<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Khi nhập công thức để tính toán, ta sẽ thấy chúng nằm trong khung cùng với đường chỉ màu xanh để biết theo dõi là ký tự nào đang được xử lý.

Chèn các ký hiệu toán tử

Để chèn toán tử vào biểu thức:

 Kích vào biểu thức muốn chèn.

 Nhấn phím Ins để di chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím toán tử muốn chèn.

Xoá các ký hiệu toán tử

Để xoá các ký hiệu toán tử:

 Kích vào biểu thức muốn xoá.

 Nhấn phím Ins để chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím BkSp ( ).

Xoá toàn bộ công thức

 Kích chọn công thức muốn xoá.

 Trên thanh menu: nhấn Edit/Delete.

Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức

  • Để đóng ngoặc một đối tượng duy nhất:

 Đặt con trỏ chuột trước hoặc sau đối tượng.

 Từ bàn phím: nhấn dấu nháy đơn (‘).

  • Để đóng ngoặc nhiều đối tượng:

 Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( ( ).

 Đặt con trỏ chuột vào sau đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc đóng ( ) ).

Nhập các con số

  1. Nhập các số lớn hơn 999

Khi nhập các con số lớn hơn 999, không được dùng dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) để phân cách các con số mà phải đánh liên tục.

Ví dụ: “10000” hoặc “200000”

  1. Nhập số thập phân

Khi nhập các số thập phân, dùng dấu chấm (.) để phân biệt số thập phân.

  1. Nhập con số tăng theo bội số 10

 Nhập số cần tăng theo bội số của 10.

 Từ bàn phím: nhấn “a*10^” sẽ xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***.

 Trong khung trống hình chữ nhật, đánh con số tương ứng với bội số 10.

  1. Nhập số ảo

Để nhập số ảo:

 Đánh số thực.

 Đánh “i” hoặc “j” ngay sau các số đó.

Lưu ý:

Nếu muốn thể hiện số ảo là “i” hoặc “j” ta phải đánh là “1i” hoặc “1j”sau đó số 1 sẽ biến mất. Nếu chỉ đánh “i” hoặc “j” thì nó hiểu là một biến chứ không phải số ảo.

Định nghĩa biến

Để tránh nhầm lẫn các tên biến, tốt nhất nên chọn tên biến giống như tên biến cần tính toán.

Ví dụ: Tính hệ số biến động Cv (trong tính toán Thủy văn)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Như vậy lúc này Cv là một biến trong Mathcad.

Định nghĩa hàm

Bản chất của hàm trong Mathcad cũng giống như hàm trong toán học. Trong Mathcad có tất cả các tính năng như một chương trình toán học. Do đó để tính được hàm thực hiện theo các bước sau:

 Khai báo biến.

 Khai báo hàm.

 Kết quả.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Bảng kê một số tổ hợp phím bấm của mathcad

Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+Shift+Z Vô cùng
Ctrl+Shift+P Số Pi
e e Cơ số e
1i i Số ảo i
% Phần trăm
Thao Tác Trên Các Cửa Sổ Và Worksheets
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+F4 Đóng Worksheet
Ctrl+F6 Qua cửa sổ kế tiếp
Ctrl+O Mở Worksheet
Alt+F4 Thóat
Ctrl+Q Thóat
F1 Mở cửa sổ giúp đở
F5 Mở Worksheet
F6 Lưu Worksheet
F7 Tạo Worksheet mới
F9 Tính một biểu thức đã được chọn
Shift+F1 Mở hoặc thoát cửa sổ giúp đở
Esc Thoát cửa sổ giúp đở
Phím Tắt Cho Soạn Thảo
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Enter Chèn một hàng trắng
Delete Xóa hàng trắng
Ctrl+F5 Tìm chuỗi
Shift+F5 Đặt lại chuỗi
Alt+BkSp Phục hồi lại soạn thảo sau cùng
Ctrl+C Copy
Ctrl+V Dán
Ctrl+X Cắt
Ctrl+U Chèn hộp thoại đơn vị
Tạo Phép Tóan
Phím bấm Hiển thị Chú giải
! ! Giai thừa
$ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng dãy
& ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích phân
' ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Dấu ngoặc
( ( Mở ngoặc
) ) Đóng ngoặc
* . Nhân
+ + Cộng
, ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tách các đối số của hàm số
; ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Cho dãy số
- - Dấu trừ
< < Nhỏ hơn
> > Lớn hơn
? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp 1
[ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Thành phần của véc tơ hoặc ma trận
\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc hai
^ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lũy thừa
| ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giá trị tuyết đối, định thức ma trận
Ctrl+1 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Phép hoán chuyển
Ctrl+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Không bằng
# ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích một dãy
Ctrl+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng các thành phần của véctơ
Ctrl+9 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nhỏ hơn hoặc bằng
Ctrl+0 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lớn hơn hoặc bằng
Ctrl+8 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích có hướng
Ctrl+- ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Véctơ hóa
Ctrl+= ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Bằng
Ctrl+6 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Trích cột của ma trận
Ctrl+Shift+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng
Ctrl+Shift+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích
Ctrl+Shift+? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp n
Ctrl+\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc n
Ctrl+Enter ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Xuống dòng (nếu dòng tính quá dài)
Các Phép Toán Symbolic
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+I ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nguyên hàm
Ctrl+L ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn
Ctrl+Shift +A ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên phải
Ctrl+Shift +B ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên trái
Phím Tạo Một Vùng
Phím bấm Hiển thị Chú giải
@ Vẽ đồ thị trong mặt phẳng
Ctrl+5 Vẽ contour
Ctrl+7 Vẽ trong tọa độ cực
Ctrl+2 Vẽ bề mặt ma trận
Ctrl+G Đổi ký tự Roman sang Hylap và ngược lại
Ctrl+M Tạo ma trận hoặc véc tơ
Ctrl+ Shift +P Chèn ký hiệu số Pi
Ctrl+ Shift +Z Chèn ký hiệu vô cực

Đơn vị đo lường trong mathcad

Trong Mathcad đơn vị mặc định là hệ SI (International System of Units). Mathcad có khả năng tìm đơn vị tiêu chuẩn khi tính toán và tự động thay đổi đơn vị tính toán. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bạn định nghĩa đơn vị của biến là Tone (tấn) thì trong quá trình tính toán Mathcad tự động chuyển qua đơn vị là Kilogram (kg). Nếu bạn muốn kết quả được thể hiện bằng đơn vị là “T”, thực hiện như sau:

 Kích vào kết quả có đơn vị muốn điều chỉnh, sẽ xuất hiện khung chữ nhật màu đen ở ngay sau đơn vị.

 Gõ vào đơn vị muốn được thể hiện.

Ví dụ:

Kết quả:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Trước đó phải định nghĩa: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***.

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask