọn xong, kích chọn dấu check màu xanh để lưu nội dung của iDevice.

Khi đưa lên web, hình ảnh sẽ được đặt dưới một kính lúp, học viên sẽ di chuột và kích chọn vị trí cần phóng đại để xem chi tiết. Học viên cũng có thể thay đổi độ phóng đại, kích thước thấu kính để xem:

Nhập nội dung là một file rss

RSS là một chuẩn dựa trên XML được sử dụng để trao đổi thông tin giữa các website. Mỗi bài viết sẽ được phân tách thành các phần thông tin riêng biệt thông qua ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML như : tiêu đề, tác giả, tóm tắt, nội dung…

Để đưa một địa chỉ RSS vào tài liệu, ta làm như sau :

Bước 1 : Kích chọn iDevice RSS. Khi đó, mẫu nhập thông tin sẽ hiển thị như sau :

Bước 2 : Nhập địa chỉ URL của file RSS vào ô RSS URL

Bước 3: Kích chọn nút Load để tải nội dung thông tin của file RSS.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hướng dẫn soạn thảo bài giảng bằng công cụ exe. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10839/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hướng dẫn soạn thảo bài giảng bằng công cụ exe' conversation and receive update notifications?

Ask