<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Nhờ những khả năng phân tích và xử lý đa dạng, kỹ thuật GIS hiện nay được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, được xem là "công cụ hỗ trợ quyết định (decision - making support tool). Một số lĩnh vực được ứng dụng chủ yếu ở nhiều nơi trên thế giới là:

Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

 • Quản trị rừng (theo dõi sự thay đổi, phân loại...),
 • Quản trị đường di cư và đời sống động vật hoang dã,
 • Quản lý và quy hoạch đồng bằng ngập lũ, lưu vực sông,
 • Bảo tồn đất ướt,
 • Phân tích các biến động khí hậu, thuỷ văn.
 • Phân tích các tác động môi trường (EIA),
 • Nghiên cứu tình trạng xói mòn đất,
 • Quản trị sở hữu ruộng đất,
 • Quản lý chất lượng nước,
 • Quản lý, đánh giá và theo dõi dịch bệnh,
 • Xây dựng bản đổ và thống kê chất lượng thổ nhường.
 • Quy hoạch và đánh giá sử dụng đất đai.

Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội

 • Quản lý dân số,
 • Quản trị mạng lưới giao thông (thuỷ - bộ),
 • Quản lý mạng lưới y tế, giáo dục,
 • Điều tra và quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng.

Nghiên cứu hỗ trợ các chương trình quy hoạch phát triển

 • Đánh giá khả năng thích nghi cây trồng, vật nuôi và động vật hoang dã,
 • Định hướng và xác định các vùng phát triển tối ưu trong sản xuất nông nghiệp,
 • Hỗ trợ quy hoạch và quản lý các vùng bảo tồn thiên nhiên,
 • Đánh giá khả năng và định hướng quy hoạch các vùng đô thị, công nghiệp lớn,
 • Hỗ trợ bố trí mạng lưới y tế, giáo dục.

Trong nghiên cứu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, các lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật GIS rất rộng rãi. Do vậy, GIS trở thành công cụ đắc dụng cho việc quản lý và tổ chức sản xuất nông nghiệp - nông thôn trên các vùng lãnh thổ.

Các lĩnh vực ứng dụng của gis trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thổ nhường

 • Xây dựng các bản đồ đất và đơn tính đất.
 • Đặc trưng hoá các lớp phủ thổ nhường

Trồng trọt

 • Khả năng thích nghi các loại cây trồng
 • Sự thay đổi của việc sử dụng đất
 • Xây dựng các đề xuất về sử dụng đất
 • Khả năng bền vững của sản xuất nông nghiệp Nông - Lâm kết hợp
 • Theo dõi mạng lưới khuyến nông
 • Khảo sát nghiên cứu dịch - bệnh cây trồng (côn trùng và cỏ dại)
 • Suy đoán hay nội suy các ứng dụng kỹ thuật

Quy hoạch thuỷ văn và tưới tiêu

 • Xác định hệ thống tưới tiêu
 • Lập thời biểu tưới nước
 • Tính toán sự xói mòn/ bồi lắng trong hồ chứa nước
 • Nghiên cứu đánh giá ngập lũ

Kinh tế nông nghiệp

 • Điều tra dân số / nông hộ
 • Thống kê
 • Khảo sát kỹ thuật canh tác
 • Xu thế thị trường của cây trồng
 • Nguồn nông sản hàng hoá

Phân tích khí hậu

 • Hạn hán
 • Các yếu tố thời tiết
 • Thống kê

Mô hình hoá nông nghiệp

 • Ước lượng / tiên đoán năng suất cây trồng

Chăn nuôi gia súc / gia cầm

 • Thống kê
 • Phân bố
 • Khảo sát và theo dõi diễn biến, dự báo dịch bệnh

(Theo Rajan, M.S. 1991)

Một ứng dụng quan trọng của GIS là mô hình hoá các cấu trúc căn bản thực của thế giới trên dữ liệu con số. Nghệ thuật làm mô hình có thể phân tích những khuynh hướng, định nghĩa những nhân tố gây ra chúng, trình bày các khả năng cho phép chọn lựa các giải pháp để giải quyết những vấn đề được đặt ra, hoặc chỉ ra các mối quan hệ mật thiết và các kết quả của một quyết định. Thí dụ, GIS có thể chỉ ra các nguồn tài nguyên thiên nhiên có khả năng bị ảnh hưởng do các quyết định nào đó trên cơ sở các dữ liệu của ảnh vệ tinh. Những vùng chịu tổn thất từ vùng khai hoang có thể được định nghĩa và phân tích trên cơ sở dữ liệu chồng lấp của các yêu cầu về loại đất, sự gia tăng năng suất, thời gian, loại, tỷ lệ, và khả năng quản lý, nhu cầu thực tế có thể được chỉ ra và định rõ kết quả.

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Hệ thống thông tin địa lý. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10780/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống thông tin địa lý' conversation and receive update notifications?

Ask